Isus: Fiul Omului sau Fiul lui Dumnezeu?

„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 1:1-4.

Profeții Vechiului Testament au proorocit despre Isus în Isaia, capitolele 7 (14-15), 9 și 53. Citim despre El și în Mica 5 și în multe alte locuri din scripturi. În Noul Testament putem găsi profeții despre El în Luca 24:25-27, Fapte 18:28, 1 Petru 1:10-13 și multe alte locuri.

În versetele de mai sus, Pavel explică două părți ale Evangheliei lui Dumnezeu, cu privire la Isus:

(1) Cine este Isus în trup
și
(2) Cine este Isus în duh.

Dacă desconsiderăm vreuna dintre cele două aspecte, atunci nu mai vorbim despre Evanghelia lui Dumnezeu.

Ce înseamnă că El a provenit din David, în ce privește firea? Foarte simplu – înseamnă exact ce scrie. Știm despre David și sămânța lui. Pavel era din aceeași spiță. Evrei 2:16. Pavel spune despre sine: „Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.” Romani 7:18. Și firea lui Isus era exact la fel.

După Duh, El era Fiul lui Dumnezeu și în puterea Duhului Sfânt a înviat din morți. Nu putem schimba nici acest lucru. Apare însă întrebarea: Când Isus a venit pe pământ în trupul din sămânța lui David, avea cu El plinătatea lui Dumnezeu în Duhul Său? Răspunsul este „Nu”, pentru că este scris: „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” Filipeni 2:6-8. Auzim des că se spune: „El era Dumnezeu adevărat și om adevărat.” Dar acest lucru nu este adevărat dacă se referă la faptul că El avea cu Sine plinătatea lui Dumnezeu când a venit pe pământ cu un trup din sămânța lui David. Și această exprimare nu este corectă dacă privim lucrurile din perspectiva versetului din Evrei 12:2, „…Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre.”

Continuă să citești pentru a afla ce înseamnă pentru noi, azi, întreaga Evanghelie a lui Dumnezeu, cu privire la Isus.

Acest articol este primul capitol din cartea „Evanghelia lui Dumnezeu”, de Sigurd Bratlie, publicată de Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag în1988. A fost tradus din norvegiană.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

1

Introducere

De ce este atât de semnificativ faptul că Isus „S-a născut din sămânța lui David?”

Citește mai mult
2

De ce a trebuit Isus să învețe ascultare?

Ar fi putut Isus păcătui? De ce este această întrebare de o importanță supremă pentru creștini?

Citește mai mult
3

Isus: Fiul Omului sau Fiul lui Dumnezeu?

„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar […]

Citește mai mult
4

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – Ce nu putea face Legea

Lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii – Legea „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin […]

Citește mai mult
5

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – semnificația lui Hristos manifestat în trup

Hristos manifestat în trup „Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere …” Romani 8:3. Ce nu putea Legea face era să-i elibereze pe oameni de pofte și plăceri, de tendința păcatului care locuia în firea lor, ca […]

Citește mai mult
6

Spiritul lui Anticrist – negarea venirii lui Isus în fire

„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist …” 1 Ioan 4:2-3. […]

Citește mai mult