Acest site folosește coockie-uri pentru a recunoaște vizite repetate și preferințe pentru a oferi facilități pentru mediile sociale și pentru a analiza traficul. Apăsând pe butonul „Accept”, sau folosind site-ul nostru, ești de acord cu politica noastră de Coockie-uri și cu termenii de utilizare.
7 aspecte minunate ale unui Dumnezeu atotputernic

7 aspecte minunate ale unui Dumnezeu atotputernic

O privire iluminantă în caracterul necuprinzător al lui Dumnezeu.

15 minute ·

O privire iluminantă în caracterul necuprinzător al lui Dumnezeu.

Cum este, de fapt, Dumnezeu? Noi știm că este atât de slăvit încât niciun om nu-L poate privi și să trăiască. (Exodul 33:20) Dumnezeu depășește orice percepere și înțelegere, de aceea noi nu avem cum să cuprindem adâncimile caracterului Său. Să spunem că El este ca universul pentru o mică furnică ar fi mult prea puțin.

Dar Dumnezeu ni S-a descoperit nouă și ne-a arătat puțin din slava Sa, ca o lumină care pătrunde prin crăpăturile unei uși. Citind BIblia, noi putem gusta puțin și ne putem minuna de imensitatea și de strălucirea acestei slăvi necuprinzătoare, care este Dumnezeu.

Dumnezeu este dragoste

„Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.” 1 Ioan 4:7-8.

Dumnezeu este dragoste. Chiar și cel mai încăpățânat ateu îți poate spune asta. Dar să înțelegi profunzimea dragostei este total altceva. Dumnezeu îi iubește pe oameni mai mult decât îți poți imagina. El are doar gânduri de viitor și nădejde pentru fiecare dintre noi. (Ieremia 29:11).

Gândește-te la cele șapte miliarde de oameni din lume. Fiecare dintre ei își duce activitatea: merg prin parc, pun combustibil la mașină, râd, plâng, rănesc, iubesc, etc. Inima lui Dumnezeu și voia Lui este să dea, fiecăruia dintre acești șapte miliarde, un viitor și nădejde, de la cel mai devotat om, cu frică de Dumnezeu, până la cel mai mare păcătos, care nu are intenții de pocăință.

Nu există oameni de umplutură. Dumnezeu nu-i iubește doar pe creștini, ci pe toți. De fiecare dată când încerc să mă gândesc că încep să înțeleg dragostea lui Dumnezeu, mereu îmi vin în minte, precum valurile mării gânduri precum: Dumnezeu mă iubește. De ce a creat pământul? Pentru că mă iubește. De ce îmi iartă păcatul? Pentru că mă iubește. De ce organizează totul în viața mea ca totul să conlucreze spre cel mai mare bine al meu? Pentru că mă iubește.

Când mă gândesc la cât de măreață este dragostea, cu atât mai mult îmi vine poftă să întorc acea dragoste.

Niciodată nu voi putea cuprinde adevăratele adâncimi ale dragostei lui Dumnezeu pentru creația Sa. Dar pot crede în ea și pot experimenta o parte din ea. Când mă gândesc la cât de măreață este dragostea, cu atât mai mult îmi vine poftă să întorc acea dragoste în vreun fel posibil, prin viața pe care o am; să fac totul pentru Dumnezeu pentru că mă iubește. Și El mi-a dat totul.

„Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” Țefania 3:17.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16

Dumnezeu este drept

„Tu eşti drept, Doamne, şi judecăţile Tale sunt fără prihană.” Psalmi 119:137. În orice face, Dumnezeu este mereu drept. Fiecare decizie pe care o ia, fiecare acțiune înfăptuită este dreaptă și corectă. El nu face greșeli. El nu este nedrept.

Dumnezeu nu se joacă de-a favoriții. Nici măcar creștinii nu vor avea „o soartă mai ușoară”. Toți vor fi judecați conform aceluiași standard – legile spirituale ale lui Dumnezeu. „Dumnezeu nu părtinește pe nimeni” (trad. eng.) Romani 2:11. Citește mai departe în Romani 2:12-16.

Nimeni nu va putea spune că judecata pe care o primește este nedreaptă.

Putem vedea dată după dată, în Biblie, exemple care arată dreptatea lui Dumnezeu. Când a distrus Sodoma și Gomora, El i-a promis lui Avraam că le va cruța dacă se vor găsi zece suflete drepte. (Citește Geneza 18:22-32). Dar nu au fost destui. Distrugerea cetăților a fost dreaptă.

Când totul va fi spus și făcut, Dumnezeu va sta pe tronul său și va judeca pe fiecare conform faptelor lui. (2 Corinteni 5:10). Nimeni nu va putea spune că judcata primită este nedreaptă. Totul va fi răsplătit sau pedepsit în același grad. Dumnezeu judecă drept.

„Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!” Apocalipsa 15:3.

Dumnezeu este iertător

„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.” 1 Ioan 2:1.

Iertarea este ceva ce poate ușor fi luat ca un lucru „de la sine înțeles”. Dar nu trebuie să uităm ce lucru minunat este, de fapt, iertarea. Cine a făcut sau spus ceva care regretă? Unele greșeli îți pot păta viața precum cafeaua un tricou alb. Indiferent cât de greu te străduiești, nu ai cum să te întorci și să o repari. Indiferent cât de mult te-ai concentra și cât de mult ți-ai dori în inima ta, nu poți șterge un lucru făcut în trecut.

Dar Dumnezeu, în dragostea lui infinită, iartă, iartă și, iar, iartă. Există condiții pentru această iertare, dar nu sunt greu de împlinit. Dumnezeu a făcut-o simplu pentru noi ca să obținem iertarea și, astfel, să experimentăm bunătatea și voia lui desăvârșită. Și această iertare este absolută. Când suntem iertați, atunci suntem iertați, și suntem spălați și făcuți curați din nou. O pagină complet nouă pe care să începi să scrii din nou.

Când te gândești la ce este păcatul și cum îl vede Dumnezeu, este incredibil faptul că El ne iartă atât de des. Când păcătuim, nu numai că ne stricăm pe noi înșine și pe cei din jurul nostru, dar este un afront la adresa lui Dumnezeu – noi, creația Lui umilă decidem să ne împotrivim planului Lui perfect pentru noi. Este insulta absolută.

Fiecare păcat care este șters este un motiv în plus ca să nu mai păcătuiești niciodată.

„Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut.” Psalm 130:3-4. Iertarea inspiră respect și ar trebui să aducă cu sine frică de Dumnezeu. Ar trebui să ne facă recunoscători pentru Dumnezeu, pentru bunătatea Lui astfel încât să ne fie teamă să păcătuim împotriva Lui. Fiecare păcat care este șters este un motiv în plus ca să nu mai păcătuiești niciodată. Gândește-te cât de bun este Dumnezeu – El continuă să te ierte, dată după dată.

„Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.” Psalm 103:10-12.

Dumnezeu este răbdător

„Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus.” Romani 15:5.

Dumnezeu este și Dumnezeul răbdării. El ne așteaptă. El este îndelung răbdător. Ar fi complet drept ca să ne arunce pe toți în moarte pentru păcate și pentru că ne împotrivim voii Lui și planului pentru creația Sa. Dar Dumnezeu ne-a dat un dar – o cale nemeritată înapoi către El. Prin Isus Hristos noi putem obține natură dumnezeuască și putem trăi în veșnicie împreună cu El, în armonie. (2 Petru 1:4)

În prezența infinită a lui Dumnezeu, El vrea să ierte, vrea să umble cu noi, să ne învețe, să ne pedepsească dată după dată ca să învățăm calea către El. Noi, oamenii suntem încăpățânați, slabi și proști, din natură, fără niciun simț natural pentru voia și înțelepciunea lui Dumnezeu. Toți trebuie să recunoaștem că progresul ne este, deseori, încet și cu multe opriri. Dar Dumnezeu nu cedează niciodată atâta timp cât inima și mintea noastră vor să slujească Lui. Lucrarea pe care El a început-o, va fi dusă la bun sfârșit. Indiferent cât timp va lua. (Filipeni 1:6).

Dar dreptatea lui Dumnezeu înseamnă că ne-a dat o voie liberă, și niciodată nu ne va forța să facem ceva.

Răbdarea lui Dumnezeu este imensă. Dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți, iar El Își întinde mâna toată ziua – ca noi să o apucăm. (Isaia 65:2). Dar dreptatea lui Dumnezeu înseamnă că ne-a dat o voie liberă, și niciodată nu ne va forța să facem ceva. Dacă suntem încăpățânați și alegem să Îi respingem bunătatea, dată după dată, în final El va trebui să spună: „Bine, fie cum vrei tu,” și ne va lăsa să secerim răul pe care l-am semănat. (Psalm 81:11-12, Isaia 6:9-10).

„Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.” Psalmi 145:8.

Dumnezeu este mânios

„Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.” Romani 1:18. Dumnezeu este dragoste, este răbdare, este dreptate, dar El este și mânie. Mânia lui nu vine asupra oamenilor, ci asupra păcatului. Adevărul este că dragostea Lui pentru oameni este așa de mare încât El trebuie să urască tot ce strică creația Sa, cu o ură care este la fel de puternică precum dragostea Lui. Sunt două părți ale aceleiași monezi.

El îi lasă pe oameni să aleagă să-I slujească în loc să păcătuiască.

