Isus este Mediatorul nostru

Noi suntem terenul lui Dumnezeu, iar Isus este lucrătorul ogorului. Depinde de noi să aducem roade bune pe care Isus să le aducă înaintea lui Dumnezeu.

Isus este Mediatorul nostru

Lucrarea pe care Isus trebuie s-o facă cu noi, după ce am fost împăcați prin sângele Lui, este exprimată în următoarele cuvinte:

Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu… 1 Corinteni 3:9

Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el şi rodeşte o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar, dacă aduce spini şi mărăcini, este lepădat şi aproape să fie blestemat şi sfârşeşte prin a i se pune foc. Evrei 6:7-8.

Un teren roditor

Fiind împăcați în sângele lui Isus, noi am devenit terenul lui Dumnezeu prețuit, iar lui Isus, Marele nostru Preot ceresc i-a fost acordată sarcina să cultive terenul. Dumnezeu lucrează în noi lucruri care Îi sunt plăcute, prin Isus Hristos. (Evrei 13:20-21).

Aici Îl vedem pe Isus lucrând ca Mediator. El stă în picioare înaintea lui Dumnezeu și Îi comunică faptul că lucrează cu noi, căci noi avem mare nevoie de mijlocirile Lui.

Și Isus are conlucrătorii Săi – cei pe care i-a modelat. Cei pe care i-a pus în Biserică în diferite slujbe – ei sunt conlucrători ai lui Dumnezeu. Isus este Mare Preot, dar El are și o preoție care să-L asiste.

Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt.Romani 15:16.

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.1 Petru 2:5.

Jertfele spirituale, care trebuie să fie plăcute lui Dumnezeu, sunt roadele care cresc pe câmpul Lui; de exemplu: jertfe de laudă și împărtășire cu alții. Dumnezeu este mulțumit cu astfel de jertfe. Evrei 13:15-16. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu translatat în lucrare, devine jertfe spirituale. De aceea, întregul trup trebuie prezentat ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Atunci pământul va aduce roade bune. Aici Isus, din nou, intervine ca Mediatorul nostru. Isus, cel care trebuie să ne comunice ce Dumnezeu lucrează, va lua aceste sacrificii și daruri înapoi la Dumnezeu.

„Cunosc faptele tale”

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi … Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus.Evrei 8:1-3.

Totuși, dacă terenul aduce spini și pălămidă, adică, noi păcătuim, Isus nu poate aduce asta înaintea Tatălui. Dumnezeu mereu cere roade. Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit…” Ioan 15:8. Primul lucru pe care Isus l-a spus celor șapte îngeri din bisericile din Asia Mică a fost: „Știu faptele tale.” Și i-a judecat după faptele lor. Isus spune că El va mărturisi numele celui ce va birui înaintea Tatălui și înaintea îngerilor Săi. Apocalipsa 3:5.

Hai, de aceea, să prețuim mult pe Marele nostru Preot și Mediator, Isus Hristos, și să fim un teren bun pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru lucrările Lui. Atunci părtășia cu Tatăl va fi tot mai valoroasă prin Isus, Mediatorul nostru, iar când El aduce roadele lucrării înapoi la Dumnezeu, noi suntem cunoscuți de El. (Galateni 4:9). Atunci Tatăl și Fiul vor veni și vor cina cu noi. (Ioan 14:23).

Acesta este un fragment din articolul „Marele nostru Preot ceresc” prima dată publicat în norvegiană în revista periodică a BCC „Skjulte Skatter” (“Comori Ascunse”) în iulie 1952.

Descarcă e-book gratis

O mântuire așa de mare

Apostolul care scrie epistola după Evrei o numește un «îndemn». Scopul acestei cărți este să întărească și să extindă acest îndemn și să aducă credință și mântuire tuturor celor care au o chemare cerească. Toți cei care urmează îndemnul din epistola Evrei pot ajunge la această mântuire mare.