Ce spune Biblia despre concubinaj?

Concubinajul este o formă de conviețuire care este acceptat de societate. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre asta?

Ce spune Biblia despre concubinaj?

Lumea este într-o dezvoltare continuă și multe schimbări sunt necesare în societate pentru că noi, oamenii, nu suntem perfecți. Din același motiv, mult din această „dezvoltare” este într-o direcție complet greșită.

Cuvântul lui Dumnezeu, pe de altă parte, este perfect, nu se schimbă niciodată. Păcatul rămâne păcat, chiar și atunci când este acceptat de toți.

Biblia rămâne fermă: concubinajul este curvie

În Biblie scrie clar despre curvie. Isus, în timpul vieții spune, și apoi și Pavel scrie că singurul fel de conviețuire dintre un bărbat și o femeie acceptat și binecuvântat de Dumnezeu, este căsătoria. Orice relație sexuală în afara căsătoriei este considerată curvie sau preacurvie.

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.” Evrei 13:4. Cu alte cuvinte, nu este nimic necurat într-o relație sexuală în cadrul căsniciei, dar este o judecată asupra celor care curvesc în afara căsniciei. Aici este inclus și concubinajul – oameni care trăiesc precum un cuplu căsătorit, fără să fie căsătoriți. Astfel de situații sunt descrise aici a fi curvie și încălcarea legământului căsătoriei, chiar dacă persoanele implicate nu au fost sau sunt căsătorite.

O dezvoltare în curvie și păcat

În timpul în care trăim, concubinajul este o formă de conviețuire care a devenit tot mai mult normală pentru multe locuri din lume. Acum câteva generații, astfel de practici erau neimaginabile. La sfârșitul secolului trecut am văzut o decădere spirituală care a avut urmări atât pe plan individual, cât și pe plan general, în societatea religioasă din toată lumea. Concubinajul, relațiile homosexuale și, bineînțeles, divorțurile și recăsătoriile devin tot mai mult acceptate.

Dezvoltarea din lume merge tot mai mult spre curvie și păcat. Se dovedește că religioșii nu pot să oprească această dezvoltare. Vedem, dimpotrivă, că, odată cu împrăștierea și acceptarea păcatului, împotrivirea scade, chiar și între cei care se numesc creștini și care ar trebui să mânuiască Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce acum câțiva ani era păcat, acum este etichetat ca dragoste. Când lumina din ceruri pălește, oameni cu duhuri necurate găsesc odihnă în adunările bisericii. O astfel de adunare ajunge fără putere și binecuvântare, iar un suflet care caută ajutor, nu-l poate găsi acolo.

Egoismul duce la falsificarea Cuvântului lui Dumnezeu

Când toată moralitatea din societate este în decădere, noi trebuie să ne raportăm la oameni care trăiesc în păcate pe care Cuvântul lui Dumnezeu le numește curvie, preacurvie, încălcare a căsniciei, infidelitate, etc. Aplicarea practică a legilor lui Dumnezeu vine cu condiții pentru cei care vor să aplice legile.

Pentru cei care trăiesc o viață personală de creștin și care sunt ucenicii lui Isus, ar trebui să fie un lucru natural să urmeze cuvântul scripturii și să nu falsifice Cuvântul lui Dumnezeu pentru câștigul propriu. (2. Cor. 2:17). O viață nefalsificată, bazată pe o înțelegere nefalsificată, în mod automat, va crea neliniște în inima celor care falsifică scriptura pentru câștigul propriu. De aceea, în toate timpurile au fost lupte pe tema tălmăcirii Cuvântului lui Dumnezeu.

Chiar dacă păcatul ia forme noi, cu diferite manifestări, Scriptura rămâne tare și spune pe nume acestei nelegiuiri – curvie.

Creștinii adevărați trăiesc după Biblie

Dumnezeu iubește păcătosul și dorește pocăința lui, dar dintr-o perspectivă sinceră și biblică, este fără nicio îndoială că Dumnezeu urăște astfel de păcate.

Ca părinți, frați și surori, noi trebuie mereu să fim plini de bunătatea lui Dumnezeu care duce la pocăință. (Romani 2:4). Ei nu trebuie să simtă că îi acuzăm sau îi înlăturăm din calea noastră. Noi putem mereu să fim deschiși față de acei oameni care vor să fie eliberați de păcat, indiferent dacă ne sunt rude sau nu.

Nu poți trăi pentru Dumnezeu, ca un ucenic al lui Hristos, în timp ce trăiești în curvie

De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi asupra (…) celor care se întorc la Dumnezeu; ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie…” (Faptele Apostolilor 15:19-20 și 28-29) Aici vedem foarte clar că nu putem trăi pentru Dumnezeu, ca un ucenic al lui Hristos, în timp ce trăim în curvie

Când Dumnezeu vrea să decrie imaginea frumoasă a relației dintre Fiul Său, Isus Hristos, și Mireasa Sa, Biserica, El folosește imaginea credincioșiei dintre un mire (Hristos) și mireasa lui curată (Biserica). (Efeseni 5:31-32; Apocalipsa 14:4, 19:7-8). Fiind creștini, noi credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Când Biblia vorbește atât de clar că o viață normală de creștin este o viață în ascultare de legile veșnice ale lui Dumnezeu, atunci noi credem și trăim asta!

Ce spune Biblia?

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: “Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” Matei 5:27-28

„Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său.” 1. Corinteni 6:18

„…eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.” 1. Corinteni 7:1-2

„Celor neînsuraţi şi văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească; pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. 1. Corinteni 7:8-9

„Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.” Efeseni 5:5

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste. 1. Tesaloniceni 4:3-4

„Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.” Evrei 13:7

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Scris de Elias Aslaksen

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.