Cunoști tu potențialul dinamic al posedării unei speranțe vii?

Cu ocazia Paștelui ne amintim de posibilitățile enorme aduse de învierea lui Isus!

Cunoști tu potențialul dinamic al posedării unei speranțe vii?

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie.” 1 Petru 1:3.

Nouă ne-a fost dată o nădejde vie prin învierea din morți a lui Isus Hristos. Avem posibilități enorme ca rezultat al lucrării terminate de Isus, în zilele Lui din trup; posibilități care nu au existat în Vechiul Testament.

Speranță vie = posibilități noi!

Legea Vechiului Testament era doar o umbră a acestor posibilități. Ce este această speranță pe care ei n-o aveau în Vechiul Testament? Răspunsul este: Hristos în voi, speranța slavei! (Coloseni 1:27). Isus a inaugurat o cale nouă și vie pentru noi, prin fire, ca El să locuiască în inimilea noastre prin credință, iar noi, împreună cu toți sfinții, putem fi umpluți cu plinătatea lui Dumnezeu. (Evrei 10:20; Efeseni 3:16-21). Prin puterea Duhului Sfânt, noi putem făcuți asemenea chipului lui Isus Hristos. (Romani 8:29) Ce viitor și ce speranță vie avem noi! (Ieremia 29:11).

În Vechiul Testament, iudeii puteau primi iertarea păcatelor prin sacrificiile cerute de Lege. Legea era slabă, putea judeca păcatul doar după ce era înfăptuit. Era doar frână pentru păcat. Nu putea face față „celui puternic” – voia noastră cu poftele și dorințele ei, care locuia în trupul nostru. Isus a intrat în casa celui tare (trupul), l-a biruit și l-a omorât. (Luca 11:21).

„Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. Romani 8:3-4.

Isus a fost ispitit în toate lucrurile ca noi, dar nu a păcătuit! (Evrei 2:17-18; Evrei 4:15). De aceea, când a murit, mormântul nu L-a putut ține. El fusese făcut desăvârșit și a fost înviat din morți. A devenit creatorul unei mântuiri veșnice celor care-L ascultă. (Evrei 5:9). Viața Lui poate fi arătată în firea noastră, dacă umblăm pe urmele Lui. (2 Corinteni 4:10-11, 1 Petru 2:21-22). Noi avem un tron al harului la care ne putem duce cu îndrăzneală în momentul ispitei, pentru a primi ajutorul (puterea) de care avem nevoie să biruim și să rezistăm în lupta cea bună a credinței, al cărui rezultat este viață veșnică. Este un proces de sfințire în Duhul, care durează întreaga viață; inițial primim biruință asupra păcatului conștient, apoi, cu cât primim mai multă lumină, omorâm păcatul care locuiește în noi.

Gândește-te la posibilități:

  • Cel care este chinuit de mânie, poate deveni răbdător și calm.
  • Cel care este plăguit de pofte necurate, poate ajunge la puritate.
  • Cel care caută cinste de la oameni, îi poate considera pe ceilalți mai mari decât sine și se poate gândi la binele lor.
  • Cel care este puternic și sufocant poate deveni fin și blând.
  • Cel care are anxietate și îngrijorare poate ajunge la odihnă în Dumnezeu.
  • Cel care este încăpățânat din natură poate deveni foarte deschis și ușor de abordat.
  • Cel care este mândru și arogant, poate deveni fin și mic în ochii săi.
  • Cel care vrea să fie mare, poate deveni mic în ochii săi și slujitorul tuturor.
  • Cel care iubește banii și este zgârcit poate deveni un darnic bucuros.
  • Cel care este nemulțumit și critic poate deveni plin de recunoștință.

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.” 2 Petru 1:3-4.

Datorită vieții victorioase și învierii lui Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu poate fi trăit și poate deveni fire în noi prin credință și ascultate de Duhul Sfânt! Aceasta este speranță vie! Ea ne dă ceva pentru care să luptăm, și dă sens profund salutului: „Paște fericit!”

Dacă ești interesat, poți citi mai mult despre tema „Nădejde vie”.

 

Descarcă e-book gratis

Noul Pact și taina fărădelegii

Noul Pact este unul personal pe care-l facem cu Dumnezeu, unde ne obligăm să ascultăm toată voia lui Dumnezeu, iar, la rândul Lui, El se angajează să ne îmbrace cu tot ce avem nevoie pentru a face aceasta. Taina fărădelegii reprezintă faptul că majoritatea oamenilor justifică și înlătură această parte a harului pe care ni l-a adus Isus, și, în loc, tălmăcesc harul lui Dumnezeu ca o permisiune de a păcătui.