Mesajul crucii: Introducere

Crucea este menționată de multe ori în Biblie, dar cel mai semnificativ în scrisorile lui Pavel. Cu mult înainte ca Hristos să fie răstignit pe crucea de la Golgota, El ne-a îndemnat să ne luăm crucea în fiecare zi și să-L urmăm – lucru care este o condiție pentru ucenicie. (Luca 9:23). Isus însuși Și-a luat crucea zilnic; era instrumentul principal prin care distrugea rădăcina păcatului și biruia puterea morții și pe diavol.

Pavel a fost apucat de mesajul crucii. În scrisorile lui, vedem cât de înalt prețuiește el crucea; a străpuns întraga lui viață și propovăduire.

„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, cei care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 1:18. 

„Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.” 1 Corinteni 2:2. 

„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” Galateni 2:20.

Aceste referințe arată clar că această cruce este cheia principală, însuși modalitatea prin care putem să-L urmăm pe Isus pe calea cea nouă și vie către sfințire. Prin puterea crucii, noi putem fi transformați în imaginea lui Isus, ca, astfel, viața lui Hristos să fie manifestată și în trupurile noastre. (2 Corinteni 4:10-11). De aceea mesajul crucii este unul dintre stâlpii principali ai evangheliei.

1

Mesajul crucii: Introducere

The cross is one of the most well-known symbols of Christianity, but its significance lies far deeper than the cross of Calvary.

Citește mai mult
2

Ce este „crucea?”

Scripture actually speaks about three crosses.

Citește mai mult
3

Prin cruce: crucea de la Golgota

Aceasta este crucea care duce la iertarea păcatelor.

Citește mai mult
4

A doua cruce: răstignirea omului celui vechi cu placerile și poftele lui

Această „răstingire” este necesară dacă vrem să devenim ucenici.

Citește mai mult
5

A treia cruce: purtarea crucii în fiecare zi, ca ucenici

Cu a treia cruce, întreaga noastră ființă poate fi transformată în imaginea lui Hristos.

Citește mai mult
6

Care este rezultatul purtării crucii?

Un viitor slăvit în cunoștința lui Hristos.

Citește mai mult