Acest site folosește coockie-uri pentru a recunoaște vizite repetate și preferințe pentru a oferi facilități pentru mediile sociale și pentru a analiza traficul. Apăsând pe butonul „Accept”, sau folosind site-ul nostru, ești de acord cu politica noastră de Coockie-uri și cu termenii de utilizare.
5 lucruri care aproape nimeni nu realizează că nu sunt în Biblie

5 lucruri care aproape nimeni nu realizează că nu sunt în Biblie

Știai că aceste expresii și idei des folosite nu există în Biblie?

9 minute ·

Știai că aceste expresii și idei des folosite nu există în Biblie?

„Isus trece cu vederea faptele păcătoșilor și a vameșilor”

Acesta este un concept care este des folosit de oameni ca referință biblică, însă este o afirmație distorsionată a celei adevărate.

„Pe când şedea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameşi şi păcătoşi şi au şezut la masă cu El şi cu ucenicii Lui. Fariseii au văzut lucrul acesta şi au zis ucenicilor Lui: "Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?” Matei 9:10-11.

Dar doar pentru faptul că Isus ședea la masă cu acești oaeni nu înseamnă că le trece cu vederea faptele. Istoria continuă în versetele 12-13.

„Isus i-a auzit şi le-a zis: "Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: "Milă voiesc, iar nu jertfă!" Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

Departe de a le trece cu vederea faptele, Isus a stat la masă cu vameșii și păcătoșii tocmai ca să-i cheme la pocăință. El i-a iubit, da, dar nu le-a scuzat păcatele lor. De fapt, El i-a iubit atât de mult ca să-i lase să continue în păcatul lor.

Atitudinea lui Isus nu a fost nici pe departe pasivå, ci întreaga lui lucrare din viață a fost ca să-i convertească pe oameni la Dumnezeu!

„Toți sunt păcătoși”

Această afirmație este foarte aproape de a fi biblică.

Romani 3:23 ne spune că „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Deci care este diferența dintre „toți au păcătuit” și „toți sunt păcătoși?” Totul stă în timpul verbului. „Toți au păcătuit” este o afirmație corectă. Este scris și în 1 Ioan 1:8 că „Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi.”

Dar aici cei mai mulți se înșeală.

Doar pentru faptul că am păcătuit înainte, doar pentru că am păcat în trupul meu, nu înseamnă că trebuie să continui să comit păcat. Nu înseamnă că trebuie să fiu un păcătos. De fapt, Biblia are foarte multe versete care ne spun să nu mai facem ceea ce știm că este păcat.

„Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.” Coloseni 3:8-10.

Sigur, „omul cel vechi” menționat aici este păcătos. Toți au păcătuit. Dar omul nou a oprit păcatul. 1 Petru 1:15 ne spune „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.”

Deci, Biblia nu ne spune doar să nu rămânem păcătoși, ci ne dă și un îndemn puternic de a deveni sfimți așa cum este Cel care ne-a chemat.”

„Este suficient să crezi în Isus și ajungi în cer”

De fapt, această frază este biblică. Biblia nu putea fi mai clară în acest punct. Problema apare când oamenii înțeleg greșit ce înseamnă să „crezi în Isus”.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16.

Nu este suficient să crezi că a existat un om numit Isus, care a fost Fiul lui Dumnezeu, și că El vrea să te mântuiască. Ci, dacă tu crezi în Isus, adevăratul Isus, așa cum este scris în Biblie, atunci trebuie să crezi în tot ce El a spus și în tot ce a făcut, de asemenea.

„Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6:9-10.

Vezi cum oamenii se pot înșela. La prima vedere, pare că este suficient doar să crezi în Isus ca să primești viață veșnică, dar în Corinteni citim că cei nelegiuiți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.

Dar dacă tu crezi cu adevărat în Isus, și fiecare lucru este scris despre El, atunci nu ești nelegiui. Atunci faci totul ca să nu păcătuiești.

