Planul de mântuire a lui Dumnezeu – semnificația lui Hristos manifestat în trup

Hristos manifestat în trup

„Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere …” Romani 8:3. Ce nu putea Legea face era să-i elibereze pe oameni de pofte și plăceri, de tendința păcatului care locuia în firea lor, ca rezultat al căderii. Așadar, Dumnezeu a trebuit să facă ceva complet nou. Nu mai exista o altă soluție decât să-Și trimită propriul Fiu pe pământ cu o fire ca a copiilor, în care locuia pofta. Versetul continuă: „…Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului …”.

Fiul S-a pus la dispoziția lui Dumnezeu pentru această sarcină. El S-a lăsat născut în lume ca om. Ca fiul lui Maria, El a venit din neamul lui David, după fire, care înseamnă că a moștenit aceeași fire ca a lui David. (Romani 1:2-3). Dumnezeu a condamnat păcatul în firea omenească a lui Isus de fiecare dată când Isus a fost ispitit. Isus a fost întotdeauna de acord cu Dumnezue în judecata asupra păcatului și poftei. De fiecare dată când a fost ispitit El a ascultat și s-a jertfit în puterea Duhului etern, care era cu El și astfel a biruit păcatul – nu a înfăptuit niciodată păcat. Evr. 9:14. El Și-a respins propria voie, a suferit în fire și a făcut acest lucru până când păcatul a fost adus în moarte; Isus nu a păcătuit.

„Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu păcatul. 1 Petru 4:1.

Hristos descoperit în firea noastră muritoare

Trăind această viață, Isus a descoperit o cale nouă și vie, pe care noi putem să-L urmăm. Aceasta este slava Noului Testament. Cei care cred că Isus a luat pe Sine o fire ca a noastră, înțeleg și faptul că El a avut o voie proprie pe care a trebuit s-o nege și că a fost ispitit ca noi, fără să cedeze vreodată în fața păcatului.

Întregimea plinătății lui Dumnezeu a fost descoperită în Omul Isus Hristos. Acest lucru era ceva total nou. Isus nu este un exemplu pe care noi nu vom putea niciodată să-L urmăm, fiind doar o ispășire pentru păcatele noastre; nu, ci El este fratele și Înaintașul nostru. Citim mai departe de ce Dumnezeu a condamnat păcatul din firea lui Isus: „…Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească … pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” Romani 8:3-4.

Această credință și înțelegere biblică este, de aceea, cheia esențială pentru a ajunge vreodată la o viață de biruință – ca, astfel, viața lui Hristos să se descopere și în trupul tău și al meu!

“…Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. 2 Corinteni 4:10-11.

1

Introducere

De ce este atât de semnificativ faptul că Isus „S-a născut din sămânța lui David?”

Citește mai mult
2

De ce a trebuit Isus să învețe ascultare?

Ar fi putut Isus păcătui? De ce este această întrebare de o importanță supremă pentru creștini?

Citește mai mult
3

Isus: Fiul Omului sau Fiul lui Dumnezeu?

„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar […]

Citește mai mult
4

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – Ce nu putea face Legea

Lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii – Legea „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin […]

Citește mai mult
5

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – semnificația lui Hristos manifestat în trup

Hristos manifestat în trup „Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere …” Romani 8:3. Ce nu putea Legea face era să-i elibereze pe oameni de pofte și plăceri, de tendința păcatului care locuia în firea lor, ca […]

Citește mai mult
6

Spiritul lui Anticrist – negarea venirii lui Isus în fire

„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist …” 1 Ioan 4:2-3. […]

Citește mai mult