A treia cruce: purtarea crucii în fiecare zi, ca ucenici

Luând a doua cruce, noi terminăm cu a mai sluji păcatului cu mintea noastră. Această cruce trebuie să fie activă în noi dacă vrem să primim har să trăim o viață care este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu – ea este rezultatul provenit din purtarea crucii. ith the third cross our entire inner being can be transformed into the image of Christ.

By taking up the second cross [MvdS1] we are finished with serving sin with our mind. This must be active in us if we are to receive grace to live a life that is hidden with Christ in God, that comes into effect with the third cross. (Colossians Coloseni 3:3-4) Când a doua cruce este activă, Duhul Sfânt vine la noi și ne scrie legile și poruncile în inimă și gând – legi care ne eliberează de înfăptuirea propriei voințe; legi care depășesc manifestările faptelor firii. (Galateni 5:19-21).When the second cross is active, the Holy Spirit comes to us and writes laws and commandments in our hearts and minds – laws that liberate us from doing our own will; laws that go beyond the manifest works of the flesh. (Galatians 5:19-21)

În ascultare de Duhul, noi ne luăm a treia cruce, care este cea despre care Isus vorbește în Matei 16:24 și Luca 9:23. In obedience to the Spirit, we take up the third cross, which is the cross that Jesus speaks about in Matthew 16:24 and Luke 9:23. “„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me.” Luke Luca 9:23. Îndemnul lui Isus cuprinde o mântuire mai adâncă, mult mai adâncă decât primirea iertării păcatelor comise (prima cruce) sau înlăturarea manifestării păcatului (a doua cruce). Aceasta înseamnă o viață de ucenicie adevărată.Jesus’ exhortation entails a deep salvation, much more than receiving forgiveness for committed sins (the first cross), and putting off manifest sin (the second cross). This is what a life of genuine discipleship is all about. Prin această cruce noi primim parte din Hristos, care este înțelepciunea lui Dumnezeu, cu rezultatul că suntem transformați în imaginea lui Isus. (1 Corinteni 1:21-25; Filipeni 3:7-11)

Pavel scrie despre găsirea legii păcatului din mădularele noastre, care merge împotriva voii lui Dumnezeu. (Romani 7:22-23). Această înclinație spre păcat, numită și „păcatul din fire”, sau „voia mea,” este prezentă în fiecare credincios care a primit iertare și care a încetat cu a mai face păcat descoperit. La acest păcat se referă Ioan când spune că toți avem păcat. (1 Ioan 1:8) Pavel, care a avut gândirea de a-L urma pe Hristos, a aflat că această lege lucra în mădularele lui, și a strigat: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…?” Romani 7:24. Imediat, el vine și cu răspunsul: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc legii păcatului.” Romani 7:25. Răspunsul constă în a învăța de la Isus, a învăța cum El a făcut când a fost în situația mea.

„Voia noastră proprie” (sau viața proprie) este păcatul din fire pe care toți l-am moștenit. Și Isus a moștenit această voie proprie și a fost ispitit, în timpul lui de pe pământ, dar rezoluția lui fermă, încă din start a fost „Facă-se nu voia Mea, ci voia Ta, Dumnezeu!” (Luca 22:42; Evrei 4:15; Evrei 10:5-7). El a trebuit să învețe ascultare, pentru că avea o natură umană. (Evrei 5:7-8) Duhul lui Dumnezeu Îi arăta păcatul din fire, iar Isus era de acord cu judecata. Astfel, păcatul a fost condamnat în firea lui Isus, iar El a deshis o cale, unde toți ucenicii Îl pot urma, pe care o putem numi calea crucii. (Romani 8:3-4; Evrei 5:7-8; 1 Petru 4:1-2).