Este exact cum citim în Iacov 2:17. „Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.” Credina nu poate fi separată de fapte. Dacă tu crezi cu adevărat în Isus, atunci faptele tale vor produce fapte bune. Iar dacă viața ta nu aduce nicio faptă bună atunci credința este moartă și nu crezi în Isus așa cum El scrie.

Deci nu este suficientsă crezi că a existat cineva numit Isus, ci, ca să primești viață veșnică, trebuie să crezi în Isus așa cum El a scris că trebuie să crezi. Și credința în Isus înseamnă acțiune.

Citește maim ulte despre ce înseamnă să fii mântuit prin har sua prin fapte aici.

„Totul va fi bine în final”

Afirmația asta le este spusă persoanelor care trec prin diferite suferințe. Sau când lucrurile nu merg așa cum ei își doresc. Vrei să-i consolezi că, după ce vor trece suferințele, Dumnezeu va face ca viața ta să fie bună din nou.

Problema este că Biblia nu spune asta. Ba, din contra, este chiar periculos să gândești așa. Afirmația adevărată este în Romani 8:28: „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.”

Este scris că toate lucrurile lucrează spre bine. Pe drum, cineva a adăugat „la sfârșit” la această frază și i-a schimbat tot sensul. Acum, în loc de un îndemn puternic de a fi recunoscător, chiar și pentru lucrurile care par rele, totul s-a transformat într-o bătaie patetică prietenească pe spate – că lucrurile se vor îndrepta curând.

Dar când noi credem că „toate lucrurile lucrează împreună spre bine” atunci credem că toate lucrurile, chiar și cele care par rele, sunt bune, de fapt. Putem rezuma toată problema la acest verset din 1 Petru 1:6-7. „În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos.” Vezi și Romani 5:3-5.

Ce minunat este să gândești că toate lucrurile, chair și necazurile și încercările noastre, lucrează spre bine atunci când se întâmplă. Trecând prin suferințe pe pământ, putem vedea păcatul care locuiește în noi și care încearcă să se ridice la suprafață. Atunci toată nemulțumirea, amărăciunea, ura, etc., care locuiesc în noi, pot fi omorâte. (Coloseni 3:5). Noi nu am mai putea omorâ ceva dacă nu am ști că este acolo. Încercările ne conduc la transformare.

„Fii mereu recunoscător pentru ceva”

Aceasta este o întorsătură șireată la versetul din 1 Tesaloniceni 5:18: „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”

„Fii mereu recunoscător pentru ceva” sună ca o reformulare a acestui verset. Dar, de fapt, a fi mereu recunoscător pentru ceva, și a fi recunoscător pentru toate lucrurile sunt două lucruri complet diferite. Ne întoarcem, din nou, la versetul din Romani 8:28. Nu este vorba de a găsi firul auriu din mijlocul unei zile proaste, ci trebuie să realizăm că toate lucrurile, chiar și cele care par rele, sunt lucruri pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Cum altfel vom putea vedea păcatul din noi ca să-l omorâm?

Nu trebuie să fim recunoscători, în ciuda lucrurilor rele care ne apar în cale. Nu trebuie să fim recunoscători pentru lucrurile rele. Căci tocmai prin încercările vieții eu pot fi curățat și purificat prin foc.

Acest sentiment este des găsit în fraze de „încurajare” care te face să te compari cu alții care stau mai rău decât tine. De exemplu, dacă o persoană are probleme fianciare și îi spui „Numără-ți binecuvântările. Măcar ai o casă, o mașină și un job.” Bineînțeles că noi trebuie să fim recunoscători pentru acele lucruri, dar trebuie să fim recunoscători și pentr lucrurile pe care nu le avem.

Trebuie să mulțumim și pentru că suntem săraci, bolnavi, fără job sau orice altceva ar fi. Încercările prin care trecem lucrează doar spre binele nostru, până la urmă, și cum poate cineva să nu fie recunoscător pentru o viață plină de bine?

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.