Ce spune Biblia despre necazul cel mare?

Un grup de evenimente din timpurile din urmă cunoscute ca „Necazul cel mare.”

14 minute ·

În Biblie citim despre necazul cel mare, un timp de necaz și dificultăți ca niciodată înainte văzute pe pământ, chiar înainte de mileniu.

Gândul la timpurile din urmă nu trebuie să ne provoace frică. Citeşte articolul acesta despre cum te poți cel mai bine pregăti pentru ziua când Îl vei întâlni pe Isus!

Această perioadă teribilă este chiar înaintea sfârșitului timpului. Satan știe că timpul său este scurt și face tot ce poate ca să persecute oamenii lui Dumnezeu și să devieze pe cât poate de mulți. Slujitorul său, Anticrist, încearcă să Îl alunge complet pe Dumnezeu în totalitate, dar Dumnezeu rămâne Atotputernic și aceasta va fi ora Judecății Sale. Chiar în acest timp teribil, Dumnezeu dă har oamenilor în mod repetat ca să se pocăiască și să fie salvați.

Expresia „Necazul cel Mare” poate cauza ceva confuzie pentru că nu este mereu clar la ce evenimente se face referire. În acest articol ne referim la toată perioada de la începutul necazului până la începutul Mileniului.

Conform descrierii din Apocalipsa 3-19, vedem că Necazul cel Mare are trei etape.

Prima etapă este marcată de ruperea celor șapte petece din ceruri și culminează cu răpirea Miresei lui Hristos în ceruri și cu aruncarea curvei de pe spatele fiarei.

A doua etapă este marcată de sunarea celor 7 trompete în ceruri. Această perioadă este unde firea va fi în contact cu „al doilea seceriș” – cei care nu au participat la răpire, dar care aleg, atunci, să slujească lui Dumnezeu. Această perioadă încheie cu luarea celui de-al „doilea seceriș” în ceruri și tot atunci Satan este aruncat din ceruri, jos, pe pământ.

Al treilea stagiu reprezintă turnarea mâniei lui Dumnezeu asupra lui Satan, asupra Fiarei și asupra lui Anticrist și urmașilor lui. Este marcată de golirea a șapte pahare de mânie pe pământ. După ce Isus Hristos se întoarce pe pământ cu urmașii Săi, marcând încheierea necazului cel mare și întrarea Miei de ani – o mie de ani de pace.

Curva, fiara și Anticrist

Prin toată perioada necazului, sunt trei puteri în lumea duhurilor care sunt slujitori ai lui Satan și se luptă cu slujitorii lui Dumnezeu. Ei sunt Curva, Fiara și Anticrist. Toate aceste spirite sunt deja active în timpul nostru.

Curva, numită și Babilon, folosește religia și duhul creștinismului fals dat de o doctrină falsă care se întinde în lume. Ea reprezintă „comercializarea” creștinismului. Curva încearcă să amestece Cuvântul lui Dumnezeu cu duhul lumii ca să le ofere oamenilor ce ei își doresc. Ea este numită „curvă” pentru că încearcă să mulțumească doi oameni.

Apocalipsa 13 ne spune despre „fiară” – o confederație formată din liderii lumii și națiuni care sunt o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Acest spirit folosește puterea pământească ca să-și ducă la împlinire scopul. Fiara va declara război sfinților și îi va birui în a doua parte a „Necazului cel Mare.” (Apocalipsa 13:7). Noi deja vedem începutul acestei dezvoltări în guvernele de azi care se întorc de la legile lui Dumnezeu și batjocoresc creștinismul în fapte, dacă încă nu direct, prin vorbe. Astfel că, toți creștinii cei care trăiesc după legile lui Dumnezeu devin din ce în ce mai neacceptați. Când fiara preia tot controlul, după răpire, ea va condamna tot creștinismul și îi va presecuta pe toți care îl urmează pe Dumnezeu.