Isus ne spune cum se face acest lucru când le spune că un ucenic „trebuie să-și ia crucea zilnic” și să-L urmeze. (Luca 9:23). Aici Isus nu se referă la prima cruce, cea de la Golgota, căci acolo nu-L putem urma, și nici la a doua cruce nu se referă, unde manifestările păcatului sunt oprite, pentru că Isus nu a păcătuit niciodată și nu a trebuit să înceteze cu niciun păcat. Crucea despre care Isus vorbește este a treia cruce, o „cruce interioară” de care El S-a folosit în fiecare zi, în viața Lui pe pământ. Pe această cruce tot păcatul din fire a fost „crucificat,” când și-a primit judecata. Această negare proprie a cauzat suferință în fire, dar a adus moarte păcatului, iar, astfel, înclinația spre păcat nu a translatat niciodată către păcat actual în gând, vorbă sau faptă. Acest lucru a avut loc în fiecare zi, până când firea lui Isus a fost condamnată, iar El a putut striga: „S-a terminat!”, când a fost răstignit la Golgota. (Ioan 19:30). De aceea El a putut să-i îndemne pe ucenici să-L urmeze, luându-și crucea, și urându-și viața (sau voia proprie). (Luca 14:26-27) (Citește tema esențială „Hristos manifestat în trup” ca să afli mai multe.)

„Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul.” 1 Petru 4:1.

Petru scrie să ne înarmăm cu aceeași gândire ca a lui Hristos. Prin a ne lua crucea și cu descoperirile de la Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu le-a trimis, după ce Isus a biruit tot păcatul din fire – voia lui proprie, Duhul Sfânt poate continua să ne arate natura noastră umană, firea noastră, care trebuie curățită. Treptat, natura noastră veche este înlocuită de virtuțile lui Hristos, iar noi devenim tot mai mult „acordați” la vocea și voia lui Dumnezeu. Luând crucea în fiecare zi, duhul nostru omenesc este eliberat de fire, prin sângele lui Hristos, iar forța motoare în această creație nouă este Duhul Sfânt.

Este posibil să capeți biruință peste poftele firești, să ai o conștiință bună și să trăiești o viață bună exterioară, dar fără să-ți iei crucea în fiecare zi, tu rămâi sufletesc – pământesc. Orice progres spiritual este posibil doar prin a-ți lua crucea și omorând propria voie – păcatul care locuiește în firea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu separă suflet de spirit. (Evrei 4:12). Când aceasta are loc, noi intrăm într-o mântuire mai profundă și o transformare a întregii noastre ființe în imaginea lui Dumnezeu. Această cruce ne ridică din felul omenesc, sufletesc și pământesc, spre a fi tot mai duhovnicești – oameni care au parte de natură divină!

Isus a fost primul care a mers pe această cale a crucii, iar El ne invită să devenim ucenicii Lui și să-L urmăm pe aceeași cale. Moartea peste păcat, de care El S-a folosit, este și unealta pe care și noi o folosim. „…Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.” 2 Corinteni 4:10. Când „moartea lui Hristos” este activă, înțelepciunea și înțelegerea acestei lumi care vine de jos și care constă în a te înălța pe sine, este redusă la nimic. Slava și cinstea noastră din această lume dispare din ochii oamenilor, pentru că înțelepciunea acestei lumi duce la a fi ceva și a avea un nume. (Galateni 6:14; 1 Corinteni 1:19). Dar această cruce ne eliberează de această lume, în timp ce viața lui Hristos crește în noi. Prin cruce, noi suntem pregătiți să devenim Mireasa lui Hristos, Noul Ierusalim care coboară din ceruri. (Apoc. 21). Cei care sunt pământești rămân pe pământ, dar cei care biruie, luându-și crucea în fiecare zi, înaintează spre desăvârșire. (Filipeni 3:12-14), și poartă semnul ceresc – ei devin cerești precum Isus este ceresc și vor primi un corp care este la fel ca trupul Lui, slăvit. (Filipeni 3:17-21).
[MvdS1]Link to the second cross article

1

Mesajul crucii: Introducere

The cross is one of the most well-known symbols of Christianity, but its significance lies far deeper than the cross of Calvary.

Citește mai mult
2

Ce este „crucea?”

Scripture actually speaks about three crosses.

Citește mai mult
3

Prin cruce: crucea de la Golgota

Aceasta este crucea care duce la iertarea păcatelor.

Citește mai mult
4

A doua cruce: răstignirea omului celui vechi cu placerile și poftele lui

Această „răstingire” este necesară dacă vrem să devenim ucenici.

Citește mai mult
5

A treia cruce: purtarea crucii în fiecare zi, ca ucenici

Cu a treia cruce, întreaga noastră ființă poate fi transformată în imaginea lui Hristos.

Citește mai mult
6

Care este rezultatul purtării crucii?

Un viitor slăvit în cunoștința lui Hristos.

Citește mai mult