38 despre milă și compasiune

O selecție uimitoare de versete despre natura lui Dumnezeu, consecințele incredibile acest lucru are pentru noi, iar responsabilitatea pe care ne sunt date.

38 despre milă și compasiune

În Biblie, virtuțile milei și compasiunea sunt menționate, în forme diferite de sute de ori, mai ales în descrierea naturii lui Dumnezeu. În loc să ne dea ceea ce merităm, Dumnezeu a arătat milă din nou și din nou, să nu ia departe responsabilitatea noastră, ci pentru a ne da o șansă să se pocăiască și să fie salvat. Ne putem întreba: Ce am făcut cu această ocazie?

În calitate de destinatari ai undeserving mila lui Dumnezeu, nimic altceva nu s-ar cuveni decât ne arătăm milă și compasiune fara rezerve pentru alte persoane. Într-adevăr, ni se poruncește să fim milostivi ca Dumnezeu este milostiv! Biblia vorbește chiar despre compasiune și îngrijirea animalelor. Compasiune este de a împărtăși durerea și suferința altora, și să lucreze în mod activ pentru a le ajuta. cel mai mare exemplu nostru în acest sens este Isus Însuși, care a luat asupra Sa natura umană, dându-Și viața pentru a deschide calea mântuirii veșnice pentru noi.

De asemenea, putem deschide inimile noastre pentru alții, prieteni și străini deopotrivă, și să învețe să iubească cu abnegație, așa cum am fost iubit? Luați în considerare o selecție din sutele de versete despre milă și compasiune în Biblie:

Versete despre compasiunea și mila lui Dumnezeu și Isus pentru noi

“Domnul, Domnul Dumnezeu, plin de îndurare și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și adevăr, păstrând mila pentru mii, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul …” Exodul 34: 6-7.

“De aceea, știți că Domnul Dumnezeul vostru, El este Dumnezeu, Dumnezeul credincios, care ține legământul și mila pentru o mie de generații cu cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui …” Deuteronom 7: 9.

“Cu milostivi Tu te va arăta milos …” 2 Samuel 22:26.

“Toate căile Domnului sunt milă și adevăr, pentru cei ce păzesc legămîntul și poruncile Lui.” Psalmul 25:10.

“Dar Tu, Doamne, ești un Dumnezeu plin de compasiune, și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și adevăr.” Psalmul 86:15.

“Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale. “Psalmul 89:14.

“Domnul este milostiv și plin de compasiune, încet la mânie și mare în milă. Domnul este bun față de toți, și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui “Psalmul 145:. 8-9.

“Prin mila Domnului noi nu sunt consumate, pentru că îndurările Lui nu reușesc. Ele sunt noi în fiecare dimineață; mare este credincioșia Ta “3 Lamentations:. 22-23.

“Cine este un Dumnezeu ca Tine, care iartă nelegiuirea și care trece peste păcatele rămășiței moștenirii Lui? El nu reține mânia Lui pentru totdeauna, pentru că El găsește plăcere în milă. El va avea din nou milă de noi, și va călca în picioare nelegiuirile noastre. Vei arunca toate păcatele noastre în adâncul mării “Mica 7: 18-19..

“Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” Ioan 3:16.

“Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru marea Sa iubire cu care El ne-a iubit, chiar și când eram morți în greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos (prin har ați fost mântuiți) …” Efeseni 2: 4- 5.

“Și Isus, când a ieșit, a văzut o mulțime mare și i sa făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care nu au păstor. Așa că a început să-i învețe multe lucruri. “Marcu 06:34.

“De aceea, în toate lucrurile El a trebuit să fie la fel ca frații Săi, ca să poată fi un mare preot milos și vrednic de încredere în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Căci în El însuși a suferit, fiind ispitit, El este capabil să ajute pe cei care sunt tentati “Evrei 2:. 17-18.

“Văzând atunci că avem un Mare Preot care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămînem tari în mărturisirea noastră. Căci noi nu avem un Mare Preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci a fost în toate punctele ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem cu îndrăzneală la tronul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru a ajuta la vreme de nevoie “Evrei 4: 14-16..

Versete despre compasiune și milă aplicabile pentru noi

“De aceea, fii milostiv, la fel cum și Tatăl vostru este milostiv.” Luca 06:36.

“Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, 4 care ne mângâie în toate necazurile noastre, ca să putem fi în stare să-l mângâie pe cei care sunt în orice probleme, cu confortul cu pe care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu “2 Corinteni 1:. 3-4.

“Celui ce este afectat, bunătate trebuie să fie demonstrată prin prietenul său, chiar dacă el părăsește frica de Cel Atotputernic.” Iov 06:14.

“Celui fără prihană se naște lumină în întuneric; El este milostiv și plin de compasiune și drept “Psalmul 112:. 4.

“Să nu mila și adevărul te va părăsi; le leagă în jurul gâtului tău, scrie-le pe tăblița inimii tale, și așa mai departe și de a găsi favoare mare stimă înaintea lui Dumnezeu și a omului “Proverbe 3:. 3-4.

“Omul milostiv face bun pentru propriul său suflet, dar cel ce este crud tulbură propria sa carne.” Proverbe 11:17.

“Un om drept ceea ce privește viața animalului său, dar mila celor răi sunt crude.” Proverbe 12:10.

Descarcă e-book gratis

Ce înseamnă să fii creștin

A fi creștin înseamnă o viață mult mai adâncă decât să te rogi la Isus să intre în inimă și să crezi în iertarea păcatelor. Este o viață de dezvoltare și creștere în Hristos. Această broșură reprezintă foarte clar și simplu lucrurile care reprezintă baza într-o viață de creștin.