Introducere

„Hristos dovedit în trup” este doctrina despre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pămât și Și-a luat carne și sânge ca noi. El a fost ispitit ca noi, dar a biruit tot păcatul și S-a adus ca jertfă lui Dumnezeu, în puterea Duhului Sfânt. El a fost dovedit în Duh și a fost primit în slavă. (Evrei 4:15; 9:14; Timotei 3:16)

Isus S-a născut în lume ca om – omul Isus Hristos. „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.” Evrei 2:17.

„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.” 1 Timotei 2:5.

Noi, creștinii, suntem chemați să primim nu doar iertarea păcatelor, ci să biruim tot păcatul, să-L urmăm pe Cel care nu a făcut păcat. (1 Petru 2:20-24) Tocmai de aceea, aceste lucruri – Hristos manifestat în trup – condiția de Fiu de om, ispitele, necazurile, luptele și biruințele Lui sunt atât de importante și semnificative pentru noi.

Citește mai mult despre motivul pentru care Isus a trebuit să Se arate în trup, ce a făcut El în zilele de pe pământ, când a fost om, ca noi și semnificația enormă care o au acest lucru pentru ucenicii Lui – cei care-L urmează în moarte și viață.

1

Introducere

De ce este atât de semnificativ faptul că Isus „S-a născut din sămânța lui David?”

Citește mai mult
2

De ce a trebuit Isus să învețe ascultare?

Ar fi putut Isus păcătui? De ce este această întrebare de o importanță supremă pentru creștini?

Citește mai mult
3

Isus: Fiul Omului sau Fiul lui Dumnezeu?

„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar […]

Citește mai mult
4

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – Ce nu putea face Legea

Lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii – Legea „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin […]

Citește mai mult
5

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – semnificația lui Hristos manifestat în trup

Hristos manifestat în trup „Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere …” Romani 8:3. Ce nu putea Legea face era să-i elibereze pe oameni de pofte și plăceri, de tendința păcatului care locuia în firea lor, ca […]

Citește mai mult
6

Spiritul lui Anticrist – negarea venirii lui Isus în fire

„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist …” 1 Ioan 4:2-3. […]

Citește mai mult