Care este diferența dintre ispită și păcat?

În viața mea creștină, pot simți că dacă am fost ispitit, am devenit necurat și am păcătuit în viața mea de gânduri. Totuși, acest lucru nu este adevărat. Ispita nu este păcat, ci doar o încercare a credinței mele, iar prin Evanghelie, pot să rezist ispitei, fără să păcătuiesc vreodată!

Tendința mea de a păcătui – păcatul din fire

Păcatul a intrat în lume prin neascultarea primilor oameni, Adam și Eva. Toți urmașii lui Adam și Eva au moștenit păcat în fire – nu vină, ci o tendință și o înclinație de a-și urma propria voie în loc de voia lui Dumnezeu. Biblia folosește multe cuvinte să descrie această înclinație: păcatul din fire, trupul păcatului, legea păcatului, pofte și plăceri, etc. În Romani 7:18, Pavel scrie: „Știu că în mine (adică în firea mea) nu locuiește nimic bun.” Aici el descrie tendința aceasta de a păcătui pe care toți am moștenit-o.

Ispită vs. Păcat

Iacov scrie că foarte clar despre acest subiect de păcat – ispită: „Nimeni, când este ispitit, să nu zică: “Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea.” Iacov 1:13-15.

De aici putem vedea că ispita, în sine, nu este același lucru cu înfăptuirea păcatului; păcatul este rezultatul unei conceperi – când mintea mea este de acord cu dorința (pofta) care locuiește în firea sau natura mea. Cu alte cuvinte, păcatul este ceva ce eu aleg să fac, și nu se poate întâmpla decât dacă eu sunt de acord cu el.

Nimeni nu trebuie să păcătuiască!

De fapt, Iacov ne învață că ispitele sunt încercări ale credinței noastre, iar cei care rezistă acolo fără să păcătuiască, vor primi cununa vieții. (Iacov 1:12). Similar, Petru scrie despre necazurile (ispitele) care sunt o cauză de bucurie, căci credința ne este testată, cu rezultatul mântuirii sufletelor noastre. Evanghelia spune că, deși sunt ispitit, nu trebuie să păcătuiesc, ci pot merge pe urmele lui Isus și pot birui ispita. Răsplata păcatului este moartea, dar cei care biruie vor primi viață veșnică!

1

Ce este păcat?

Știm că toți suntem păcătoși și trebuie să fim mântuiți de păcat. Dar care este definiția păcatului?

Citește mai mult
2

Iertarea păcatelor

Iertarea păcatelor este unul dintre cele mai mari daruri posibile. Este începutul vieții creștine, unul dintre rezultatele lucrării lui Isus. Ce implică iertarea păcatelor, cum o primim și ce se întâmplă mai departe?

Citește mai mult
3

Ce este conștiința? Ce fac cu sentimentele de vină?

Cum pot ști sigur ce este bine și rău? Ce să fac cu acele sentimente de vină?

Citește mai mult
4

Care este diferența dintre a avea păcat și a păcătui?

Ioan scrie că toți avem păcat, dar cei care fac păcat nu L-au văzut, nici nu L-au cunoscut. (1 Ioan 1:8; 3:6). Care este diferența?

Citește mai mult
5

Care este diferența dintre ispită și păcat?

Este vreo diferență dintre ispită și păcat?

Citește mai mult
6

Cum birui păcatul?

Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre „mai mut decât biruitori” asupra păcatului. Dar cum?

Citește mai mult