7 avantaje ale unui creștin

7 avantaje ale unui creștin

Aici sunt 7 dintre multele motive de a preda totul și a trăi pentru Hristos.

12 minute ·

Uneori se pare că cei care nu sunt creștini au parte de toată distracția. Dar aici sunt 7 avantaje de neînlocuit care le primeti doar dacă ai predat totul și te-ai hotărât să trăiești pentru Dumnezeu.

Creștinismul se pare că vine la un preț foarte mare. Isus ne spune clar că oricine dorește să-L urmeze trebuie să-și predea viața. Uneori, aceasta poate fi greu de înfăptuit, în special cînd nu vezi beneficiile imediate. Dar dacă ești creștin ai parte de avantaje. Este o viață cu numai avantaje! Aici sunt 7 dintre multele motive bune de a preda totul și a trăi pentru Hristos.

1 – Primești o legătură personală cu Isus Hristos

Isus Hristos – un prieten pe viață. Gândește să ai toată viața un prieten, un partener, mentor, profesor, exemplu și un ajutor în fiecare situație din viață. Isus este o astfel de persoană pentru noi. El a fost ispitit în toate lucrurile ca noi, dar a biruit tot păcatul, deci indiferent de ce întâlnim în cale, Isus poate interveni în situația noastră și ne poate ajuta ca să trecem prin ea, căci acolo a fost și El.

El este Cineva cu care putem vorbi la orice oră din zi despre orice lucru. El este mereu acolo, prin greu și ușor și El poate întotdeauna să ne ajute. Isus este Cineva căruia îi putem spune „Ajută-mă, îmi este greu, păcătuiesc, nu știu ce să fac.” Și Isus ne va răspunde: „Știu, și eu am fost ispitit acolo, dar am ieșit victorios – lasă-mă să-ți arăt cum. Lasă-mă să-ți dau putere.”

El nu ne va lăsa niciodată. Indiferent cât de mare și de înfricoșătoare este lumea, indiferent cât de multe situații dificile se îngrămădesc peste noi, indiferent cât de înfrigurați și singuri ne simțim, Isus este acolo pentru noi. Un prieten personal, un mentor, un ajutor pentru toată viața. Ce poți cere mai mult?

2 – Primești Duhul Sfânt ca ajutor și însoțitor în viața ta

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.” Ioan 16:13

Duhul Sfânt este trimis din cer să fie o sursă de îndrumare și putere în viața noastră. El ne îndrumă în toate lucrurile; un autor pentru orice s-ar întâmpla. El ne arată păcatele și ce trebuie să facem pentru a le birui, iar el ne dă și puterea necesară! El este un motor, o putere motoare care conduce înainte și ne dă putere când simțim că nu mai avem deloc.

„Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” Romani 8:26.

Gândește să avem un astfel de ajutor în viețile noastre! Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră, mijlocește pentru noi, ce putem cere mai mult? Cu Isus fiind Capul nostru și cu Duhul Sfânt în inimile noastre, nu este nimic care să ne oprească de la a trăi în conformitate totală cu voia lui Dumnezeu și de la a deveni o persoană fericită complet, în profunzime și irevocabil. Nu numai că noi vom fi fericiți dar vom fi o binecuvântare și un ajutor pentru ceilalți, de asemenea. Și când facem aceasta, atunci participăm la a face lumea un loc mai bun.

3 – Primești biruință asupra păcatului și asupra tuturor lucrurilor care te fac nenorocit

Toată nenorocirea din lume este un rezultat al păcatului. Ca creștini, noi suntem chemați să biruim tot păcatul conștient. Cu alte cuvinte, noi putem fi liberi de tot ce ne face nenorociți!

Noi putem fi liberi de tot ce ne face nenorociți!

Nerăbdarea, mânia, pofta, invidia – acestea nu sunt lucruri plăcute de experimentat. Viața trăită după îndemnurile păcatului este ca goana după vânt; te va lăsa gol și nenorocit și în continuu vei avea foame după mai mult. Satisfacerea poftelor tale este parcă atât de aproape, dar niciodată nu vei avea suficient.

Când primești biruință asupra păcatului, găseti bucurie. O bucurie desăvârșită și cerească care nu te va lăsa gol și nenorocit. Păcatul poate părea că te face fericit pentru o perioadă scurtă, dar plăcerile de o clipită ale păcatului sunt nimic în comparație cu bucuria unei veți de biruiță.

Dumnezeu este bun. El vrea ca noi să experimentăm bucurie adevărată și de durată de-alungul vieților noastre. Isus a croit o cale ca noi să fim eliberați de tot păcatul care locuieste în natura noastră – tot ceea ce ne face nenorociți. Chiar nu mai este nici un motiv să fii nefericit! Indiferent de cât de dificile sunt situațiile în care intri, un creștin are oportunitatea să fie cu adevărat bucuros în toată profunzimea.