Dumnezeu urăște păcatul pentru că știe cât de stricăcios este. El vede păcatul ca stricăciune și distrugere. Păcatul distruge creația Lui perfectă dată după dată. El înțelege toată durerea și suferința care este cauzată din pricina păcatului. Dumnezeu vrea să scape total și în profunzime de păcat

Dar acum este timpul de har; un timp în care Dumnezeu a ales să-i lase pe oameni să se separe singuri de păcat. El îi lasă pe oameni să aleagă să-I slujească în loc să păcătuiască. Este un timp în care te poți folosi de puterea imensă dată de mânia lui Dumnezeu direcționată împotriva păcatului care locuiește în tine. Las-o să ardă prin tine ca focul.

Cum de îndrăznește Satan să-I distrugă creația Lui perfectă? Cum îndrăznește el să îi aducă pe oameni în ceartă, nerăbdare, minciună, îngrijorare, imoralitate sexuală și tot felul de păcate care cauzează atât de mult rău oamenilor și relațiilor! Cum de îndrăznește el să pornească războaie și boli și foamete și atacuri teroriste și toate celelalte lucruri rele? Cum îndrăznește el să ne ia din mâinile iubitoare ale lui Dumnezeu? Dacă simți acea ură arzândă împotriva păcatului cum se aprinde în tine, imaginează-ți cum se simte Dumnezeu, care înțelege mult mai mult decât noi am putea gândi și simți.

Mânia lui Dumnezeu nu este nedreaptă. Nu este ceva de care să îți fie teamă. El este și îndelung răbdător și îndurător cu sufletul care dorește să-I fie plăcut. Dumnezeu se uită cu ochi buni către astfel de oameni. Dar nici nu ne putem lăsa înșelați și să încercăm să profităm de asta. Trebuie să ne folosim timpul nostru ca să devenim liberi de păcat.

Va veni o zi în care timpul de har se va sfârși, și Dumnezeu îți va întinde mâna și va distruge păcatul pentru tot deauna. Și oricine alege să se agațe de păcatele lor, vor fi distruși împreună cu ele.

„Nu vă înşelaţi: "Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit." Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” Galateni 6:7.

„Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.” Efeseni 5:6.

Dumnezeu este atotputernic

„Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.” Isaia 40:28-29.

Dumnezeu poate face totul. El a creat cerul și pământul cu un cuvânt. El a suflat viață în Adam și a creat omul. El a creat vântul și apa, stelele și planetele. El a creat întregul univers. El e capabil să facă orice vrea.

Puterea lui depășește orice înțelegere.

El are puterea de a ierta păcate și de a învia oameni. Și mai mult, El are puterea să-i facă pe oameni să nu mai păcătuiască și să-i conducă într-o viață de biruință cu Hristos. (Romani 16:20). Pentru orice lucru pentru care te rogi, după voia lui Dumnezeu, este al tău. Biruință asupra dușmanilor tăi, înțelepciune, răbdare, dragoste și smerenie – toate aceste lucruri stau la dispoziția lui Dumnezeu și le poate dărui, fără să ezite, celor care I le cer. (Ioan 14:13)

Nu există păcătos prea nenorocit ca Dumnezeu să nu-l poată salva; nu există păcat care este prea mare pentru El să-l ierte.

Când primești Duhul Sfânt, atunci această putere imensă te umple și îți dă puterea să slujești lui Dumnezeu cum nu ai putut niciodată înainte. Duhul curge prin inima, mintea și trupul tău și îți dă putere absolută ca să nu mai păcătuiești.

Această putere este mult mai mare decât păcatul. Doar predă-te complet lui Dumnezeu, ascultă de El și lasă puterea Lui să te facă complet liber.

Dumnezeu este neschimbător și veșnic

„Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” Psalm 90:2.

Legile, dragostea și căile Lui sunt la fel azi, ca atunci când a creat pământul.

Dumnezeu nu se supune fluctuațiilor și opiniilor societății degradate și decăzute. Legile, dragostea și căile Lui sunt la fel azi, ca atunci când a creat pământul. Și ele vor rămâne la fel toată eternitatea.

Poruncile morale pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel, acum câteva mii de ani, sunt aceleași legi care ni le cere și nouă azi să le ținem. Și El se așteaptă ca noi să trăim conform acelor legi, toată veșnicia.

„Dumnezeu a zis lui Moise: "Eu sunt Cel ce sunt."” Exodul 3:14. Dumnezeu este Unul. Dumnezeu este absolut.

Voia Lui aduce pace perfectă și bucurie și armonie tuturor care ascultă de El, iar această armonie se va extinde în veșnicie. Dragostea, dreptatea, răbdarea și puterea lui Dumnezeu nu se vor micșora sau schimba. Dumnezeu nu se schimbă. El este perfect, și va fi mereu perfect.

Dumnezeu Și-a întins mâna ca să-ți dea un viitor și o nădejde. Ai apucat mâna Lui?

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.