Ce spune biblia despre curva din Apocalipsa 17?

Cine este această curvă descrisă în Apocalipsa 17 și ce semnificație are ea?

Ce spune biblia despre curva din Apocalipsa 17?

Curva din Apocalipsa 17 (numită și Babilon) este unul dintre actorii principali când vine vorba de profețiile cu privire la ultimele timpuri. Ea a fost activă încă de la zilele primei biserici, dar a devenit și mai puternică în zilele noastre. Este important să știm cine este curva și ce semnificație are ea pentru noi.

Duhul de curvă

Curva este deseori confundată cu o anume biserică sau o organizație și mulți oameni au acuzat un grup sau altul ca fiind „curva.” Dar, în realitate, curva este un duh care pătrunde în multe biserici, denominații diferite, ba chiar poate intra și în fiecare individ.

În Iacov 4:4 putem vedea imaginea clară pe care Dumnezeu o are cu privire la curvă. Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.

Prietenia cu lumea este dușmănie cu Dumnezeu. Nu există cale de mijloc. Ori te aliezi cu Dumnezeu, ori cu lumea. Orice altă variantă este considerată curvie în ochii lui Dumnezeu. Și tocmai acest lucru încearcă să-l facă curva. Ea încearcă să-l amestece pe Dumnezeu cu lumea ca să ofere ce este mai bine din ambele părți.

Întrega „evanghelie” a curvei este că poți avea și lumea, dar și pe Dumnezeu. Ea folosește Cuvântul lui Dumnezeu și face referință la multe versete și expresii care sună foarte bine și dumnezeiesc. Dar sub tot acest aur strălucitor este un strat ascuns de egoism și mândrie.

Cea mai periculoasă parte a curvei este că ea poate fi foarte greu de recunoscut. Ea își aduce vinul într-un pahar de aur. (Apoc. 17:4) Paharul este Cuvântul lui Dumnezeu. Toate cuvintele, expresiile și frazele care constituie doctrina ei arată dumnezeiesc pentru că ea folosește versete biblice ca să-i susțină minciunile. Acesta este un truc binecunoscut al lui Satan și al slujitorilor lui. (2 Corinteni 11:14)

Mesajul ei sună minunat la început – ca să-i facă pe oameni să se simtă bine înconjurați de căldură. Ea prezintă toate răsplățile unei vieți evlavioase, dar înlătură condițiile. Astfel, curva reușește să înșele pe oameni, și foarte mulți au căzut în influența curvei. Dacă nu ești foarte treaz aici, atunci nu poți separa minciunile ei de adevăr!

Mesajul deceptiv al curvei este „vinul curviei ei.” (Apoc. 17:2). Și, la fel ca efectul vinului, este foarte ușor să devii beat de la sentimentele plăcute pe care le predică curva. În final, predica ei nu duce niciodată la viață adevărată cu Hristos cu biruință asupra păcatului. (1 Petru 4:1). Aici este un contrast enorm față de apa vieții, curată, pe care a adus-o Isus! (Ioan 7:38-39).

Lucrarea curvei în prezent

Spiritul curvei este activ în multe feluri pe pământ, atât la nivel individual, cât și la o scară mai mare. La nivel individual, acest duh încearcă să-i influențeze pe oameni să trăiască, pe cât posibil, aproape de lume; să se declare „creștini” și, în același timp, să trăiască o viață lumească urmând instinctele din natura umană. Deseori, în termeni practici, asta înseamnă să trăiască conform poftelor proprii, să păcătuiască, savurând plăcerile acestei lumi, în timp ce urmează o serie de reguli și etici care nu provin de la Dumnezeu.

La o scară mai mare, duhul de curvă este activ în biserici din toată lumea, lucrând să ascundă învățătura pură a lui Dumnezeu și să îndepărteze orice grupare de adevăr și să conducă pe oameni în întunericul minciunilor curvei.

Scopul curvei nu este să distrugă total creștinismul sau religia. Din contra, ea iubește bisericile! Curva este felul lui Satan de a ascunde un ac într-un car cu fân. Așa devine mai greu pentru oameni să recunoască adevăratul creștinism, când acesta este înconjurat de atât de multe adevăruri parțiale și cuvinte plăcute.

De aceea curva nu se manifestă doar într-o singură biserică, ci acționează în multe. Cu cât mai multe feluri și grupări crează, cu atât mai greu este să găsești adevărata biserică. Cel mai mare scop al ei este să creeze despărțire și ceartă.

Scopul lui Satan cu curva

Satan știe că nu-i poate convinge pe toți să-L abandoneze pe Dumnezeu total și să devină atei. Cel puțin, nu imediat. De aceea, el își direcționează slujitorul – curva – să-i îndepărteze pe oameni, încetul cu încetul de adevărul curat din Cuvântul lui Dumnezeu și să-i întoarcă spre lume.

Ea a început să lucreze imediat după moartea lui Isus. Pavel spune bisericii din Efes: Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.” Fapte 20:29-30. Acești lupi răpitori reprezentau curva.

