Cine este un ucenic?

Sensul etimologic al cuvântului „ucenic” însemnă elev (al unui profesor) sau un învățăcel (al unui maistru meșteșugar). Mulți oameni cred că au devenit ucenici ai lui Isus când El le-a uitat păcatele. Este adevărat că noi eram morți în păcatele noastre, dar prin iertare, Isus ne-a înviat împreună cu El. (Coloseni 2:13) Totuși, iertarea păcatelor nu înseamnă ucenicie. Odată ce păcatele ne-au fost șterse și am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea lui Isus, noi ajungem la punctul de start al vieții în care urmăm exemplul lui Isus din viața Lui.

Învățătorul și Înaintașul nostru

„Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.” Luca 6:40. Un ucenic al lui Isus intră într-un proces de a trăi aceeași viață pe care Isus a trăit-o, în fiecare zi pe care o are pe pământ. Viața lui Isus este exprimarea perfectă a voii lui Dumnezeu. Acest lucru nu s-a datorat faptului că El S-a născut cu o natură divină care nu poate fi ispitită ci, prin viața Lui, Isus a trecut printr-un proces de învățare de a face voia lui Dumnezeu în locul voii proprii.

„Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” Filipeni 2:5-8. Isus a trebuit să învețe să discearnă voia lui Dumnezeu și să învețe ascultare (Evrei 5:7-8). Întreaga Lui viață El a spus: „Facă-se nu voia Mea, ci voia Ta!” (Luca 22:42; Evrei 10:5-7). În fiecare zi El a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi. (Evrei 4:15). Și totuși a ales să Se smerească și să sufere în fire (să-Și nege propria voie, cerințele păcatului din fire), în loc să cedeze păcatului. (Filipeni 2:8; 1 Petru 4:1) Ca rezultat la această credincioșie incredibilă, El nu a făcut niciodată păcat, și nu a fost găsit vicleșug în gura Lui. Nu a căzut niciodată din dragoste, curăție și bunătate! Acesta este un Învățător, un Înaintaș pe care ucenicii Îl au ca exemplu și pe urmele Lui doresc ei să calce. (1 Petru 2:21-22)
(Pentru mai mult despre viața lui Isus, citește tema principală: Hristos manifestat în fire.)

Calea pe care a mers Isus a fost una ascunsă în Dumnezeu, unde a avut loc o lucrare în natura Lui omenească, firea Lui. Pe această cale El a biruit păcatul din fire și a putut îndeplini un plan incredibil de mântuire pentru omenire. (Romani 8:3-4). Datorită faptului că Isus Hristos a luat asupra sa natură umană și pentru că lucrarea de condamnare a păcatului în fire a avut loc într-o ființă umană, ucenicii Lui, care au aceeași natură, Îl pot urma pe aceeași cale, indiferent de trecutul, personalitatea, locația sau timpul în care trăiesc. (Evrei 2:10-18).

Atitudinea unui ucenic față de păcat

La fel ca Maistrul lor, ucenicii lui Hristos se obligă să facă toată voia lui Dumnezeu, în loc să cedeze poftelor păcătoase și egoismului din firea proprie. Isus a avut o atitudine radicală în ce privește păcatul. (Matei 5:27-30). Ucenicii Lui sunt îndemanți să aibă aceeași atitudine. (Filipeni 2:5; Petru 4:1-2) Este mult mai ușor să cedezi în fața păcatului decât să-ți negi poftele. Dacă am făcut ceva rău este mult mai ușor să ne apărăm pe noi înșine și să găsim scuze. Dar, ca ucenici, învățăm că este voia lui Dumnezeu să recunoaștem adevărul (Ioan 3:19-21), să ne smerim (Iacov 4:6-10), și să ne judecăm pe noi înșine în loc să dăm vina pe ceilalți (Matei 7:1-3). Pentru a împlini cuvintele lui Dumnezeu, noi trebuie să iubim voia lui Dumnezeu atât de mult încât să ne cedăm propria voie, sau, așa cum a spus Isus – viața proprie, care este înclinația spre păcat pe care o moștenim în natura noastră omenească. (Luca 14:26-27). Fără această atitudine radicală, nu putem birui păcatul și nu putem fi ucenicii lui Isus!

Cea mai mare motivație

“…să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” Evrei 12:1-2. Bucuria lui Isus a fost să aibă ucenici care trăiesc aceeași viață și care ajung la aceeași natură dumnezeiască. El Și-a dorit mult să aibă frați cu care să poată împărtăși toată moștenirea pe care a primit-o de la Tatăl Său ceresc! (Romani 8:16-17; Romani 8:29; Evrei 2:10-18).

Cea mai mare motivație pentru un ucenic este dragostea pentru Cel care l-a iubit mai întâi (1 Ioan 4:19) și care Și-a dat viața pentru el, deși știe că nu poate răsplăti acest har nemeritat pe care l-a primit.

„Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.” 2 Corinteni 5:14-15. Ucenicii nu vor fi satisfăcuți cu o atitudine molatică de a cere iertare pentru păcate, iar apoi să se scuze pentru a continua să cedeze în fața poftelor și a plăcerilor păcătoase. Scopul pe care Isus ni l-a pus este să fim perfecți exact cum Tatăl nostru în ceruri este perfect! Matei 5:48).

Vor fi necesare suferințe pentru ca acest proces incredibil de a fi transformat, de la o ființă umană în imaginea lui Hristos, să ia loc, dar cu Hristos ca exemplu și în dragostea pentru Hristos, care ne obligă, noi, ca ucenici, continuăm să „alergăm spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” Filipeni 3:14. Acest premiu este de a fi asemeni Lui și de a-L vedea așa cum El este. (1 Ioan 3:2)

1

Introducere

Isus ne îndeamnă să predăm totul și să-L urmăm – pentru a devein ucenicii Lui. Ce înseamnă să predai totul, chiar și propria viață pentru aceasta? Isus însuși ne-a chemat să fim ucenici, urmașii Lui. Aceasta este cea mai mare chemare pe […]

Citește mai mult
2

Cine este un ucenic?

Milioane de oameni Îl laudă pe Isus ca Domn. Dar ce înseamnă să fii ucenic?

Citește mai mult
3

Care este prețul pentru a deveni un ucenic?

În mai multe ocazii, Isus i-a îndemnat pe oameni să calculeze costurile înainte să se hotărască să-L urmeze – să devină ucenicii Lui.

Citește mai mult
4

Dezvoltarea unui ucenic – Iertarea și Duhul Sfânt

Unul dintre cele mai interesante aspecte a vieții de ucenic este că aceasta constă într-o creștere și dezvoltare constantă. Isus însuși a trebuit să învețe ascultare în timpul lui de pe pământ (Evrei 5:8) și a parcurs un proces de creștere spirituală: […]

Citește mai mult
5

Dezvoltarea unui ucenic – calea crucii și zidirea Bisericii

Primirea iertării păcatelor ne oferă șansa unui nou start în viață. Acum ucenicii sunt echipați să înceapă pe calea care duce la țintă – a fi ca Maistrul lor, Isus Hristos. Știm că este posibil să devenim ca Maistrul nostru, pentru că […]

Citește mai mult
6

Faceți ucenici din toate neamurile

How can we fulfill one of the greatest tasks entrusted to us?

Citește mai mult