Cum îmi afectează băutul, mersul la petreceri și drogurile umblarea mea cu Hristos?

Într-o zi, noi va trebui să dăm socoteală la felul în care ne-am folosit viețile noastre, timpul și banii noștri.

Scris de Richard Savage
Cum îmi afectează băutul, mersul la petreceri și drogurile umblarea mea cu Hristos?

„Ajunge, în adevăr, că în trecut aţi făcut voia neamurilor şi aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri şi în slujiri idoleşti neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop de desfrâu şi vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să judece viii şi morţii.” 1 Petru 4:3-5.

Aceste lucruri sunt socotite păcate în Vechiul Testament. A zecea poruncă este „Să nu poftești”,comiterea imoralităților sexuale a purtat cu ea pedeapsa cu moartea, și au existat multe avertismente cu privire la beție. Aceste lucruri erau practicate de popoarele Canaanite și Dumnezeu poruncește poporului Său să nu aibă nimic de-a face cu ele, pentru că astfel, ei ar fi fost corupți, lucru care s-a și întâmplat.

Trupul ne-a fost încredințat

Este chiar mai important să stai departe de aceste lucruri în Noul Legământ astăzi, așa încât duhul tău să fie liber să Îi slujească lui Hristos, căruia noi toți va trebui să Îi dăm socoteală pentru felul în care ne-am folosit viețile, timpul și banii noștri. Un ucenic al lui Hristos este un ispravnic asupra la tot ce i-a fost încredințat de Maistrul lui. Un ucenic predă totul pentru a-L urma pe Isus și î-și oferă trupul ca un instrument al neprihănirii pentru a face voia cea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. (Romani 12: 1-2)

Trupul nostru nu va mai fi un instrument al nedreptăii, slujind păcatului și poftelor firii. Așadar, nici vorbă de a ne folosi banii ca să savurăm alcoolul, drogurile și tutunul. Resursele primite de la Maistrul tău trebuiesc folosite cu folos nu spre satisfacerea sinelui. Este egoism scârbos să te dedai la vin în exces! Alcool în exces, împreună cu droguri și țigări, cauzează distrugere corpului care ți-a fost dat de Dumnezeu!

„Tu nu îți aparții”

Pavel le-a scris creștinilor din Corint, Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.” 1 Corinteni 3:16-17. El a trebuit să repete asta în 1 Corinteni 6:19, „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?”

Dumnezeu dă har celor smeriți așa încât ei să biruiască păcatul în toate ispitele, dar ca intenționat să te dedai la alcool, droguri și țigări, și să te duci la petreceri și să bei cu necredincioși este opusul smereniei! Să te pui singur în pericol și să respingi avertismentele lui Dumnezeu este mândrie și El nu dă har celor care sunt mândri și plini de ei înșiși! Ei trebuie să învețe într-un mod dur. Unii și-au distrus trupurile pentru tot restul vieții.

Deci, ai grijă de trupul pe care ți L-a dat Dumnezeu și nu permite ca acesta să fie distrus, folosindu-l greșit. Este mai valoros decât cel mai de preț lucru pe care îl ai.

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Scris de Elias Aslaksen

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.