La scurt după ridicarea primei fiare, va apărea o nouă fiară la putere. În Apocalipsa 13:11, ea este comparată cu un miel dar și cu un dragon. Această, a doua fiară, este Anticrist. Scopul principal al lui Anticrist este să atragă pe cât mai mulți posibil și să-i facă să se închine înaintea primei fiare, iar toți cei care refuză, vor fi omorâți. Antcristul este un bărbat, dar duhul lui Anticrist și fiara deja au lucrat pe pământ deja de pe vremea apostolilor și până azi. (1 Ioan 4:3). El își măresc puterea tot mai mult, însă nu vor putea prelua puterea până după răpire. (2 Tesaloniceni 2:1-11).

Citește mai mult despre Anticrist aici.

Cele șapte peceți

În Apocalipsa 5 citim despre un sul cu șapte peceți. Când Hristos deschide aceste peceți, începe Necazul cel mare. Fiecare pecete corespunde unui eveniment specific din Necazul cel Mare.

În Apocalipsa 6:1-8 citim despre cei patru călăreți dezlănțuiți de primele patru peceți desfăcute. Călăreții au fost trimiși să cucerească, să aducă război, foamete și moarte. Aceasta corespunde foarte bine cu ce spune Isus în Matei 24:6-8. După ce aceste puteri spirituale au fost eliberate, este desfăcut cea de-a cincea pecete și mulți creștini vor fi omorâți și martirizați pentru credința lor. (Apoc. 6:9-11, Matei 24:9).

Este clar că starea și condiția de pe pământ va atinge cote absolute și maxime. Oamenii for fi conduși prin ură și mândrie. Creștinii vor fi persecutați și omorâți pentru credința lor, fărădelegea va fi fără frâu și hristoși și profeți falși se vor ridica. (Matei 24:10-28).

Ruperea celei de-a șasea peceți va aduce cu sine cutremure și tulburări cosmice. Soarele și stelele se vor întuneca iar luna va deveni ca sângele. (Apocalipsa 6:12-17 și Matei 24:29).

După acestea, Matei 24:30 ne spune că Fiul Omului va apărea în cer și toate semințiile pământului se vor boci. Isus va veni pe nori ca să-și ia Mireasa. Aceasta este cunoscută ca „Răpirea”, dar, de fapt, Isus nu se întoarce pe pământ, deci aceasta nu este a doua venire a lui Isus – ea va avea loc mai târziu, după ce mânia lui Dumnezeu a fost turnată pe pământ.

Când Mireasa este răpită, și curva va fi aruncată de pe spatele fiarei. (Apocalipsa 17:16). Fiara nu mai vrea să mai asculte de vreo formă de creștinism adevărat sau fals, și nici de vreo formă de religie.

Citește mai mult despre răpire aici.

A șaptea și ultima pecete va fi atunci ruptă. În Apocalipsa 8:2 vedem că la șapte îngeri le-a fost dată câte-o trâmbițe, iar în versetul 6 ei se pregătesc să sune din ele.

Acesta este sfârșitul „Necazului cel Mare”, cum Isus îl descrie în Matei, premergător răpirii. Dar profeția din Apocalipsa descrie mai multe evenimente care vor avea loc după răpire, care arată o escalare semnificativă a „Necazului cel Mare”.

Cele șapte trâmbiți

Cei șapte îngeri menționați la ruperea celei de-a șapte peceți din Apocalipsa 8:6 li s-a dat șapte trâmbiți. Fiecare trompetă sunată aduce un nou val de dezastre pe pământ. Acest stagiu nou al timpurilor din urmă este judecata lui Dumnezeu asupra pământului, dar mânia lui Dumnezeu este încă amestecată cu har, deci cei cărora nu au praticipat la răpire încă se pot întoarce la Dumnezeu și pot găsi har. Aceștia nu vor fi calculați ca fiind primele roade, care reprezintă Mireasa lui Hristos, dar vor avea oportunitatea să se pocăiască și să devină martiri prin moartea lor. Acesta este „al doilea rând de roade” din secerișul lui Dumnezeu.

