Cum am primit biruință asupra acuzatorului

Eram un creștin nesatisfăcut, învinuind-ul pe Dumnezeu pentru situațiile mele. Asta până am auzit aceste cuvinte …

Cum am primit biruință asupra acuzatorului

În fragedă tinerețe, m-am hotărât să trăiesc pentru Isus. Mă bucur că am făcut asta, pentru că ma salvat de multe decizii greșite care ar fi dus la păcat.

Chiar și asa, realitatea a fost destul de diferită de așteptările mele de la o viață trăită cu Isus. Îmi imaginam o viață plină de armonie, siguranță, pace, fericire și sentimente plăcute când mi-am dat viața lui Isus.

Dar realitatea nu a fost așa.

M-am întrebat deseori, „De ce mi se întâmplă mie asta? De ce arăt așa? De ce nu mi-a trimis Dumnezeu situații mai bune?” SImțeam că mă aflu într-un tunel întunecat, tulburată și nemulțumită. Puneam la îndoială dragostea lui Dumnezeu și începusem să Îl învinuiesc.

„De partea cui ești tu?”

Apoi, într-o zi, prin harul lui Dumnezeu, am primit lumină. Am auzit pe cineva la biserică zicând, „Ori ești în duhul de pâră ori în duhul de mijlocire. Ori ești de psrtea lui Santan ori de partea lui Isus. Nu există cale de mijloc.”

Este scris despre Isus, că El stă în cer, în rugăciune pentru noi, pentru a ne reuși. (Romani 8:34) El ne iubeste și cuvintele Lui pentru noi sunt pline de nădejde și credință.

În contrast, ținta lui Satan este de a fura, de a omorâ și a distruge. El acuză oamenii zi și noapte. (Apocalipsa 12:10) Prima dată face lucrurile pământești să pară așa de mari – în special cele pe care noi nu le avem – iar apoi ne fură credința în Dumnezeu și sădește îndoiala. El ne acuză de păcate pe care le-am făcut chiar dacă noi am primit deja iertare pentru ele. El este un maiestru în a semăna gânduri de critică și pâră împotriva celorlalți. Dacă lăsăm loc gândurilor acestea, vom vedea mereu vina la ceilalți și nu la noi înșine.

Eu am o alegere: pot să ascult vocea lui Isus – El care dă credință, nădejde și dragoste, care se roagă pentru mine și pentru cei din jurul meu și care iubește pe fiecare, sau pot să îl ascult pe Satan acuzatorul, care acuză oamenii și pe Dumnezeu.

Cuvintele acestea m-au trezit. Am realizat că mă aflam în duhul de pâră. Îl ascultam pe satan, fără să îmi dau seama. Tot acest timp el mă plăguia cu gânduri negative. Asta era motivul pentru nemulțumirea mea și gândurilor întunecate.

„Niciodată!”

În ziua aia am primit o ură împotriva vicleniei diavolului, împotriva la tot ce se ridica în gândurile mele împotriva lui Dumnezeu. Am hotărât să declar război împotriva lui Satan, și să stau doar de partea lui Isus.

Când eram ispitită la gânduri negative, am strigat la Isus, „Dă-mi o gândire nouă! Umple-mă cu dorință pentru ce e bun. Ajută-mă să fiu mulțumitoare!” Am cerut și prietenilor mei să se roage pentru mine, ca prin ajutorul lui Isus să pot primi putere asupra pârâșului. Isus a biruit pârâșul și în viața mea!

Credința în dragostea lui Dumnezeu față de mine a intrat în inima mea. Întunericul a dispărut și lumina a întrat înăuntru.

Folosește sabia!

Azi, lupt o luptă conștientă în gândurile mele pentru ai zice „Nu!” lui Satan.

„Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.” Iacov 4:7. Mă rog la Dumnezeu pentru ajutor, ca să fiu trează când vine pârâșul. Îl dau afară prin cuvântul lui Dumnezeu. Aleg să cred în Cuvântul Lui!

Acestea sunt câteva din „armele” mele:

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” 1 Tesaloniceni 5:18

„Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!” Filipeni 4:4

„Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.” Psalmi 37:4

„Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.” Psalmi 23:1

Când sunt ispitită să îi judec pe ceilalți, aceste cuvinte mă ajută:

„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.” Matei 7:1 sau „Fii cu luare aminte asupra învăţăturii.” 1 Timotei 4:16 „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Marcu 12:31

Uitând de „problemele” mele

În lupta aceasta am învățat să fiu mulțumitoare pentru planul lui Dumnezeu cu viața mea, și am experimentat că Dumnezeu poate face minuni în viața mea de gânduri! Gândurile negative au dispărut și am primit noi idei despre cum pot fi o binecuvântare pentru cei din jurul meu. În situațiile mele, îmi pot folosi talantul pentru a binecuvânta pe ceilalți, să mă rog pentru ei, să îi ajut, să vorbesc pozitiv despre ei, să îi încurajez, etc.

Dumnezeu mă ajută în fiecare zi. El îmi dă idei creative; El îmi arată ce pot îmbunătăți; El mă iubește. Asta îmi dă odihnă interioară și pace adâncă pe care nimeni nu mi le poate lua.

Nu situațiile sau sentimentele mele sunt importante. Ceea ce este important este că eu cred în Dumnezeu și mă supun lui, și asta începe în viața mea de gânduri.

Aceste experiențe m-au motivat să continui să lupt lupta cea bună a credinței. Vreau să fiu una care se roagă pentru ceilalți, care se păstrează în duhul lui Isus și care se împotrivește duhului de pâră, în toate zilele vieții mele!

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.