Ea a început încet și a predicat un creștinism care era, în majoritate, adevărat, cu puțin din lume amestecat în doctrină. Dar, cu cât numărul urmașilor ei a crescut, ea și-a dezvoltat o evanghelie alterată. Iar dacă ne uităm astăzi, mult din „creștinismul” predicat este departe de Cuvântul lui Dumnezeu – este aproape de nerecunoscut!

Curva este răspunsul lui Satan pentru Mireasa lui Hristos. În timp ce Mireasa lucrează pe pământ ca să împrăștie adevărul evangheliei, curva lucrează concentrată să despartă și să planteze minciuni. Aceste două părți sunt încleștate într-un conflict spiritual enorm care va dura până la răpire, când Mireasa va fi luată acasă de Hristos.

În perioada răpirii, condițiile de pe pământ vor fi atât de decăzute încât Satan nu va mai avea nevoie de curvă. Când Mireasa nu mai este prezentă pe pământ, Dumnezeu va pune în inimile oamenilor ca să denunțe orice formă de religie și să se devote 100% uamnismului și să se închine în fața propriilor rezultate și succesuri.

Curva va fi aruncată de pe fiară. Fiara reprezintă autoritățile care, în final, Îl resping pe Dumnezeu și-și iau puterea alimentată de rezultatele aduse de propriile forțe. Curva își va pierde puterea și va fi total distrusă. Aceasta este judecata lui Dumnezeu asupra ei. (Apoc. 18:21-24). Mânia lui Dumnezeu împotriva curvei este atât de mare, încât va face ca fumul chinului ei să se ridice veșnic, ca o amintire a trădării ei. (Apoc. 19:3).

Satan crede că planul său cu pământul este succesul lui total, dar, de fapt, toate acestea sunt în planul, mai mare, al lui Dumnezeu. (Apoc. 17:15-17).
(Citește mai mult despre fiară aici.)

Lupta împotriva curvei

Sarcina Miresei lui Hristos este să lupte împotriva curvei. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință să oprim planurile și schemele ei, aici pe pământ. Această luptă spirituală înverșunată este luptată la nivel individual, căci duhul de curvă trebuie cucerit total în viețile fiecărui ucenic, așa încât doar adevărul și curăția să domnească în biserică.
(Citește mai mult despre Mireasă aici.)

Este periculos să te gândești că curva este doar în „această biserică” sau „acea grupare,” și, făcând asta, consideri că ai terminat cu problema. Curva poate fi oriunde și în oricine. Este adevărat că ea are controlul în multe grupări și biserici, dar ei îi place foarte mult să lucreze la nivel individual. Ea își șoptește minciunile în urechea ta, încercând să te facă să crezi că lumea nu este atât de periculoasă. Te înșeală spunându-ți că poți fi un copil al lui Dumnezeu chiar dacă îți urmezi voia proprie. Astfel, ea alungă condițiile de a fi un urmaș al lui Isus.

Dacă asculți de aceste minciuni, vei fi distrus! Prietenia cu lumea este dușmănie cu Dumnezeu! Nu poți să slujești la doi stăpâni. Învățăturile perverse ale curvei nu au loc în Biserică sau în viețile oricărui creștin adevărat!

De aceea este atât de important pentru fiecare creștin să primească o conexiune personală cu Dumnezeu și cu Cuvântul Lui. Când Îl cunoști intim pe Dumnezeu, atunci cunoști voia și Cuvântul Lui și poți să înveți să recunoști și să dai de gol minciunile curvei. Atunci poți privi toate lucrurile la lumina Cuvântului lui Dumnezeu și poți arunca orice nu se conformează cu adevărul!

Din păcate, influența curvei a crescut puternic în zilele noastre și sunt multe biserici care zac sub vrăjile ei deceptive. Nicio biserică, nicio grupare, niciun predicator sau pastor nu trebuie crezut pe cuvânt, fără să fie testat în lumina Cuvântului lui Dumnezeu și Duhului Lui!

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.1 Ioan 4:1. Fii treaz și testează tot ce auzi! Dar, nu în ultimul rând, fii atent la propriile gânduri și intenții – ele trebuiesc testate în fața luminii Cuvântul lui Dumnezeu. Asigură-te că totul vine din Dumnezeu!

Minciunile curvei sunt multe și puternice, dar adevărul strălucește ca o lumânare în noaptea întunecată. Dacă ești sincer, smerit și deschis la conducerea lui Dumnezeu, atunci El îți va arăta ce este minciună și ce este adevăr. Dumnezeu este adevărat și nimic în El nu este minciună! Duhul Lui este duhul adevărului și ne va conduce la tot adevărul. (Ioan 14:15-17, 16:13).

Fii zelos și pune întrebări! Testează duhurile! Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Matei 7:7. Prin credință și veghere, duhul curvei nu va avea niciodată influență asupra ta.

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. Apocalipsa 18:4-5.

Tu poți trăi o viață în slujba lui Dumnezeu, mereu făcând voia Lui și păzindu-te curat, ca o mireasă vrednică de Mirele ei ceresc. (Apocalipsa 19:7-8)

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Scris de Elias Aslaksen

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.