Odată cu răpirea Miresei, nu mai este nimic care să țină fiara și pe Anticrist înapoi de la a prelua toată puterea. Duhul de Antcirist a fost prezent deja din vremea apostolilor (1 Ioan 4:3) va prelua o formă fizică în Anticrist, iar cel fără lege va conduce peste tot pământul și îi va persecuta pe cei care au rămas în urmă dar slujesc lui Dumnezeu. (2 Tes. 2:1-12).

El va încerca să-i forțeze pe toți să primească semnul fiarei (Apocalipsa 13:16-17), care arată că acea persoană L-a respins pe Dumnezeu și se închină fiarei. Fără acest semn nimeni nu va putea cumpăra sau vinde.

Sunetul primelor patru trâmbiți vor aduce cu sine distrugerea unei treimi din copaci și iarbă, o treime din mare, o treime din vietățile mării și o treime din toate navele marine. O treime din râurile proaspete vor deveni otrăvitoare și amare și o treime din soare, stele și lună vor fi întunecate. (Apocalipsa 8:7-13).

A cincea trâmbiță va dezlănțui o lăcustă diavolească din adâncul abisului, trimisă să chinuie omenirea. (Apocalipsa 9:1-12). Ei sunt conduși de „îngerul Adâncului” numit Abadon sau Apolion” (Apocalipsa 9:11).

La sunetul celei de-a șasea trompete, sunt trimiși pe pământ patru îngeri ca să omoare o treime din oameni prin foc, fum și pucioasă. Aceasta este ultima șansă dată de Dumnezeu omenirii de a intra în cer înainte de a-și turna mânia și judecata asupra pământului. Din păcate este scris că restul oamenilor tot nu se căiesc de păcatele lor – ceea ce arată că au avut încă o șansă de a face asta! (Apocalipsa 9:13-21). Dumnezeu trimit și doi martori pe pământ de a profeți. Ei vor fi omorâți pentru mărturia lor, iar Dumnezeu îi va învia și îi va lua înapoi în ceruri. (Apocalipsa 11:1-14).

A șaptea trompetă este sunată iar un strigăt s-a auzit în ceruri: “Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor!” (Apocalipsa 11:15) Este clar acum că toți cei care L-au acceptat pe Isus ca Domn și Salvator vor fi în cer. Aici sunt numărați Mireasa lui Isus, martirii și eroii din Vechiul Testament. Toți slujitorii diferiți ai lui Dumnezeu vor fi plecați de pe pământ și adunați în ceruri.

Următorul capitol din Apocalipsa descrie un război în cer. Îngerul Mihail și îngerii săi îl aruncă pe Satan și pe îngerii lui afară din ceruri, și jos, pe pământ, odată pentru totdeauna. (Apocalipsa 12:7-9).

Cele șapte potire de mânie

Acum Dumnezeu Și-a adunat toți slujitorii Săi de pe pământ și i-a pus în cer, acolo unde nu mai este loc pentru Satan și pentru îngerii lui. Ei sunt alungați pe pământ cu toți păcătoșii care au refuzat să se pocăiască, dată după dată. Acum Dumnezeu este în poziția de a-Și goli mânia și judecata asupra pământului, împotriva fiare și împotriva tuturor celor care s-au închinat fiarei.

Li se dau șapte potire de mânie la șapte îngeri, fiecare dintre ele având în ele câte un chin pentru pământ. Primul potir trimite o rană rea la toți cei care poartă semnul fiarei. (Apoc. 16:2). Al doilea și al treilea schimbă marea și toate apele în sânge. (v. 3-4). Al patrulea dă putere soarelui să dogorească asupra oamenilor (v. 8-9), iar al cincilea umple lumea de întuneric și durere. (v. 10). Este scris în versetul 11 că „ei nu s-au pocăit de faptele lor”.

