Ce este „crucea?”

Moartea lui Isus de pe crucea de lemn de la Golgota a permis tuturor oamenilor să primească iertare pentru păcatele lor. Această moarte, însă, a fost apogeul vieții în care Isus Și-a luat zilnic crucea – o cruce interioară, metaforică, pe care întreaga lui voie proprie a fost sacrificată și, astfel, păcatul din fire a fost omorât.

Deși crucea de la Golgota a fost sfârșitul vieții fizice a lui Isus aici pe pământ și a adus iertarea păcatelor, ea reprezintă doar începutul pentru un ucenic care are un scop sincer de a ajunge la o viață ca a lui Isus – o viață de biruință totală asupra la tot păcatul pe care l-am moștenit de la cădere.

Scripturile vorbesc, de fapt, despre trei cruci. Vom explica mai jos, pe scurt:

  • Prina cruce: Crucea de la Golgota. (Luca 23:33-43) Aceasta este crucea fizică pe care Isus a suferit și a murit. Prin credința în lucrarea lui Isus de pe cruce, noi avem pace cu Dumnezeu. Hristos a devenit acum jertfa noastră de ispășire, iar noi putem primi iertare pentru păcatele noastre când ne rugăm și ne pocăim. Prin iertare, noi suntem mântuiți, nu în baza lucrărilor noastre, ci doar prin har.
  • A doua cruce: Răstignirea omului vechi și firea cu poftele și patimile ei. Aceasta este crucea metaforică despre care Pavel scrie în Romani 6:6 și Galateni 5:24. Aceasta este crucea pe care „omul nostru vechi” – gândirea noastră care era de acord cu ceea ce știam că este păcat – este scos din funcțiune, iar firea cu poftele și patimile ei își pierde puterea peste noi. Prin această cruce, noi suntem născuți din nou și devenim ucenici. Are loc o schimbare de inimă și gândire și nu mai înfăptuim faptele firii. (Galateni 5:19-21). Nu mai suntem sclavi ai păcatului, ca să trăim conform firii. (Romani 6:15-23; Romani 8:12) Suntem înviați împreună cu Hristos și L-am primit pe Isus ca Domn în viețile noastre.
  • A treia cruce: Purtarea crucii zilnice și negarea propriei vieți, ca ucenici. (Matei 16:24; Luca 9:23) Și aceasta este o cruce metaforică, pe care Isus a luat-o în fiecare zi, negându-Se pe Sine însuși și alegând să împlinească voia lui Dumnezeu în pofida voii proprii. Isus spune că nimeni nu poate fi ucenicul Lui fără să-și ia crucea zilnic, așa ca El. Când facem aceasta, noi distrugem rădăcina păcatului și terminăm cu acesta, iar în același timp noi continuăm să omorâm alte domenii ale păcatului pe care Duhul Sfânt ni le descoperă și de care înainte nu eram conștienți. Aceasta este viața ascunsă cu Hristos, în Dumnezeu – sfințirea – o mântuire și transformare profundă a întregului nostru om interior. Astfel noi devenim părtași la natura dumnezeiască. (2 Petru 1:4). Aceasta este chemarea de Mireasă.

Citește mai multe despre cele trei cruci în alte articole din această temă.

1

Mesajul crucii: Introducere

The cross is one of the most well-known symbols of Christianity, but its significance lies far deeper than the cross of Calvary.

Citește mai mult
2

Ce este „crucea?”

Scripture actually speaks about three crosses.

Citește mai mult
3

Prin cruce: crucea de la Golgota

Aceasta este crucea care duce la iertarea păcatelor.

Citește mai mult
4

A doua cruce: răstignirea omului celui vechi cu placerile și poftele lui

Această „răstingire” este necesară dacă vrem să devenim ucenici.

Citește mai mult
5

A treia cruce: purtarea crucii în fiecare zi, ca ucenici

Cu a treia cruce, întreaga noastră ființă poate fi transformată în imaginea lui Hristos.

Citește mai mult
6

Care este rezultatul purtării crucii?

Un viitor slăvit în cunoștința lui Hristos.

Citește mai mult