Credința noastră

Credința noastră în Dumnezeul cel Atotputernic, în Fiul Lui, Isus Hristos, și în Duhul Sfânt. Noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, iar acesta este baza noastră centrală în credința noastră. Iertarea păcatelor, botezul și Cina sunt elemente fundamentale din credința noastră. Conform Cuvântului lui Dumnezeu, noi trebuie să „aducem roade demne de pocăință”, după ce am primit iertarea păcatelor. (Matei 3:8, Fapte 26:20)

Isus a fost un om ca noi

Noi credem că Isus a fost conceput de Duhul Sfânt, că a fost născut de fecioara Maria și că a înviat din morți a treia zi, așa cum spune Biblia. Biblia ne învață că Isus Hristos a fost un om ca noi, născut „din sămânța lui David.”

În Evrei 4:15 scrie că „ Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Înțelegând că Isus a refuzat păcatul când a fost ispitit, ne dă credință în biruință totală asupra păcatului în viețile noastre.

Biruință asupra păcatului conștient

Isus a biruit în fiecare ispită prin puterea Duhului Sfânt. (Evrei 4:15-16). De aceea, noi credem că atunci când suntem ispitiți să facem ce este rău în ochii lui Dumnezeu, putem primi putere să respingem acea dorință și să biruim. (Romani 6:1-2). Noi credem în biruință asupra la tot păcatul conștient și în dezvoltare, creștere spirituală în tot ce este bun, exact cum ne spune biblia.

(Citește mai mult despre „biruință asupra păcatului” aici.)

Sfințirea

După ce ne-am pocăit și am primit iertarea păcatelor, biblia ne spune că este o cale care poate fi urmată de ucenicii lui Isus – urmele Lui. Aceasta este calea în ascultare de Duhul Sfânt, iar ea conduce la transformare și natură dumnezeiască. (2. Petru 1:4). Biblia numește acest proces sfințire.

Biserica – Trupul lui Hristos

Noi credem că părtășia spirituală care se dezvoltă între cei care trăiesc în conformitate cu lumina și conducerea dată de Cuvântul lui Dumnezeu se numește Biserica, numită și Trupul lui Hristos unde Hristos este capul acestui trup. Toți cei care își trăiesc viețile „răstignite cu Hristos” aparțin Lui și sunt o parte din acest trup – indiferent de timp, loc, rasă, proveniență, cultură sau tradiție. (1 Corinteni 12:27; Efeseni 4:15-16)

Ordinanțele

Botezul

Noi practicăm botezul celor credincioși, care este, botezul celor adulți. Botezul este „dovada unui cuget curat în fața lui Dumnezeu.” 1 Petru 3:21
Botezul nu elimină păcatul, ci este o mărturie, înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor lui Dumnezeu că noi vrem să trăim o viață nouă. Noi intrăm într-un pact, o înțelegere cu Dumnezeu că, începând de acum, noi nu mai dorim să trăim conform voii noastre proprii, ci pentru El și să împlinim voia Lui.

Cina

Cina este o întâlnire unde noi ne examinăm pe noi înșine și ne amintim de marea lucrare de mântuire pe care Isus a înfăptuit-o pentru noi, și lucrarea pe care El vrea s-o facă în noi.
Cina este, de asemenea, și o confesiune. Noi confesionăm că împărtășim aceeași moarte a lui Isus în viețile noastre zilnice – moartea asupra păcatului din natura noastră umană.

Isus (…) a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: “Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: “Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.” 1 Corinteni 11:23-26.

„Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.” 1 Corinteni 10:16-17.