Hristos descoperit în trup

Această temă este una dintre învățăturile care stau la baza creștinismului și este cea mai puternică cheie de a ajunge la dezvoltare spirituală. Ea este crucială dacă vrem ca viața lui Isus să fie descoperită și în noi.

1

De ce a trebuit Isus să învețe ascultare?

Ar fi putut Isus păcătui? De ce este această întrebare de o importanță supremă pentru creștini?

Citește mai mult
2

Isus: Fiul Omului sau Fiul lui Dumnezeu?

„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar […]

Citește mai mult
3

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – Ce nu putea face Legea

Lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii – Legea „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin […]

Citește mai mult
4

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – semnificația lui Hristos manifestat în trup

Hristos manifestat în trup „Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere …” Romani 8:3. Ce nu putea Legea face era să-i elibereze pe oameni de pofte și plăceri, de tendința păcatului care locuia în firea lor, ca […]

Citește mai mult
5

Spiritul lui Anticrist – negarea venirii lui Isus în fire

„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist …” 1 Ioan 4:2-3. […]

Citește mai mult

Întrebări frecvente

De ce a trebuit Isus să vină ca om?

Omenirea a deviat. Păcatul, moartea și cel care avea puterea morții, diavolul, a ajuns la putere din cauza căderii în păcat. Astfel, trupurile noastre au devenit sclavi ai nedreptății; ceva trebuia să se întâmple!

„El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” Filipeni 2:6-8

El a venit pe pământ într-un trup omenesc. Natura lui era pământească – ca a noastră. De ce? Pentru că trebuia să experimenteze ce înseamnă să fii om și astfel să poată condamna păcatul sub care omenirea a fost legată. El a avut natura noastră dar a biruit-o și astfel l-a detronat pe diavol și i-a luat puterea.

Putea Isus să păcătuiască? Dacă nu putea păcătui, atunci care mai era sensul ispitelor la care a fost supus?

Da, exact ca mine și tine, Isus putea să cedeze în fața poftelor și dorințelor firii lui decăzute și să fi păcătuit. (Evrei 4:15) Dar El nu a cedat niciodată ispitei. Dacă nu era așa, atunci nu ar mai fi fost niciun sens ca El să fie ispitit. Căci tocmai prin această biruință a Lui, Satan și-a pierdut puterea.

Nu este blasfemie să spui că Isus a avut aceeași natură ca noi și că a fost ispitit la păcat?

Diavolul nu putea să-L ispitească pe Isus la păcat (Matei capitolul 4), dacă El nu avea o natură pe care să o ademenească. „Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Evrei 4:15 „Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit.” Iacov 1:14. Putem vedea aici că ispita este legată de poftele naturii umane.

Cum este diferită iertarea adusă de Isus față de iertarea din Vechiul Testament?

Când oamenii nu puteau ține Legea în Vechiul Testament, ei trebuiau să jertfească ceva pentru a fi eliberați de vina adusă de încălcarea ei. Iar aceste jertfe de iertare trebuiau continuu repetate pentru că ei continuau să păcătuiască. Oamenii puteau deveni drepți în exterior, dar nu puteau face nimic cu păcatul din interior. Mai exact, ei nu puteau face nimic cu legea: „Să nu poftești.” Deși primeau iertare, inimile lor nu puteau fi curate.

Isus a venit cu ceva total nou. El a împlinit Legea atât în exterior, cât și în interior și astfel a deschis posibilitatea și pentru noi să facem același lucru. El a inaugurat calea de a avea o inimă curată, nu doar prin a fi curat în exterior, ci prin a curăți gândurile și intențiile inimii de lucruri precum invidie, ură, mândrie, dispreț, etc.

Noi nu suntem chemați doar să primim iertarea păcatelor, ci să biruim tot păcatul – să-L urmăm pe Acela care nu a păcătuit niciodată.

A fost Isus cu adevărat Dumnezeu și Om? A fost El Dumnezeu în fire?

Ambii Isus și Dumnezeu mărturisesc faptul că El a fost Fiul lui Dumnezeu, născut dintr-o femeie. În TOATE lucrurile a fost făcut ca noi (Evrei 2:17). „Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: ‘Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.’ ‘Da’, i-a răspuns Isus, ‘sunt!’” Matei 26:63-64. „Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: ‘Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.’” Matei 3:17

De ce tocmai Hristos Isus a trebuit să fie descoperit în trup? Nu putea Dumnezeu folosi pe altcineva?

Tocmai faptul că Dumnezeu a făcut sacrificiul absolut și Și-a trimis singurul Său Fiu este atât de relevant. (Ioan 3:16). Nimeni altcineva nu ar fi putut s-o facă pentru că drumul nu fusese deschis încă. Isus cunoștea calea înainte de a veni pe pământ ca om, dar a trebuit să se descopere în fire pentru a arăta și deschide calea pentru omenire. El a suferit în fire și a omorât păcatul – l-a biruit.

Isus S-a lăsat să fie născut pe pământ ca Omul Isus Hristos tocmai pentru noi. „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.” Evrei 2:17. Așadar Isus nu este un exemplu imposibil de urmat, ci este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar și fratele și înaintașul nostru.

A avut Isus ceva ce noi nu avem?

Noi suntem la fel de „echipați” ca Isus să biruim păcatul. Și noi avem cunoștință despre sarcina noastră pe pământ – să facem voia lui Dumnezeu și avem și Duhul Sfânt. Când Isus S-a întors la Tatăl Lui din ceruri, a trimis Duhul Sfânt să ajute, învețe și să dea putere celor care sunt sătui de propriul lor păcat și care vor să asculte de legile lui Dumnezeu. Noi avem acces la Tatăl și avem Cuvântul Lui să ne ghideze despre cum să ne trăim viețile.