Golirea celui de-al șaselea potir cauzează secarea râului Eufrat pentru a pregăti drumul armatelor din Est. Fiara și Anticristul încep să-și adune armatele la Armaghedon, pentru a se pregăti de război cu Dumnezeu și oamenii Lui, iudeii din Israel. (v. 12-16, Ezechiel 38 și 39). Ei se vor război cu Israel și vor părea că vor câștiga. (Mica 4:11). Ierusalim și Iudeii sunt într-o presiune enormă pentru că se pare că Anticrist și armatele lui sunt victorioase.

Atunci, măsura este plină, și este timpul pentru golirea ultimului potir, care semnifică concluzia Necazului celui Mare. O voce puternică strigă din cer: „S-a terminat” (v. 17) Va fi un cutremur mai puternic ca orice alt cutremur care a avut loc vreodată; orașele se dărâmă și insulele și munții dispar. O mare grindină cade peste oameni, iar aceștia îl hulesc pe Dumnezeu. (v. 17-21).

Acum, toată mânia lui Dumnezeu a fost turnată peste pământ. Acesta este momentul ca Hristos să coboare din ceruri, călare pe un cal alb, împreună cu armatele cerului în spatele Său. Armatele Fiarei și lui Anticrist nu pot sta în picioare în fața Lui. Ele sunt zdrobite o dată pentru totdeauna iar El îi salvează pe iudei care erau în necaz mare. Atunci li se vor deschide ochii și vor realiza că Mesia este Isus Hristos, pe care ei l-au răstignit, și se vor pocăi. (Apoc. 19:11-21, Zaharia 12:8-11). Anticrist și și fiara sunt aruncați de vii în lacul de foc pentru veșnicie și Satan este legat pentru o mie de ani. (Apocalipsa 20:1-3). Atunci începe mia de ani – o mie de ani de pace.

Mila lui Dumnezeu

Putem vedea că la fiecare stagiu din timpurile din urmă Dumnezeu dă noi oportunități oamenilor să se pocăiască și să se întoarcă la El. Dar slava și răsplata date vor varia semnificativ. Cât de prostesc și arogant ar fi să ignori harul lui Dumnezeu când el este oferit și să preferi să suferi prin Necazul cel Mare și să încerci să te strecori în cer în ultima secundă înainte de sfârșit.

„Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: "La vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” 2 Corinteni 6:1-2.

Dumnezeu ne-a dat acest timp de har ca și noi să participăm și să fim din Mireasa lui Hristos – primele roade și cei care vor primi răsplata cea mai mare în ceruri! Gândește-te: nu doar că Mireasa este cruțată de evenimentele oribile aduse de potirele mâniei lui Dumnezeu, dar ei îi este dată și răsplata cea mai mare în cer! O veșnicie cu Isus Hristos, Domnul și Salvatorul ei! Răspunzi tu chemării lui Dumnezeu în inima ta? Te pregătești să fii Mireasa lui Isus? Folosești timpul corect, sau lași harul lui Dumnezeu să treacă în van? Acum este timpul de har. Acum este timpul când Dumnezeu poate și vrea să te ajute!

 

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.

ActiveChristianity® al Bisericii Creștine Brunstad dorește să arate cum Cuvântul lui Dumnezeu îi învață și îi împuternicește pe urmașii lui Isus de a trăi 100% conform voii lui Dumnezeu, ca ei să nu mai trebuiască să cadă în păcat, ci să ajungă la o viață de biruință.
Citește mai mult despre CrestinismActiv
Urmărește-ne
Conținut exclusiv
Se încarcă
Termeni de Utilizare: Reproducerea și redistribuirea materialului de pe site-ul CrestinismActiv pentru folosirea în alte scopuri, exceptând utilizarea personală, este strict interzisă fără acceptul în scris. © bcc.media foundation