Faceți ucenici din toate neamurile

Care a fost intenția lui Isus cu ultima Sa poruncă pe care a dat-o ucenicilor Săi înainte să Se înalțe la cer?

Scris de Sigurd Bratlie
Faceți ucenici din toate neamurile

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. Matei 28:18-20.

Aici vedem porunca pe care au primit-o apostolii de la Isus. Nu era doar să „vină la piciorul crucii,” cum suntem invitați de mulți așa-numiți evangheliști sau cum se cântă în multe cântări religioase. Chemarea lor este să vină și să-și lase acolo povara păcatului. Dacă oamenii fac asta, li se spune că sunt creștini născuți din nou. Totuși, invitația lui Isus de a-L urma implica mult mai mult; avea un conținut mult mai profund, pe care apostolii trebuiau să-l ducă oamenilor – să-i învețe despre acest Isus și să-i facă ucenici.

Vânzătorii Cuvântului lui Dumnezeu

Sunt mulți oameni care au slujba de a-i face pe oameni să creadă în iertarea păcatelor și să-L caute pe Dumnezeu când sunt în nevoie, pentru a primi ajutor și binecuvântări. Odată ce i-au ajutat până la acel punct, ei sunt satisfăcuți. Lucrarea lor de a-i întări și a-i păzi în acea credință se dovedește a fi o slujbă foarte dificilă.

Isus a vorbit în așa fel încât mulți au venit la credință în El. Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: “Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” Ioan 8:30-36. Noi știm ce s-a întâmplat ulterior. Când a încercat să facă ucenici din ei, ei au început să-L urască. La fel este și azi. Mulți dintre cei ce se cheamă creștini, și cred că sunt născuți din nou, ar deveni dușmanii „evanghelistului” dacă el ar încerca să-i facă ucenici. Dar el, oricum, nu este interesat într-o asemenea sarcină. El vrea reputația adusă de mari treziri, dar nu dorește să își ia riscul ca mulțimile de oameni să-i devină dușmani, și să-l părăsească.

Bineînțeles, acești așa-ziși evangheliști nu sunt, ei înșiși, ucenici și nu sunt nici născuți din nou. Pavel spune, chiar și în zilele lui, că: Căci noi nu vindem Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. 2 Corinteni 2:17.*

Doar cei puțini

Isus i-a răspuns cuiva care dorea să-L urmeze, dar care dorea mai întâi să-și ia rămas bun de la cei de acasă: Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Luca 9:62. Cine are credință ca să spună așa ceva unei persoane care vrea să-l urmeze? Scripturile ne învață că doar puțini sunt cei vrednici de Împărăția lui Dumnezeu, dar sunt mulți care doresc să caute ajutorul lui Dumnezeu în dificultățile lor. Când Israel a intrat în nevoie, toată națiunea s-a pocăit, dar după ce Dumnezeu i-a ajutat, ei și-au urmat din nou căile proprii.

Sunt multe adunări mari, în zilele noastre, care nu au alt interes decât să-L caute pe Dumnezeu ca să nu fie pierduți, și ca El să-i ajute în dificultățile pământești. Acest tip de oameni plătesc salariu unui grup de predicatori ca să-i întărească în credința lor în acel Dumnezeu care este drăgăstos și îi va ajuta în ciuda vieții lor rele, și care nu-Și va aduce aminte de păcatele lor datorită lui Isus.

Cine îi poate învăța pe oameni să respecte toate lucrurile pe care Isus ni le-a poruncit? Și cine este vrednic să fie un ucenic?

 

*traducere originală din norvegiană

Acest articol este tradus din norvegiană și este o compilație de fragmente din broșurile: „Evanghelia lui Dumnezeu” (Skjulte Skatters Forlag, Norvegia 1988/1992) și “Învață-i să țină poruncile,” publicată în revista periodică a BCC numită„Skjulte Skatter” („Comori Ascunse”) în Mai, 1949

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Scris de Elias Aslaksen

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.