Evanghelia Crăciunului

Nici un alt mesaj nu a avut o importanţă mai mare pentru omenire decât acesta pe care îngerii l-au propovăduit pe câmpul de la Betleem cu mai mult de 1000 de ani în urmă.

Evanghelia Crăciunului

Nici un alt mesaj nu a avut o importanţă mai mare pentru omenire decât acesta pe care l-au propovăduit îngerii pe câmpul de la Betleem cu mai mult de 1000 de ani în urmă.

«În vremea aceea a venit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinus. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea Lui.
Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem – pentru că era din casa şi seminţia lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica Lui, care era însărcinată.

Pe când erau ei acolo s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afarăpe câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: “Nu vă temeţi! pentru că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul.
Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” 
Şi deodată împreună cu îngerul s-a unit o oaste cerească lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă lui Dunmezeu în locurile prea înalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.

După ce au plecat îngerii de la ei, și s-au întors în cer în cer, păstorii au zis unii către alţii: Haideți să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă şi i-au găsit pe Maria, pe Iosif şi pe Prunc culcat într-o iesle. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. Toţi cei care i-au auzit se mirau de ce le ziceau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei.»

Evanghelia lui Luca 2:1-19

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.