Ce spune Biblia despre răpire?

Răpirea este o topică captivantă, dar ce știm noi despre asta?

Ce spune Biblia despre răpire?

Pentru fiecare creștin, ținta este ca să fie printre cei care vor fi răpiți. Acel moment glorios când Isus îi ia cu El pe cei care Îi aparțin ca să fie cu El veșnic.

Ce este „răpirea?”

Cu toate că acest cuvânt „răpire” nu este niciodată folosit în Biblie, este numele care i-a fost dat evenimentului când Isus va coborî din cer ca să îi ia pe cei care L-au iubit mai mult ca orice pe acest pământ și au fost ucenicii Lui credincioși.

„Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom† fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.” 1 Tesaloniceni 4:16-18.

Ucenicii lui Hristos care deja au murit, vor fi primii înviați, și se vor alătura celor care încă trăiesc în Hristos. Toți aceștia vor fi ridicați în trupuri nemuritoare pentru a-L întâlni pe Isus în aer.

„Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.” 1 Corinteni15:52-53.

Cine va fi luat la răpire?

Isus le spune ucenicilor Săi: „Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca , acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.” Ioan 14:3-4. Asta înseamnă că există o cale de mers. O cale care îi conduce pe acei care merg pe ea spre a fi primiți la El; să fie împreună cu El veșnic. Cei care Îl iubesc pe Isus cunosc calea pe care trebuie să meargă.

„Ei sunt aceia care Îl urmează pe Miel oriunde merge El.  Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” Apocalipsa 14:4-5.

Ei sunt aceia care, prin harul lui Dumnezeu, au mers pe urmele lui Isus. Ei au făcut ce este corect și bine, și-au ascultat chemarea, și au devenit ființe noi: lumină și sare în această lume. (Matei 5:13-16) Asta înseamnă nicio nedreptate, nicio nemulțumire sau plângere, nicio îngrijorare, nicio descurajare, nicio leneveală, nimic lumesc sau niciun fel de slavă deșartă etc., nu se găsește în ei.

Aceștia sunt toți împreună cunoscuți ca „Mireasa lui Hristos.” Ei au ținut de neclintit de ceea ce este corect, bun și adevărat în orice circumstanță, exact cum Mirele lor a făcut în zilele Sale pe pământ, așa încât ei să fie curați și vrednici să fie „Mireasa” Lui. “Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)” Apocalipsa 19:7-8.

Cine va fi lăsat în urmă la răpire – fecioarele neînțelepte

În povestirea lui despre fecioarele înțelepte și cele neînțelepte (Matei 25:1-13), Isus ne arată clar că nu toți cei care cred vor fi răpiți. „Fecioarele neînțelepte” sunt cele care vor fi lăsate în urmă. Ele sunt cele care nu au avut o viață ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cu toate că ele au o bună imagine exterioară, totuși ele, în ascuns, trăiesc în păcat; ele fac în continuare ceea ce știu că este greșit. (Apocalipsa 3:1-3)

Ele au ajus să fie mulțumite doar prin faptul că au o mărturie bună în fața oamenilor, biruind păcatul descoperit, exterior. Se poate că ele erau foarte active și în lucruri bune. Dar ele nu au biruit păcatul interior. Invidia, mânia, mândria, etc. care era doar în interior nu a fost curățată afară. Isus vine pentru o mireasă care s-a curățat – o mireasă care este curată la interior!

„ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” Efeseni 5:27.

Când va fi răpirea?

Biblia nu ne spune exact când se va întâmpla răpirea. Isus ne spune că nici măcar El însuși nu știe. „Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” Marcu 13:32.

Dar în Matei 24 Isus vorbește despre diferite semen după care ne putem uita pentru a ști când venirea Fiului Omului se va întâmpla. Putem vedea cum unele din aceste lucruri întâmplându-se în timpul în care trăim noi cum, deci noi putem să ne așteptăm că nu va mai dura chiar așa de mult timp. Timpul merge inevitabil înainte, iar lumea se scufundă mai adânc în întuneric, și noi știm că mijlocul nopții despre care vorbește Isus în pilda celor zece fecioare nu poate fi prea departe. Noi trebuie să luăm la inimă îndemnul lui Pavel din Efeseni 5:16: „Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.”

Dar pentru acei care umblă în lumină, după cum El este în lumină (1 Ioan 1:7), nu este niciun motiv să fim ingrijorați, ci doar să așteptăm cu nerăbdare și bucurie ziua aceea. Aceasta este întreaga lor țintă cu existența lor aici pe pământ: să se pregătească pentru ziua în care Mirele vine după ei. Ei trăiesc pentru veșnicie.

Voi fi și eu printre cei răpiți?

„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” Luca 9:23. Renunți tu la voia ta proprie, te negi pe tine însuți pentru a deveni un ucenic al lui Hrisos?

„Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat.” 1 Ioan 3:3. Faci tu doar ce este corect, bun și adevărat, curățindu-te și păzindu-te curat?

Faci tu lucrurile acestea acum? Atunci vei fi și tu. Iar dacă tu nu faci acestea, atunci tu poți începe acum! Noi suntem încă în timpul de har al lui Dumnezeu, și încă avem posibilitatea de a-L urma pe Isus pe această cale, să ne negăm pe noi înșine și să biruim păcatul. Această viață ascunsă îți aduce părtășie cu El, și atunci, Mirele te va cunoaște în ziua în care se va coborâ din cer să ia ceea ce Îi aparține. (Filipeni 3:8-10)

Este mai mult decât un basm. Va fi o realitate de neconceput pentru acei care L-au iubit pe Mirele lor ceresc atât de mult încât au fost voitori să Îl urmeze pe această cale care duce la viață veșnică!

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Scris de Elias Aslaksen

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.