Este homosexualitatea păcat?

Este homosexualitatea păcat?

Dumnezeu n-a fost niciodată neluminat, naiv sau intolerant.

9 minute ·

Sexualitatea umană este complexă. Ne afectează fizic, mental și spiritual. Din cauza puterii păcatului, adus în lume de cădere, Dumnezeu ne-a dat legi spirituale care să asigure că sexualitatea poate rămâne binecuvântarea pe care El o menise.

După cădere, Satan a folosit imediat oportunitatea ca să se folosească de această putere mare. El a complicat-o, conducându-i pe oameni departe de binecuvântarea lui Dumnezeu. Instinctele lor pure sexuale au fost mânjite de păcat și, deodată, ei s-au rușinat de goliciunea lor. (Geneza 3:7, 10-11). Poftele necurate au fost trezite, care urmau să-i chinuie pe descendenții lor în toate generațiile.

Poftele și imoralitatea sexuală

„Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.” Romani 1:26-27.

Cuvântul lui Dumnezeu alungă orice neclaritate în ce privește practica homoxesualității – ea se îndreaptă direct împotriva voii și intenției lui Dumnezeu și, de aceea, este păcat. Toți oamenii sunt ispitiți la pofte sexuale, într-o imensitate de forme și manifestări. Dar Cuvântul lui Dumnezeu, legea lui spirituală, este clară: orice activitate sexuală în afara căsătoriei dintre un bărbat și o femeie este păcat și nu poate fi binecuvântată de Dumnezeu.

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: "Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ." „…De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.” Geneza 1:27-28 & Geneza 2:24.

Această relație – dintr-un bărbat și o femeie de-a lungul întregii vieți, în credincioșie față de căsnicie – este repetată din nou și din nou în Biblie și este singura relație sexuală aprobată și binecuvântată de Dumnezeu.

Atracția noastră sexuală nu este păcat. Dar poftele sexuale din afara căsătoriei dintre un bărbat și o femeie ne ispitesc la păcat. Acestea Biblia le numește „pofte”, iar dacă cedezi lor, atunci ia naștere păcatul. Aici este inclus și sexul înainte de căsătorie și în afara căsătoriei, acceptarea gândurilor sexuale necurate – și practica homosexualității. Biblia este foarte directă când este vorba despre aceste teme. Unele dintre versete sunt amintite la sfârșitul acestui articol.

Dumnezeu este cea mai înaltă autoritate

Personalitatea, înclinațiile, reacțiile, orientările, punctele de vedere, opiniile, etc., sunt complexe. Unele dintre ele sunt strâns legate de genele noastre, iar altele sunt influențate de mediul în care trăim, circumstanțe, educație, creștere și alți factori.

Societățile, culturile și normele sunt într-o continuă schimbare și dezvoltare, dar Dumnezeu, Cuvântul Lui și Duhul din Cuvânt rămân neschimbate. Când Dumnezeu a interzis, în mod specific, sexualitatea și orice altă imoralitate sexuală, nu este din cauză că este neluminat, naiv sau intolerant. Legea a fost dată ca să contracareze păcatul și din cauză că omenirea a deviat de la planul Lui inițial care era spre binecuvântare. Lucrurile care erau imorale după standardele lui Dumnezeu atunci, nu au devenit morale azi pentru că majoritatea este tolerantă și acceptă aceste lucruri.

Noi suntem norocoși că drepturile și libertățile omului sunt aspecte importante din timpurile noastre, reducând asuprirea, abuzul și nedreptatea. Totuși, unele dintre aceste „libertăți” care sunt permise legal, sunt îndreptate direct împotriva legilor spirituale ale lui Dumnezeu și promovează direct poftele păcătoase din natura omenească. Nici opiniile și punctul nostru personal de vedere și nici cel al majorității nu poate fi autoritatea cea mai înaltă. El este Atotputernic și doar voia Lui, așa cum este exprimată în Biblie, este neschimbătoare și desăvârșită de-alungul timpului și eternității.

Homosexualitatea este menționată în mod expresiv ca fiind o abominație în fața lui Dumnezeu. O astfel de temă nici nu trebuie discutată sau dezbătută de creștinii care vor cu adevărat să slujească Lui. Dacă credem în Cuvântul lui Dumnezeu așa cum ar trebui să crezi în Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai este niciun lucru de discutat. Nu putem să îl ajustăm ca să ne satisfacă scopurile noastre, indiferent cât de greu ar putea fi asta.

Dumnezeu nu va permite ca să fii ispitit peste puterile tale

Să te opui orientării homosexuale cu care te-ai născut este un sacrificiu mare și poate fi o luptă care poate dura o viață întreagă. Dar Dumnezeu este credincios. Indiferent cât de greu este, sau cât de insuportabilă poate părea suferința, El dă putere de biruință ca să trăiești o viață curată pentru El.

„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” 1 Corinteni 10:13.

Calea de evadare este crucea – să-ți omori toate poftele păcătoase. (Coloseni 3:5-7, Galateni 5:24). Asta poate nu-ți va înlătura atracția și orientarea naturală, dar nu mai ești rob al păcatului. Atunci ești liber, gata să-I slujești lui Dumnezeu și să faci voia Lui. Un astfel de sacrificiu este plăcut în ochii lui Dumnezeu și El va da o răsplată bogată, nu doar în ceruri, dar și aici pe pământ. Dumnezeu îi binecuvintează pe cei care trăiesc cu totul pentru El. Nimeni nu a lepădat cu adevărat totul ca să-I slujească lui Dumnezeu și a regretat acest lucru. Dumnezeu vrea doar ce este cel mai mare bine pentru noi.

Dumnezeu urăște păcatul, dar El iubește pe fiecare păcătos, indiferent cine sunt ei, care este trecutul lor sau ce au făcut. (Romani 6:23). El ne iubește pe fiecare dintre noi mai mult decât am putea pricepe noi. El Și-a trimis propriul Fiu, Isus Hristos, care a plătit prețul pentru păcatele noastre și ne-a arătat o cale de ieșire. Nu există păcat pentru care Isus să nu fi murit; nu există ispită în care Dumnezeu să nu-ți poată da puterea ca să birui. El Și-a întins mâna – apuc-o!

„Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică.” Romani 6:22. Lupta poate fi dură, sacrificiile grele, dar nu poate fi comparată cu viața veșnică, slăvită, pe care Dumnezeu o va da celor a căror nume sunt scrise în Cartea Vieții – cei care au biruit. (Romani 8:18, Apocalipsa 3:5).

Câteva versete referitoare la imoralitatea sexuală

„Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.” Leviticul 18:22.

„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” 1 Corinteni 6:9-11.

„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: "Să nu preacurveşti." Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” Matei 5:27-28.

„Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său.” 1 Corinteni 6:18.

„Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.” Evrei 13:4.

„De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.” Romani 1:20-32.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.