Iertarea păcatelor

Lucrarea lui Isus

Toți cei care ajung la credința în Isus și se roagă să fie iertați, pentru că le pare rău, primesc iertare nemeritată prin har. Nu există nicio cerință să înfăptuim ceva pentru a putea primi iertare păcatelor. Vedem asta clar când Isus a deschis calea către paradis pentru tâlharul de pe cruce, care s-a căit de păcatele lui: „Astăzi vei fi cu mine în Paradis.” Aceasta este marea dragoste a lui Dumnezeu pentru noi, că Și-a jertfit propriul Fiu, ca toți cei ce cred în El să nu moară ci să aibă viață veșnică.

„…neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.” Romani 3:21-24.

Isus a purtat păcatul nostru și al întregii lumi în trupul Său. Când a murit pe cruce, Cel Drept pentru cei nedrepți, a îndepărtat condițiile, scrisoarea de vină sau condamnarea care venea odată cu încălcarea Legii. „Plata păcatului este moartea,” (Romani 6:23), iar Satan s-a folosit de acest lucru doar pentru a-i acuza pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Acum, însă, nu mai exista nimic de acuzat – Isus a zdrobit puterea diavolului, biruind tot păcatul care intrase în lume prin Cădere. Plata păcatului a fost plătită. Diavolul nu a putut niciodată să-l înșele pe Isus, ca El să facă voia sa. Din contra, prin ajutorul lui Dumnezeu, prin puterea și harul de sus, Isus a biruit de fiecare data. Lucrarea a luat loc în trupul Lui, în firea Lui și, astfel, Hristos a primit putere asupra morții. Prin lucrarea aceasta, și noi avem posibilitatea să primim iertare pentru tot păcatul comis.

Pavel explică astfel: „Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.” Coloseni 2:13-14.

Cei care au făcut păcat în Vechiul Testament se făceau vinovați prin lege și erau pedepsiți, unii chiar primeau pedeapsa cu moartea. Întotdeauna a fost nevoie de jertfe pentru păcate, dar aceste jertfe nu îndepărtau păcatul. (Evrei 10:1-4). Totuși Isus, singurul Fiul al lui Dumnezeu, au luat toate păcatele lumii asupra Sa; putem spune că El a luat vina pentru tot păcatul comis din toată istoria. Hristos nu a cedat în ispite, ca toți cei ce L-au precedat ci, prin puterea unui duh veșnic care era cu El, a biruit tot păcatul care a intrat în lume prin cădere, care era sursa tuturor căderilor ulterioare din toată istoria. Astfel El a îndepărtat „scrisoarea de vină” care era împotriva noastră! Acest lucru este de necuprins de măreț! Înseamnă că și noi putem primi din viața lui Isus fără să fi făcut mai întâi multe fapte bune ca s-o merităm – suntem mântuiți prin har!

Așadar, prin har nemeritat, toți pot primi iertarea tuturor păcatelor înfăptuite, dar dacă vrem să intrăm în viața de ucenicie, atunci sunt câteva condiții clare. Petru spune: „Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.” Fapte 3:19. O pocăință trebuie să rezulte în întoarcerea noastră de la viața veche, unde slujeam păcatului și căutam lumea cu mintea noastră. Trebuie să începem pe calea cea nouă, unde Îl căutăm pe Dumnezeu și lucrurile cerești. Nu putem continua să facem păcat în secret. Când Isus l-a întâlnit pe Pavel pe drumul către Damasc, El i-a spus: „… să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească prin credința în Mine, iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți.” Fapte 26:16-18.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios să ni le ierte și să ne curețe de toată nedreptatea. Este important să înțelegem că iertarea păcatelor nu este ținta finală a unui ucenic, ci doar începutul unei vieți noi în care nu mai înfăptuim păcat! Pavel descrie această dezvoltare slăvită astfel: „Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică.” Romani 6:22. Să avem parte de sfințire înseamnă să primim tot mai mult din natura lui Dumnezeu.

„Marea Uitării”

În Isaia citim ce spune Dumnezeu despre viitor: „Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustiu şi râuri, în locuri secetoase… Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.” Isaia 43:18-19,25.

Când ne-am cerut iertare de la Dumnezeu pentru păcatele înfăptuite, și ne-am hotărât să nu le mai facem, atunci Dumnezeu șterge păcatele și nu-și mai amintește de ele.

„El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.” Mica 7:19.

Dumnezeu aruncă toate păcatele pe care l-am făcut și pentru care am cerut iertare în această „mare”. Dacă am păcătuit față de alți oameni și i-am rănit, trebuie să punem în ordine cu ei, dacă este posibil. Totuși, trebuie să aruncăm și și păcatele pe care ceilalți le-am făcut împotriva noastră, în aceeași mare. Precum Dumnezeu, noi trebuie să ne putem ierta aproapele pentru păcatele și nedreptățile făcute împotriva noastră.

Noi trebuie să iertăm

Isus și-a învățat ucenicii să se roage, iar în aceasta este o parte din renumita „Rugăciune a Domnului:” Și ne iartă nouă greșile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.” Matei 6:12.

Este o condiție clară pentru a primi iertarea păcatelor – ca și noi să iertăm păcatele și nedreptățile pe care socotim că ceilalți ni le-au făcut. Noi vedem că Isus subliniază aceasta în rugăciunea Sa și i-a învățat și pe ucenici acest lucru.

Citește și Matei 18:25-35. Aici vedem cum Isus vede problema iertării. Dacă Dumnezeu ne iartă, și noi suntem obligați să ne iertăm fratele. Fără un duh de iertare, nu mai slujim lui Dumnezeu, iar Satan câștigă putere. Dacă nu putem ierta și astfel începem să ne urâm fratele, rămânem în moarte și nu avem viitor. Ioan spune că am trecut de la moarte la viață pentru că îi iubim pe frați. (1 Ioan 3:14) Acolo este viitorul nostru!

1

Ce este păcat?

Știm că toți suntem păcătoși și trebuie să fim mântuiți de păcat. Dar care este definiția păcatului?

Citește mai mult
2

Iertarea păcatelor

Iertarea păcatelor este unul dintre cele mai mari daruri posibile. Este începutul vieții creștine, unul dintre rezultatele lucrării lui Isus. Ce implică iertarea păcatelor, cum o primim și ce se întâmplă mai departe?

Citește mai mult
3

Ce este conștiința? Ce fac cu sentimentele de vină?

Cum pot ști sigur ce este bine și rău? Ce să fac cu acele sentimente de vină?

Citește mai mult
4

Care este diferența dintre a avea păcat și a păcătui?

Ioan scrie că toți avem păcat, dar cei care fac păcat nu L-au văzut, nici nu L-au cunoscut. (1 Ioan 1:8; 3:6). Care este diferența?

Citește mai mult
5

Care este diferența dintre ispită și păcat?

Este vreo diferență dintre ispită și păcat?

Citește mai mult
6

Cum birui păcatul?

Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre „mai mut decât biruitori” asupra păcatului. Dar cum?

Citește mai mult