Ce spune Biblia despre Mireasă și despre căsătoria Mielului?

Căsătoria Mielului este unul dintre cele mai mari evenimente din Biblie. Cine este Mireasa lui Isus?

Ce spune Biblia despre Mireasă și despre căsătoria Mielului?

Căsătoria Mielului (Isus) este unul dintre cele mai mari evenimente profețite din Biblie. Dar cine este Mireasa lui Isus?

Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit. Apocalipsa 19:7.

Cine va fi Mireasa lui Isus?

Mireasa este biserica lui Hristos.

Biserica constă din cei care sunt pe drumul de a deveni complet liberi de tot păcatul, așa ca Isus. Sunt toți cei care au început pe calea care îi duce la natură dumnezeiască. (2 Petru 1:4). Unii oameni pot ajunge mai departe pe această cale decât alții. Unii poate debia au început. Dar toți care umblă pe această cale sunt un mădular în Trupul lui Hristos. Ei se pregătesc de a fi Mireasa lui Hristos – ei se pregătesc pentru a fi Mireasă.

Ei sunt cei care Îl iubesc pe Isus. Ei sunt urmașii Lui. Ei sunt cei care așteaptă cu durere să fie cu Domnul și Maistrul lor. Ei sunt cei care au luat decizia de a sluji lui Isus cu toată inima, cu tot sufletul lor și cu toată ființa lor. Ei sunt cei pe care Isus îi purifică, ei vor fi Biserica slăvită fără pată și zbârcitură. Într-un cuvânt – sfântă. (Efeseni 5:25-27).

O mireasă este o persoană comparabil cu Mirele ei. De aceea este scris în 1 Petru 1:15: Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.” Mireasa lui Hristos sunt acei care strălucesc de curăție și sfințenie, la fel ca Cel care a chemat-o.

şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.Apocalipsa 19:8. Mireasa lui Hristos se pregătește pentru El. Fiecare secundă de pe pământ este folosită de Mireasă ca să se pregătească pentru Mire. Inul subțire nu este ceva ce i se dă chiar înainte de festinul de nuntă, ci este ceva ce ea și-a confecționat în timpul ei pe pământ, umblând în dreptate.

„Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.” Matei 22:14. Mireasa este același lucru cu Biserica, dar nu mulți se numără în acest număr. Sunt trimise multe invitații, dar nu mulți aleg să răspundă.

Pregătește-te

Corect înțeles, Mireasa nu este un grup de creștini speciali din care pot face parte numai anumite persoane speciale. Mireasa reprezintă un număr mic de oameni, dar acest lucru nu este din cauză că se trimit puține invitații, ci din cauză că puțini oameni aleg să răspundă. Ca să fii din Mireasă, trebuie să răspunzi chemării și să începi să-L urmezi pe Isus pe calea pe care El a mers.

Timpul este scurt, dar încă mai este timp de har pentru Mireasă să se pregătească, și încă este posibil să răspunzi chemării.

Timpul pe acest pământ este timpul logodnei lui Isus cu Mireasa Sa. Ei au o dragoste intensă unul pentru celălalt și tânjesc să fie reuniți. Mireasa vrea să fie aproape de Isus, Mirele ei ceresc. Ea va face totul și orice, va plăti orice preț necesar, ca să fie vrednică de El și să fie cu El.

Isus își va lua Mireasa în momentul în care ea este pregătită. Timpul este scurt, dar încă mai este timp de har pentru Mireasă să se pregătească, și încă este posibil să răspunzi chemării.

Când răspunde la chemare, Mireasa face primul ei pas. Este o decizie simplă: „Vreau să slujesc lui Dumnezeu cu toată inima mea.” Calea mai departe este descrisă în Coloseni 3:1-17. Mireasa se hotărăște pentru lucrurile de mai sus. Mireasa este răbdătoare, smerită și blândă și face totul în numele Domnului Isus. Singurul lucru pe care ea îl vrea este să grăbească întoarcerea Lui. (2 Peter 3:12)

Mireasa este atât de îndrăgostită încât va plăti orice preț ca să îndepărteze orice păcat.

Mireasa este atât de îndrăgostită încât ar plăti orice preț ca să îndepărteze orice păcat. Ea îndepărtează orice lucru care nu se potrivește lui Hristos. Ea respinge orice gând nepotrivit și le omoară. (Coloseni 3:5). Și, astfel, viața lui Hristos poate fi arătată în ea. Astfel, ea devine un ajutor comparabil cu El. Cu întreaga ei ființă ea dorește să fie cu Hristos și știe că drumul într-acolo este să fie făcută asemeni Lui – să devină pură și curată așa ca El, să fie transformată într-o natură dumnezeiască ca a Lui. (1 Ioan 3:2-3). Nu este acceptat nimic mai puțin de perfecțiune. Orice gând care nu este plăcută lui Hristos este imediat omorâtă! Păcatul nu este o opțiune pentru ea! Ea vrea să fie cu mirele ei.

Astfel ea devine sfântă ca El. Acestea sunt faptele drepte ale sfinților, descrise în Apocalipsa 19:8.

Căsătoria Mielului

În sfârșit, când Mireasa este pregătită să întâlnească Mirele, Isus se va întoarce ca să-și ia iubita. După atât de mulți ani de încercări, ei pot fi, în sfârșit împreună! Tot cerul se va va bucura și va sărbători acest eveniment și va fi un festin enorm de serbare a nunții! (Apocalipsa 19:7-8).

Acum, Mireasa poate fi cu Mirele. Noaptea lungă este gata. Acum ea a fost perfecționată. Ea este perfect unită cu Isus în voie și scop, da, în natură. Niciodată nu vor mai fi despărțiți, în toată veșnicia. (1 Corinteni 6:17).

Ea este peste îngeri, peste heruvimi, peste toată creația lui Dumnezeu – pentru a fi un partener și un ajutor pentru propriul Fiu al lui Dumnezeu.

Eroii Vechiului Testament și martirii necazului cel mare, printre alții, sunt, bineînțeles, slujitori ai lui Dumnezeu și au părtășie cu Hristos. Dar Mireasa lui Hristos are o chemare foarte specială. Ea stă pe scaun lângă El; ea este egala Lui. Ea a suferit aceleași suferințe ca Isus, în timpul pe pământ și acum își primește răsplata. Este o răsplată mult mai mare decăt orice altă răsplată dată cuiva în ceruri sau pe pământ. Ea este ridicată peste îngeri, peste heruvimi, peste toată creația lui Dumnezeu, pentru a fi un partener și ajutor pentru propriul Fiu al lui Dumnezeu.

Slujba miresei în eternitatea va fi mereu lângă Mirele ei. Şi Duhul şi Mireasa zic: “Vino!”, şi cine aude să zică: “Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!Apocalipsa 22:17. Ea este acolo lângă Hristos, ștergând lacrimi și alungând tristețea.

Nu există răsplată mai mare decât asta. Nu există o folosire mai mare a timpului nostru decât a ne pregăti pentru venirea acestei zile, în așteptarea Mirelui. Să fim atât de îndrăgostiți de Isus Hristos, încât viețile pe care le trăim aici pe pământ să fie vrednice de Mireasa cu care El vrea să se căsătorească.

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.