Introducere

„Hristos dovedit în trup” este doctrina despre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pămât și Și-a luat carne și sânge ca noi. El a fost ispitit ca noi, dar a biruit tot păcatul și S-a adus ca jertfă lui Dumnezeu, în puterea Duhului Sfânt. El a fost dovedit în Duh și a fost primit în slavă. (Evrei 4:15; 9:14; Timotei 3:16)

Isus S-a născut în lume ca om – omul Isus Hristos. „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.” Evrei 2:17.

„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.” 1 Timotei 2:5.

Noi, creștinii, suntem chemați să primim nu doar iertarea păcatelor, ci să biruim tot păcatul, să-L urmăm pe Cel care nu a făcut păcat. (1 Petru 2:20-24) Tocmai de aceea, aceste lucruri – Hristos manifestat în trup – condiția de Fiu de om, ispitele, necazurile, luptele și biruințele Lui sunt atât de importante și semnificative pentru noi.

Citește mai mult despre motivul pentru care Isus a trebuit să Se arate în trup, ce a făcut El în zilele de pe pământ, când a fost om, ca noi și semnificația enormă care o au acest lucru pentru ucenicii Lui – cei care-L urmează în moarte și viață.

1

Introducere

Isus ne îndeamnă să predăm totul și să-L urmăm – pentru a devein ucenicii Lui. Ce înseamnă să predai totul, chiar și propria viață pentru aceasta? Isus însuși ne-a chemat să fim ucenici, urmașii Lui. Aceasta este cea mai mare chemare pe […]

Citește mai mult
2

Cine este un ucenic?

Milioane de oameni Îl laudă pe Isus ca Domn. Dar ce înseamnă să fii ucenic?

Citește mai mult
3

Care este prețul pentru a deveni un ucenic?

În mai multe ocazii, Isus i-a îndemnat pe oameni să calculeze costurile înainte să se hotărască să-L urmeze – să devină ucenicii Lui.

Citește mai mult
4

Dezvoltarea unui ucenic – Iertarea și Duhul Sfânt

Unul dintre cele mai interesante aspecte a vieții de ucenic este că aceasta constă într-o creștere și dezvoltare constantă. Isus însuși a trebuit să învețe ascultare în timpul lui de pe pământ (Evrei 5:8) și a parcurs un proces de creștere spirituală: […]

Citește mai mult
5

Dezvoltarea unui ucenic – calea crucii și zidirea Bisericii

Primirea iertării păcatelor ne oferă șansa unui nou start în viață. Acum ucenicii sunt echipați să înceapă pe calea care duce la țintă – a fi ca Maistrul lor, Isus Hristos. Știm că este posibil să devenim ca Maistrul nostru, pentru că […]

Citește mai mult
6

Faceți ucenici din toate neamurile

How can we fulfill one of the greatest tasks entrusted to us?

Citește mai mult