Atât de mare este puterea lui Dumnezeu!

Te-ai gândit că aceeași putere care a despărțit Marea Roșie este disponibilă și pentru tine?

Atât de mare este puterea lui Dumnezeu!

În mâna lui Dumnezeu este toată marea Roșie, și El a creat pământul pe care stăm noi acum. Aceeași putere este disponibilă și pentru noi, azi! Prin această putere, noi putem deveni liberi de păcatul care locuiește în noi.

Cine este Dumnezeu?

Dumnezeu este puterea care a creat cerul și pământul. Când El a spus „Să fie lumină!”, lumina a venit pe pământ și El a creat ziua și noaptea. (Geneza 1). Dumnezeu a despărțit Marea Roșie în două și a făcut ca zidurile Ierihonului să cadă fără nicio lovitură. (Exodul 14:21, Iosua 5:20). Până și soarele și luna s-au oprit la semnul mâinii Lui. (Iosua 10:13).

Dumnezeu este nesfârșit de mare. Profetul Isaia încearcă să-l descrie:

„Cine a măsurat apele cu mâna Lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul, și dealurile, cu cumpăna?” (Isaia 40:12)

„…El întinde cerurile ca o mahramă subțire și le lățește ca un cort, ca să locuiască în el.” (Isaia 40:22)

Dumnezeu este veșnic

Este același Dumnezeu cu care avem contact în viețile noastre personale. El rămâne mereu același. El este veșnic.

„Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.”
(Isaia 40:28-29)

Prin puterea Lui orice piedică și zid va cădea, și tot ce este imposibil devine posibil! Acolo unde am căzut în păcat dată după dată, în puterea lui Dumnezeu, putem rămâne în picioare!

Aceasta înseamnă că aceeași putere incredibilă care a împărțit marea în două într-o clipită, este încă disponibilă – pentru tine și pentru mine! Cei mai mulți dintre noi vom cuceri orașe și țări, sau să purtăm războaie împotriva dușmanilor fizici, ci Dumnezeu ne-a chemat să ne împotrivim tocmai păcatului care locuiește în noi. Prin Isus, El ne-a dat posibilitatea să ajungem liberi de sclavia păcatului, de propriile pofte și plăceri. Toate acestea care crează neliniște și zarvă.

Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în fiecare zi, de fiecare dată când suntem ispitiți  – ca să avem putere să biruim păcatul care vrea să iasă din noi. Păcatul este tare, dar puterea lui Dumnezeu este mereu mai mare! Prin puterea Lui, piedicile și zidurile vor cădea și tot ce este imposibil, devine posibil! Acolo unde am căzut în păcat dată după dată, în puterea lui Dumnezeu, putem rămâne în picioare!

Ochi luminați ai inimii

El poate crea ceva total nou în noi, dacă noi Îi dăm toată puterea și înlăturăm voia noastră proprie. Atunci suntem în starea corectă pentru transformare. Când Dumnezeu primește acces în viețile noastre, noi putem, cu adevărat, să devenim oameni care nu mai zac sub păcat. Aceasta este o nădejde enorm de mare! Vedem noi asta? Pavel scrie efesenilor în 1:17-18:

„Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți.”

Așa cum Pavel s-a rugat ca efesenii să vadă nădejdea mult mai clar, și noi ne putem ruga pentru ochi luminați ai inimii. Ne putem ruga să vedem așa ca Dumnezeu. Atunci Dumnezeu va crea din nou lumină în întuneric, și situațiile se întorc cu susul în jos. Viața devine foarte interesantă și plină de nădejde!

Puterea lui Dumnezeu este suficientă

Important este acum să apucăm credința în puterea lui Dumnezeu în viețile noastre personale. Ea este destul de mare ca să ne scoată din păcat și să ne conducă într-o viață după voia lui Dumnezeu, care are doar nădejde și viitor. (Ieremia 29:11). Credința în puterea lui Dumnezeu face ca noi să dăm drumul la control vieții și să-L lăsăm pe El, care are toată puterea în cer și pe pământ, să ne conducă. Atât de mare este puterea lui Dumnezeu!

„și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărire a puterii Sale, după ucrarea puterii tăriei Lui.” (Efeseni 1:19)

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.