Adevărul despre natura cu care Isus S-a născut

Diferența dintre păcat în carne și un trup păcătos.

Adevărul despre natura cu care Isus S-a născut

Noi credem că Isus a avut păcatul în carne. Dar cum putem spune asta? Nu e asta blasfemie? Nu a fost Isus divin? Nu doar spune că El a avut o asemănare cu carnea păcatului? Pentru a răspunde la aceste întrebări, trebuie să ne uităm la diferența dintre a avea păcatul în carne și având o carne păcătoasă. De asemenea, trebuie să ne gândim ce a fost că Isus a venit pe pământ ca un om să facă.

“Pentru ceea ce legea nu putea face ca era slabă prin carne, Dumnezeu a făcut-o trimițând propriul Său Fiu în asemănarea cărnii păcătoase, din pricina păcatului. El a condamnat păcatul în trup” Romani 8: 3.

Toată omenirea se naște cu păcatul în carne. Acest lucru înseamnă că suntem născuți cu o natură umană, în care se află pofte și dorințe care pot duce la păcat. (Romani 7:18; 1 Ioan 1: 8) Fiecare copil se naște cu păcatul în carne, dar nu putem spune că au o carne păcătoasă, pentru că ei nu au păcătuit în mod conștient.

Un trup păcătos este rezultatul de a da în poftele și dorințele noastre atunci când suntem ispitiți, și, prin urmare, de fapt, să păcătuiască. (Iacov 1: 14-15) Când înțelegem că pentru a face ceva ar fi greșit, ar fi păcat, dar noi o facem oricum. Acesta este momentul în care trupul nostru devine păcătoasă.

Isus nu a avut un trup păcătos

Isus sa născut cu păcatul în trup, la fel ca și restul omenirii. Acest lucru este crucial pentru a înțelege. (Evrei 2,14) Cu toate acestea, din moment ce El nu a cedat o dată ispitei și păcatului, deoarece nu le-a îngăduit poftele și dorințele cărnii Sale – invidie, mândrie, impuritate, răutate, lăcomie, etc – de a trăi, trupul Lui niciodată nu a devenit păcătos. Acesta este motivul pentru care este scris că El a venit în asemănarea cărnii păcătoase. Este pentru că El a avut păcatul în carne, care ar putea fi condamnată acolo. (Romani 8: 3) El nu a putut fi condamnat păcatul în trupul altuia. O lucrare a fost făcută în El, pentru a arăta modul în care lucrarea poate fi făcută în toți cei care cred în puterea salvatoare de biruință asupra păcatului în carne. Transformarea de la natura umană la natura divină. (1 Petru 2: 3-4)

Aceasta este în cazul în care Isus se deosebește de restul dintre noi. Nu că El a avut o natură diferită și diferite posibilități decât noi. Diferența constă în faptul că noi toți au păcătuit la un moment sau altul, dar Isus nu a făcut-o. Acesta este motivul pentru care El a fost capabil să fie sacrificiul pentru păcate. Cel drept pentru cei nedrepți. Datorită sacrificiului Său pe cruce, acum suntem capabili de a primi iertare pentru păcatele comise. (Efeseni 1: 7) Satana nu poate ține păcatele pe care le-am comis împotriva noastră, atâta timp cât ne-am pocăit și au iertat pentru ei. Isus a plătit deja că datoria pentru noi.

Nici o obligație față de păcat

De asemenea, datorită jertfei Sale pe cruce vieții de zi cu zi – răstignească carnea Lui și nu să permită ca păcatul să trăiască – El și-a deschis o cale prin carne, astfel încât acesta nu mai are puterea de a ne controla. Suntem acum capabili să urmeze exemplul pe care El ne-a lăsat și a pus la moarte pe cruce tot păcatul care va veni mai departe, ca rezultat al poftele și dorințele noastre, de asemenea. (Matei 16:24) Noi nu suntem sub nici o obligație față de păcat, dar noi trebuie să se pronunțe asupra păcatului, la fel cum a făcut Isus când El a fost un om ca noi. (Romani 8,12) Păcatul trebuie să fie pedepsit cu moartea de fiecare și de fiecare dată când suntem ispitiți. (Coloseni 3: 5-10) Aceasta este ceea ce a făcut Isus, și că acum este ceea ce putem face. Faptul că am păcătuit în trecut, nu ne împiedică să devină învingători astăzi; putem începe pe această cale de păcat, depășirea cât mai curând o înțelegem noi și au credință pentru ea în propriile noastre vieți. (Matei 10:38; Luca 9:23; Galateni 2:20; 1 Petru 4: 1)

Iertarea poate fi obținut și în Vechiul Legământ. Ceea ce avem acum, în plus față de iertare, este posibilitatea de a deveni complet liber de păcat, și să nu fie obligat să comiterea acelorași păcate peste si peste din nou. (Evrei 10), pentru că păcatul a fost condamnat în trupul lui Isus “, avem acum posibilitatea de a merge în același mod, astfel încât păcatul este condamnat, de asemenea, în propria noastră carne. Noi nu trebuie să fim sclavi să trăiască după ea, ci mai degrabă în mod liber realiza ceea ce este bun. (Evrei 4: 14-16)

Deci, nu-l ai. Ceea ce a făcut Isus de fapt pentru toată omenirea în a veni cu păcatul în carne, și lupta El a încercat să păstreze trupul Lui să devină păcătoasă. Până în momentul morții Sale pe cruce, El a biruit păcatul, și a fost terminat cu păcatul în carne. (Ioan 19:30) Ce un sacrificiu imens El a făcut de dragul nostru. Din cauza acestei munci de iubire pe care El a făcut-o în numele nostru, carnea păcătoasă pe care am avut poate fi spălat pură, prin harul iertării, și păcatul în trup pe care îl purtăm poate fi eradicată prin harul de a depăși. (1 Ioan 1: 9) Aceasta este libertate, libertate și lumină.

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.