Ce este păcat?

Ce este păcatul, de fapt? Păcatul este ceea ce desparte pe oameni de Dumnezeu, iar răsplata păcatului este moartea. Eu comit păcat atunci când nu ascult de voia lui Dumnezeu și încalc legile Lui. (1 Ioan 3:4)

Există multe expresii, biblice sau nu, pentru a descrie păcatul. De exemplu, ce înseamnă păcatul originar, păcatul din fire și faptele trupului? Toți avem păcat, dar nimeni nu trebuie să facă păcat. Care este diferența?

Păcatul originar

Păcatul a intrat în lume când Adam și Eva au nesocotit pe Dumnezeu și au mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului. Ei și-au ascultat voia proprie în loc de cea a lui Dumnezeu și, prin aceasta, au devenit conștienți de bine și rău. (Geneza 2-3). Prin acest act al neascultării, natura lor omenească a fost coruptă și ei au primit una păcătoasă, o fire păcătoasă – păcat originar.

Păcatul din fire

Ce este păcatul din fire? Toți urmașii lui Adam și Evau au moștenit păcat în fire – nu vină, ci o tendință, o înclinare de a-și urma propria lor voie în loc de voia lui Dumnezeu. Biblia folosește multe cuvinte pentru a descrie această înclinație: păcatul din fire, trupul păcatului, legea păcatului, pofte și plăceri, etc. În romani 7:18, Pavel scrie „Știu că în mine (adică în firea mea pământească) nu locuiește nimic bun.” Aici el descrie tendința de a păcătui, pe care toți am moștenit-o.

Ioan scrie: „Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi.” 1 Ioan 1:8. Păcatul pe care îl am este păcatul din fire – poftele și plăcerile pe care le-am moștenit. Acest lucru nu-mi poate fi învinuit mie; este ceva cu care mă nasc, și nu reprezintăt vină. (Romani 7:24-25; 8:1).

Simt această tendință de fiecare dată când sunt ispitit. „Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit.” Iacov 1:14.

Când am făcut păcat?

Totuși, este o diferență mare între a avea păcat, a fi momit de poftele și plăcerile mele, și a comite păcat. Iacov continuă să scrie acolo: „Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea.” Iacov 1:15. Aici vedem că ispita nu devine păcat (păcat făcut) până când nu are loc o concepere. Această concepere are loc atunci când mintea mea este de acord cu pofta. Rezultatul este că eu fac păcat în gânduri, cuvinte sau fapte. Pentru acest păcat voi fi tras la răspundere – acum sunt vinovat.

Păcate inconștiente—faptele trupului

Des mi se întâmplă să fac, să spun sau să gândes ceva contrar voii lui Dumnezeu, fără să fiu conștient de acest lucru în acel moment. În romani 7 și 8, Pavel descrie acest lucru foarte clar – el le numește faptele trupului și a fi rob legii păcatului cu mădularele sale. Din cauză că înclinația mea nu a trecut prin zona mea conștientă, eu nu am nici o vină. Totuși, chiar și aceste fapte pot deveni conștiente într-un moment ulterior, iar atunci trebuiesc gestionate.

Citește și arte articole din această secțiune ca să afli mai mult despre cum poți trata cu conștiința, ispită, iertarea păcatelor și o viață de biruință.

1

Ce este păcat?

Știm că toți suntem păcătoși și trebuie să fim mântuiți de păcat. Dar care este definiția păcatului?

Citește mai mult
2

Iertarea păcatelor

Iertarea păcatelor este unul dintre cele mai mari daruri posibile. Este începutul vieții creștine, unul dintre rezultatele lucrării lui Isus. Ce implică iertarea păcatelor, cum o primim și ce se întâmplă mai departe?

Citește mai mult
3

Ce este conștiința? Ce fac cu sentimentele de vină?

Cum pot ști sigur ce este bine și rău? Ce să fac cu acele sentimente de vină?

Citește mai mult
4

Care este diferența dintre a avea păcat și a păcătui?

Ioan scrie că toți avem păcat, dar cei care fac păcat nu L-au văzut, nici nu L-au cunoscut. (1 Ioan 1:8; 3:6). Care este diferența?

Citește mai mult
5

Care este diferența dintre ispită și păcat?

Este vreo diferență dintre ispită și păcat?

Citește mai mult
6

Cum birui păcatul?

Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre „mai mut decât biruitori” asupra păcatului. Dar cum?

Citește mai mult