4 adevăruri incontestabile despre Isus

4 adevăruri incontestabile despre Isus

Aici sunt 4 adevăruri incontestabile despre Isus care arată cum este El cu adevărat.

7 minute ·

Unor oameni le place să lege împreună mai multe versete din Biblie care Îl descriu pe „Isus al lor”, dar ignoră celelalte adevăruri. Dar aici sunt 4 adevăruri incontestabile care arată cum este Isus cu adevărat. Acesta este Isus pe care eu Îl cunosc.

Pavel scrie despre „un alt Isus” în 2 Corinteni 11:4: „În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit sau o altă Evanghelie pe care n-aţi primit-o, of, cum îl îngăduiţi de bine!”

Sunt mulți astfel de „Isus” predicați în zilele noastre și chiar mai mulți creștini care se ceartă în privința adevărului cel adevărat, dar în mijlocul acestui haos, trebuie să fie oare atât de complicat pentru o persoană care dorește cu adevărat să fie plăcut lui Isus să găsească cărarea corectă?

El a fost ispitit ca noi

Biblia spune mult despre cum Isus a fost ispitit ca noi. Este ușor să te gândești că Isus a avut un truc magic, dumnezeiesc pe care îl folosea ca să rămână fără păcat, dar nu așa stă scris. Isus a experimentat ce înseamnă să fii ispitit și, totuși, n-a păcătuit niciodată. Acesta este o parte din motivul pentru care El poate ierta; El știe ce înseamnă să fii ispitit; El a fost pe acolo.

Doar când am o dorință profundă de a fi plăcut lui Dumnezeu, Îl găsesc pe Isus Cel Adevărat.

Acest Isus a învățat ascultare din lucrurile pe care le-a suferit, (Evr. 5:8) și acest Isus îmi spune: „Învață de la Mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima.” (Matei 11:29). Doar când am o dorință profundă de a fi plăcut lui Dumnezeu, Îl găsesc pe Isus Cel Adevărat.

„Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.” Evrei 2:18.

„Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” Evrei 4:15.

El a venit să ne elibereze de păcat

Adevăratul motiv pentru care Isus a venit pe pământ este că El a venit să elibereze pe oameni de păcat. El nu a venit doar să aducă iertarea păcatelor pe care ei le făceau într-un mod inevitabil. El a deschis o cale complet dreaptă și fără vină, așa ca El.

Acesta este adevăratul Isus pe care Îl pot urma – El care nu a făcut păcat. (1 Petru 2:22). Acesta este Isus de la care doresc să învăț și să-L urmez. Acel Isus care poate veni în ajutorul celor care sunt ispitiți. (Evrei 2:18).

„Isus le-a răspuns: „"Adevărat, adevărat vă spun", le-a răspuns Isus, "că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” Ioan 8:34-36.

„Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. ‘El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.'” 1 Petru 2:21-22.

„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.” 1 Petru 1:15.

El este zelos împotriva păcatului

Multora le place să creadă că Isus este un fel de persoană iubitoare și bună, dar ei uit că El a fost extrem de radical și zelos împotriva păcatului. Ei uit că Isus i-a spus lui Petru „înapoia mea Satano!”, le-a spus fariseilor „morminte văruite”, și i-a alungat pe vânzători din templu cu un bici. Isus din Biblie este radical și are o dorință aprinsă de a curăța lumea de păcat.

Isus este exemplul perfect al atitudinii: „iubește-l pe păcătos, urăște păcatul”. De fapt, prin faptul că ne iubește atât de mult, ura Lui pentru păcat și distrugerii trebuie să fie, în mod necesar, la fel de mare. El știe cât de stricăcios este păcatul și urăște să vadă pe frații și surorile Lui suferind.

Dorința lui Isus este să ne facă și pe noi la fel de zeloși și radicali față de păcat. Acest punct este atât de serios și important încât Isus se așteaptă de la noi ca să rupem orice legătură care ne-ar ține să nu obținem același zel și ură pentru păcat.

De fapt, prin faptul că ne iubește atât de mult, ura Lui pentru păcat și distrugerii trebuie să fie, în mod necesar, la fel de mare.

Acel Isus în care eu cred, este radical împotriva păcatului și dorește să mă elibereze de păcat, dar ca să facă asta, eu trebuie să vreau să recunosc adevărul despre mine – că nimic bun nu locuiește în firea mea, ca Isus să lucreze cu un spirit mâhnit și zdrobit. (Psalm 51:17)

„Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Şi ce vreau decât să fie aprins chiar acum!” Luca 12:49.

„Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.” Matei 10:34.

El este blând și smerit

Isus a fost blând și smerit și a făcut totul după cum Tatăl I-a spus. El le-a spălat picioarele ucenicilor, El i-a iubit pe cei săraci și nenorociți, a sacrificat totul ca să-i slujească și să îi binecuvinteze pe ceilalți.

În sine, faptul că a părăsit slava cerului ca să se nască om a fost cel mai înalt grad de smerenie și înjosire. (Filipeni 2:7).

„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Matei 11:29. Această blândețe și smerenie pe care a arătat-o n-a fost slăbiciune, ci, mai degrabă o formă de putere. Dacă învățăm de la Isus să fim smeriți ca El, vom avea odihnă pentru sufletele noastre prin viruință asupra păcatului care ne chinuie.

Acesta este Isus pe care Îl știu. Această viață trăită de Isus m-a apucat și a făcut ca viața mea veche să nu merite trăită. Mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit o comoară în arie pentru care se merită să vând totul ca să o obțin. (Matei 13:44). Mulțumesc lui Dumnezeu că Isus a fost Fiul Omului.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.