Ce este împăcarea?

Plata păcatului este moartea, dar prin jertfa lui Hristos, nouă ni s-a dat posibilitatea de a primi răscumpărare eternă …

Ce este împăcarea?

Ce este împăcarea?

Foarte simplu: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El …” Isaia 53:5. El a luat pe Sine pedeapsa care ne revenea nouă. Aceasta este lucrarea mare care a avut loc la Golgota, ca noi să avem pace. Aceasta este împăcarea.

Cine este jertfa de împăcare?

Avocatul din partea lui Dumnezeu, Isus Hristos cel drept, este ispășirea pentru păcatele noastre, și nu doar pentru ale noastre, dar pentru toată lumea. (1 Ioan 2:1-2)

Isus nu a finalizat doar actul de împăcare pentru păcatele noastre; acum noi întâlnim persoana Isus Hristos care este înălțat și trăiește la dreapta Tatălui, și în legătură cu asta este scris despre El: „El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre …” 1 Ioan 2:2. Nu doar că ne-a adus ispășire pentru păcatele noastre, dar El este însăși jertfa de ispășire. Ce asigurare pentru mântuirea noastră!

Care este rezultatul împăcării?

Cu propriul Său sânge, Isus a intrat în Locul Preasfânt, în ceruri, ca să fie dovedit în fața lui Dumnezeu și a obținut răscumpărare veșnică pentru noi.

Dumnezeu a recunoscut în ceruri ceea ce Isus a făcut pe pământ. Acolo sângele lui Isus vorbește mai bine decât sângele lui Abel, căci sângele lui Abel strigă din pământ și Dumnezeu l-a blestemat pe Cain dep e fața pământului pentru că și-a omorât fratele. (Geneza 4:10-11) Sângele lui Isus nu strigă din pământ precum sângele lui Abel, deoarece că Isus a mers cu propriul Său sânge în fața lui Dumnezeu, pentru noi. Sângele lui Isus strigă în ceruri în fața lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu ne blesteamă de pe fața pământului, ca pe Cain, pentru că El este milos și mântuiește. De aceea, sângele lui Isus vorbește mai bine decât sângele lui Abel.

Când Isus umbla pe pământ, s-a spus despre El: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta.” Ioan 7:46. Și noi spunem „Nimeni n-a vorbit în ceruri ca El!” De aceea El este cel mai bun. El ne vorbește nouă pe pământ prin Duhul Său și, prin sângele Lui, El vorbește în cer. Ce conolare și mântuire!

Acest articol a fost tradus din norvegiană și a fost prima dată publicat în revista periodică a BCC, Skjulte Skatter (Comori Ascunse) în martie 1914.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Dacă ești interesat, poți citi aici mai mult pe tema iertare și vină.

 

Descarcă e-book gratis

Evanghelia lui Dumnezeu

Harul înseamnă că tot păcatul meu îmi este iertat când îl recunosc. Dar înseamnă și că voi primi putere ca să ascult de adevărul cu care a venit Isus. În această carte, Sigurd Bratie scrie despre aceasta și arată că adevărata Evanghelie a lui Dumnezeu este ascultarea credinței.