Cum pot avea o legătură mai strânsă cu Isus?

Cum pot avea o legătură mai strânsă cu Isus?

Îți este Isus viu și aproapiat în viață?

7 minute ·

Legătura pe care creștinii o au cu Isus poate varia foarte mult de la persoană la persoană. Doar pentru că tu te-ai pocăit, nu înseamnă neapărat că tu ai o legătură profundă și intimă cu Isus.

O legătură vie și intimă

Pentru unii creștini, o legătură cu Isus constă în a mă ruga la El și a mă duce la biserică duminică. Ei îi permit lui Isus să fie o jertfă pentru păcatele lor, dar legătura cu El se oprește acolo. Pentru alții, Isus este un exemplu de urmat, și ei se străduiesc să trăiască ca El. Dar cum Isus este în cer și ei sunt aici, nu se așteaptă să aibă într-adevăr o legătură cu El, și prin urmare, de fapt, nu au. Asemenea relații cu Isus pot, cel mult, să fie descrise ca „distante”.

Biblia, totuși, ne vorbește despre o legătură intimă și activă cu Isus. El este, la urma urmelor, o persoană, nu un „concept teologic”; nu cineva care a trăit odată pe pământ și acum este departe, ci o persoană care este vie și care poate fi foarte aproape. El Însuși a fost ispitit în toate lucurile ca și noi, dar a biruit păcatul și moartea. (Evrei 4:15; Romani 6:8) Datorită credincioșiei Lui, El are toată puterea și harul să te ajute să biruiești păcatul din viața ta. Asta înseamnă, de asemenea, că relația ta cu El poate fi plină de viață – nu ceva lipsit de viață și stagnant – pentru că El Însuși este viu! (Apocalipsa 1:18)

Să Îl aleg pe El

Adevărul este că tu însuți decizi ce relație vrei să ai cu Isus. Trebuie mai întâi să crezi că o legătură intimă cu Isus este posibilă înainte să intrii într-o asemenea relație, pentru că totul – vorbind spiritual – este un rezultat al credinței.

O legătură cu Isus nu este unilaterală. Isus clarifică asta când spune: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. Ioan 14:23. Gândește-te doar că Isus și Tatăl vor să vină și să locuiască cu tine! Este asta legătura pe care o ai tu cu El?

Și din nou El spune că „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Ioan 14:21. Te-ai gândit vreodată că Isus vrea să ți se descopere? Această promisiune este dată celor care Îl iubesc și păzesc poruncile Lui, deci este clar că o asemenea descoperire a lui Isus se va petrece de-a lungul vieții tale ca și creștin, și nu doar la începutul acesteia.

Părtășie în fiecare zi

Dacă alegi să îndeplinești aceste condiții (să asculți Cuvântul lui Isus în viața ta), Isus îți va deveni un prieten drag, cu care poți avea părtășie în fiecare zi. El nu va fi departe de tine, ci mai degrabă trăiește și vorbește inimii și gândirii tale prin Duhul Sfânt. Oare nu a spus El: „Împărăția cerurilor este în voi?” Va fi un dialog continuu cu Cel pe care tu Îl iubești și urmezi. El nu este doar prietenul tău, ci Unul care înțelege cum este să fii ispitit, și poate, prin urmare, să te ajute la timp de nevoie. El este o sursă de înțelepciune și încurajare, și de aceea, o sursă de putere în ceasul ispitei. El este Mântuitorul nostru, nu doar pentr upedeapsa păcatului ci și pentru puterea Lui în viața ta zilnică. Cum este scris: „…un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi” Psalmii 46:1. Astfel Îl vei experimenta pe Isus! El poate avea milă pentru cei slabi, pentru că El Însuși a exprimentat natura aceasta omenească. (Evrei 4:15)

Legătura ta cu Isus este în inima ta, în gândirea ta și în duhul tău. Când El este în mijlocul dragostei tale, atunci El stă pe tronul inimii tale. Gânduri care îți vin în minte încep să fie aduse la El, cu o atitudine: „Dragă Domnule Isus, este acest gând plăcut în fața Ta?”. Cu o asemenea atitudine, inima ta începe să înțeleagă care este gândirea lui Isus, care este gândirea Duhului: viață și pace! Înțelegi că unele gânduri îți aduc viață și pace, în timp ce altele aduc doar neliniște și goliciune. În felul acesta înveți să deosebești între bine și rău în situațiile vieții, între ceea ce este și ceea ce nu este plăcut în fața ochilor Lui. Isus îți devine instructorul și ghidul tău spre o viață mai adândă în Duhul.

Legătura pe care o ai cu Isus este și în duhul tău omenesc, unde tu înveți să vii la El în timpuri de stres, chin și ispită, departe de gândurile și sentimentele proprii. Acolo tu întâlnești Duhul lui Isus, care este duhul proociei. (Apocalipsa 19:10) Duhul profetic al lui Isus vorbește despre zidire, îndemnare și confort chiar duhului tău omenesc, și tu te vei simți puternic întărit.

Cu cât te apropii mai mult de Isus, cuvintele din Biblie pe care tu le-ai citit și vorbit de atâtea ori înainte îți vor deveni vii deodată. Versete uscate care înainte aveau însemnătate mică vor deveni pline de putere pentru a trăi viața pe care Isus a trăit-o. Vei simți că un duh de descoperire vorbește omului tău interior, și vei înțelege Cuvântul lui Dumnezeu, iar viața ta va fi foarte diferită ca rezultat. Credința se va naște în inima ta, mai profund cu fiecare dată când primești descoperire din Cuvânt. Și odată cu credința, crește și puterea Duhului în viața ta, și astfel să înaintezi mai mult pe calea creată de Isus.

O legătură din ce în ce mai strânsă

Relațiile cu oamenii sunt dinamice, în această că ele adesea se schimbă în timp și se pot aprofunda. Așa este și în relația cu Isus. La fel cum îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață, și relația ta cu Isus se poate înnoi și poate învia în fiecare dimineață! Legătura devine mai strânsă pe măsură ce dragostea ta pentru El crește, și pe măsură ce dragostea pentru viața proprie (voia proprie) scade.

Isus spune, „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el, cu Mine.” Apocalipsa 3:20. Isus bate pentru toți; întrebarea este, Îl auzi tu cum bate?

Poate că ai devenit un creștin acum mult timp, dar nu ai experimentat cu adevărat o relație intimă cu Isus. Îl simți cum bate la ușa inimii tale azi? Invită-L în inima ta, nu doar ca o jertfă pentru păcatele tale, ci ca un drag și iubit prieten, ca Domn și Maistru, ca Unul care vrei să conducă și să domnească în inima și viața ta.

Vei fi binecuvântat dacă vrei să crezi cuvintele lui Isus, dacă îți deschizi ușa inimii și Îl inviți să-ți fie Domn și Maistru! Dacă faci asta, dacă asculți de Cuvântul Lui în viața ta, vei experimenta ce înseamnă ca Isus să trăiască în inima ta. Vei experimenta o relație intimă cu Regele regilor și Domnul domnilor!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.