Spiritul lui Anticrist – negarea venirii lui Isus în fire

„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist …” 1 Ioan 4:2-3.

Isus a fost și Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului. „Isus” a fost numele lui ca Fiul Omului – un nume relativ comun în acel timp. „Hristos” a fost cel pe care Dumnezeu L-a numit să fie regele Israelului. De aceea, El este și Isus și Hristos; Isus Hristos. În acest nume, două lucruri sunt combinate într-unul singur: Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului.

Respingerea lui Isus

În zilele lui Isus, scribenții și fariseii susțineau că Isus era doar Isus – nu era Hristos. Ei nu voiau să audă ce El voia să le spună. De aceea, ei L-au respins și L-au privit ca pe un amăgitor. Gândește-te cât de greșit au concluzionat ei! Fiul lui Dumnezeu, născut oamenilor, care a primit carne și sânge ca noi, și totuși ei L-au privit ca pe un înșelător și L-au răstignit. Ei au negat că El era Hristos, venit în fire, și astfel ei au fost în duhul lui Anticrist din timpul lor.

Duhul lui Anticrist a început să lucreze într-un alt fel imediat cum apostolii au început să zidească Biserica zidită pe piatra din capul unghiului – Isus. Acum, în loc să-L respingă ca Fiul al lui Dumnezeu, duhul lui Anticrist lucrează să-L nege pe El ca Fiul Omului; el Îl neagă pe Omul care a fost născut cu aceeași fire și sânge ca noi și cu o natură omenească și păcat în fire. El nu a avut o fire păcătoasă – acest lucru s-ar fi întâmplat doar dacă El ar fi cedat în ispită și ar fi păcătuit. Dar păcatul din fire înseamnă că El putea fi ispitit ca noi. El a fost ispitit, dar a biruit în fiecare ispită în parte și astfel, Dumnezeu a biruit păcatul din fire prin El. Nu, majoritatea lumii religioase respinge acest lucru și-L vede doar ca pe unul care a venit într-o oarecare asemănănare cu Fiul Omului. Fire și sânge, dar natură dumnezeiască în loc de natură omenească. (Romani 8:3-4; Filipeni 2:5-11; Evrei 4:14-15).

Recunoașterea spiritului lui Anticrist

Astfel putem recunoaște duhul lui Anticrist. El ascunde lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în Fiul Său pentru mântuirea omenirii. El L-a biruit pe Satan și toate duhurile răutății. Isus a adus împăcare pentru oameni, care nu trebuie să-și mai urmeze poftele din fire, în care nu locuiește nimic bun, ci ei pot acum trăi o viață cu teamă de Dumnezeu! (Romani 7:18, 24, 25). Dar Duhul lui Anticrist ascunde și justifică opusul la acest lucru și majoritatea oamenilor cred această decepție. Dacă ei nu cred în biruință asupra păcatului și o viață în dumnezeire, atunci nu trebuie s-o facă. Duhul lui Anticrist susține că dacă Isus nu a venit în fire pentru a o birui, atunci nimeni nu o poate birui. Ca rezultat, oamenii sunt meniți și obligați să umble conform firii.

Deși este scris în Romani 1:3-4: „Ea (Evanghelia) priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru.” Pentru a aduce răscumpărare din fire, El a trebuit să primească această fire. Duhul lui Anticrist vrea să motiveze și să explice că Isus nu a fost născut din sămânța lui David, după fire. Astfel, acest duh poate să motiveze că El nu a adus răscumpărarea pentru oameni de sub fire, cu toate poftele și plăcerile ei. Tot ce ne mai rămâne, este iertarea păcatelor.

Dar Isus a biruit păcatul pe care l-a iertat, în care noi am trăit, atunci când a murit! Datorită faptului că Isus a cucerit păcatele pentru care a murit să le ierte, acum este posibil și pentru noi să fim eliberați de a mai trăi în păcat. Aceasta este nădejdea slăvită a Noului Testament! Păcatul a fost condamnat în fire și de aceea este acum posibil pentru toți să-l biruiască în firea lor proprie. (Romani 8:3-4). Noi nu avem decât iertare pentru păcatele comise, ci și libertate de a fi legați și obligați să facem aceleași păcate din nou și din nou! Aceasta este eliberare adevărată, și ea este posibilă doar datorită faptului că Isus Hristos a venit ca Fiul al lui Dumnezeu și Fiul Omului. Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu.

Articol bazat pe o predică a lui Sigurd Bratlie din Oslo 1980.

1

Introducere

De ce este atât de semnificativ faptul că Isus „S-a născut din sămânța lui David?”

Citește mai mult
2

De ce a trebuit Isus să învețe ascultare?

Ar fi putut Isus păcătui? De ce este această întrebare de o importanță supremă pentru creștini?

Citește mai mult
3

Isus: Fiul Omului sau Fiul lui Dumnezeu?

„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar […]

Citește mai mult
4

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – Ce nu putea face Legea

Lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii – Legea „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin […]

Citește mai mult
5

Planul de mântuire a lui Dumnezeu – semnificația lui Hristos manifestat în trup

Hristos manifestat în trup „Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere …” Romani 8:3. Ce nu putea Legea face era să-i elibereze pe oameni de pofte și plăceri, de tendința păcatului care locuia în firea lor, ca […]

Citește mai mult
6

Spiritul lui Anticrist – negarea venirii lui Isus în fire

„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist …” 1 Ioan 4:2-3. […]

Citește mai mult