Care este diferența dintre a avea păcat și a păcătui?

Căderea

Păcatul a intrat în lume prin Adam și Eva, care au fost neascultători de Dumnezeu. Prin fapta lor de neascultare (căderea), Adam și Eva s-au întinat, iar firea lor – natura lor omenească – a devenit păcătoasă. (Geneza 3:1-6; Romani 5:12) În acea fire locuiau pofte care au fost trezite și au început să se împotrivească voii lui Dumnezeu. Aceste pofte se numesc „păcatul din fire,” sau voia noastră proprie.

A avea păcat – ispită

Toți oamenii au moștenit păcat în fire, și tocmai de aceea putem spune că toți au păcat. (1 Ioan 1:8). Noi experimentăm acest lucru când suntem ispitiți. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Iacov 1:14-15. A fi ispitit nu este același lucru cu a păcătui, dar, dacă în mod conștient cedăm poftelor noastre, păcatul este „comis.” Aceasta se întâmplă când mintea noastră este de acord cu păcatul care locuiește în fire.

A face păcat; a cădea ��n păcat

Este o diferență mare între a avea păcat și a face păcat. Cei care fac păcat sunt cei care vor să păcătuiască – ei nu vor să înceteze să păcătuiască. „Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început.” 1 Ioan 3:8. “… şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea.” Iacov 1:15. Aceasta se referă la o moarte spirituală, o separare de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate avea părtășie cu o persoană care nu vrea să lepede păcatul. Aceea este o viață fără nădejde și fără Dumnezeu.

Când ne-am predat viețile lui Isus, noi umblăm pe calea pe care El a mers. Ne-am hotărât să facem voia lui Dumnezeu și am încetat cu a mai păcătui. Am început lupta împotriva păcatului și am început să mergem pe calea ce nouă și vie. Chiar și așa, în timp ce mergem pe cale, se întâmplă să cădem. Totuși, nu aceasta era intenția și hotărârea noastră – mintea noastră era hotărâtă să slujească lui Dumnezeu și să-L urmeze pe Hristos. Noi nu rămânem în păcat, ci ne căim de el, regretăm profund, ne cerem iertare și ne ridicăm din nou în picioare. Și, datorită faptului că vrem să facem binele, căderea ne face treji și ne ajută să fim atenți ca să nu se mai întâmple din nou.

Nu păcătuiți!

„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.” 1 Ioan 2:1. Acest lucru trebuie să fie posibil din moment ce scrie atât de clar în Cuvântul lui Dumnezeu! Însuși Isus a trăit pe acest pământ ca om, cu aceeași natură ca a noastră, dar nu a păcătuit niciodată pentru că nu a trăit niciodată conform dorințelor care erau în firea Lui. În loc, Dumnezeu a putut să condamne păcatul din firea Lui! (Evrei 4:15; Romani 8:3). Moartea nu L-a putut ține, iar, ca rezultat, Isus a deschis o cale nouă și vie înapoi către Tatăl – o cale pe care noi, ucenicii Lui, Îl putem urma. Ce Evanghelie puternică și plină de speranță ni s-a dat!

 

1

Ce este păcat?

Știm că toți suntem păcătoși și trebuie să fim mântuiți de păcat. Dar care este definiția păcatului?

Citește mai mult
2

Iertarea păcatelor

Iertarea păcatelor este unul dintre cele mai mari daruri posibile. Este începutul vieții creștine, unul dintre rezultatele lucrării lui Isus. Ce implică iertarea păcatelor, cum o primim și ce se întâmplă mai departe?

Citește mai mult
3

Ce este conștiința? Ce fac cu sentimentele de vină?

Cum pot ști sigur ce este bine și rău? Ce să fac cu acele sentimente de vină?

Citește mai mult
4

Care este diferența dintre a avea păcat și a păcătui?

Ioan scrie că toți avem păcat, dar cei care fac păcat nu L-au văzut, nici nu L-au cunoscut. (1 Ioan 1:8; 3:6). Care este diferența?

Citește mai mult
5

Care este diferența dintre ispită și păcat?

Este vreo diferență dintre ispită și păcat?

Citește mai mult
6

Cum birui păcatul?

Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre „mai mut decât biruitori” asupra păcatului. Dar cum?

Citește mai mult