Ce trebuie să fac ca să fiu suficient de bun pentru Dumnezeu?

La ce se așteaptă Creatorul meu de la mine?

Ce trebuie să fac ca să fiu suficient de bun pentru Dumnezeu?

Când este vorba despre relația mea cu Creatorul meu mă întreb – la ce se așteaptă El de la mine? Ce trebuie să fac ca să fie suficient de bun pentru Dumnezeu?

Mulți dintre noi își amintesc goliciunea, sentimentul de jenă după ce ai fost ales ultimul la joacă sau frustrarea și umililnța simțită când nu primești notele la care sperai sau de care aveai nevoie. Chiar de când eram copii, ne-am confruntat cu presiunea de a fi la nivel înalt la școală, lucru sau chiar social – în familie și prieteni.

Dar când este vorba despre relația mea cu Creatorul meu, la ce se așteaptă El de la mine? Ce trebuie să fac ca să fie suficient de bun pentru Dumnezeu?

Poate că Dumnezeu cere de la mine ca să fiu perfect în sensul că niciodată să nu fac nici o greleală în orice fac. Poate el vrea ca să îndeplinesc anumite acte de bunătate ca să-mi ștearga greșelile. Poate nu.

În Evrei 10, Isus spune că Dumnezeu nu vrea sacrificii și jertfe, ci un trup pentru a-i face voia Lui. Oamenii din Vechiul Testament nu și-au trăit viețile conform voii lui Dumnezeu, chiar dacă ei aduceau jertfe încontinuu. Dumnezeu le voia inimile, nu jertfele lor – care erau des făcute pentru a le împăca cugetul lor. Niciun act și nici o serie de fapte bune pe care le face o persoană nu înseamnă nimic pentru Dumnezeu dacă El nu este mulțumit cu ce vede în inima acelei persoane.

În Psalmul 51 David scrie, „Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.”

Isus spune, Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!” Matei 5:3. Dumnezeu caută pe cei care sunt întristați din cauza lipsei de bunătate, înțelepciune, răbdare și curăție în interiorul lor; aceia care, în ciuda tuturor eforturilor lor de a fi oameni buni, își pierd răbdarea, mint, înșeală, bârfesc, etc. Oameni care sunt săraci în duh sunt mâhniți din cauza acestor lucruri și tocmai pe aceștia îi poate ajuta Dumnezeu. Cel sărac în duh tânjește să fie ca El și tocmai acești oameni sunt plăcuți Lui. Ei își dau inimile complet pentru a găsi și a asculta voia lui Dumnezeu.

Prin Duhul Sfânt și Cuvântul Lui, Dumnezeu îmi arată limitele mele, dar și cum să lupt împotriva acelui păcat din natura mea. Aceasta necesită ascultare din partea mea și Dumnezeu dă puterea și El o va îndeplini Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. (Filipeni 2:12-13)

Voia lui Dumnezeu va fi întotdeauna punctul cel mai înalt în mintea mea. Eu pot face voia lui doar dacă am văzut limitele mele și mi-am dat inima ca El să mă conducă și să mă ghideze. Atunci sunt plăcut Lui!

Împlinirea cerințelor lui Dumnezeu nu cauzează stresul pe care-l ai când vrei să trăiești conform standardului pământesc. De fapt, când împlinești cerințele lui Dumnezeu efectul este total opus – pace și odihnă. Celor care sunt săraci în Duh, El le dă o pace care nu poate fi adusă nici nici cel mai mare succes pământesc.

„Și ce alta cere Domnul de la tine
decât să faci dreptate,
să iubeşti mila
şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Mica 6:8