4 – Îți însușești virtuțile lui Hristos și ești transformat în imaginea Lui

Isus și-a petrecut viața victorios peste tot păcatul. El era liber să binecuvinteze pe oamen în toate lucrurile deoarece El nu avea păcat pe conștiința lui ca să-L țină înapoi. Tot egoismul, așteptările de la ceilalți, mândria, lăcomia, pofta și orice alt păcat imaginabil care se opune la orice lucru – Isus a primt biruință asupra acestora.

Exact ca Isus, noi suntem chemați să trăim această viață de biruință și, în timp ce suntem eliberați de păcat, devenim tot mai mult transformați în imaginea lui Isus Hristos.

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,” Galateni 5:22. Când noi lăsăm Duhul Sfânt să intre în inimile noastre și începem să mergem pe urmele lui Isus, având biruință asupra păcatului, atunci noi începem să primim roadele Duhului. Gândește să poți fi mereu iubitor, bucuros și împăciuitor, în loc să fii egoist, mândru, îngrijorat și mânios. Ce binecuvântare poți fi pentru ceilalți atunci!

În timp ce devenim tot mai mult precum Hristos, capacitatea noastră de a sluji celorlalți se dezvoltă. Nu numai că creștinismul ne face fericiți, dar prin el, noi îi facem fericiți și pe cei din jurul nostru – lucru care ne aduce într-o bucurie și mai mare.

5 – Fericire în viața de pe pământ

Oriunde privești, oamenii se întreabă care este formula fericirii. Este scopul universal, și totuși, foarte puțini ajung la o posibilitate de a fi mereu fericiți, indiferent de ce se întâmplă, în fiecare secundă, în fiecare zi, în fiecare an. Pentru noi, însă, acest lucru, nu numai că este posibil, ci ne este și promis!

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ieremia 29:11)

Nu a fost niciodată intenția lui Dumnezeu ca noi să fim nenorociți pe pământ timp de optzeci de ani iar apoi să fim fericiți în ceruri. Dumnezeu are gânduri de pace pentru noi – El vrea să fim fericiți acum! Și atâta timp cât ceea ce noi vrem este în linie cu ceea ce Dumnezeu vrea, atunci bineînțeles că aceasta se va și întâmpla.

O viață plină de fericire – nu este acesta un motiv suficient ca să fii creștin? Nu ar fi minunat să ai o viață care este plină cu nimic altceva decât cu bucurie, nimic decât pace?

Asta înseamnă să fii creștin: să fii extrem de bucuros în toate încercările!

„Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre.” (2 Corinteni 7:4) Asta înseamnă să fii creștin: să fii extrem de bucuros în toate încercările! Este ușor să fii fericit când totul merge bine, dar să fii creștin înseamnă să fii fericit chiar când lucrurile merg împotriva ta.

6 – Pace și odihnă – o viață fără îngrijorare

„… ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28)

Lumea este un loc foarte nesigur. Dezastre naturale, insecuritate financiară, crize economice – cum poate cineva să găsească odihnă într-un astfel de timp tumultos?

Dar este scris că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.” Aceasta înseamnă că indiferent de ce se întâmplă în lume, Dumnezeu are grijă de copiii Lui. Vină ce-ar veni, recesiuni, uragane, corupție, încălzire globală sau orice altceva ce lumea poate arunca în calea noastră, Dumnezeu va avea grijă de noi. Noi suntem aceia care-L iubesc pe Dumnezeu. Nimic nu ni se poate întâmpla care să nu fie spre binele nostru absolut.

Un creștin poate trece prin viață fără ca vreodată să se îngrijoreze de vreun lucru! Chiar dacă vezi sau nu vezi, dacă înțelegi sau nu înțelegi rezultatul final, noi putem trece prin viață totali liberi de stres și îngrijorare, știind că cineva a pus la cale toată viața noastră, de la început la sfârșit, pentru cel mai mare bine al nostru.

Aceasta nu înseamnă pentru cel mai convenient, sau conform variantei noastre a „celui mai mare bine”. Ci înseamnă că Dumnezeu organizează totul ca să ne facă fericiți pentru mult timp. El îngăduie ca noi să experimentăm încercări care – tratate din perspectiva corectă – sunt oportunități de a omorî păcatul și astfel să experimentăm tot mai multă bucurie. Nu este acesta cel mai mare bine pentru noi?

7 – O viață în eternitate ca Mireasa lui Isus

Oriunde mergi, cu oricine vorbești, se pare că moartea este cel mai mare „necunoscut” în viață. Frica de moarte poate fi cauza la atât de multă îngrijorare și nesiguranță în viața unei persoane. Dar, gândește-te, ca creștini, noi putem trece prin viață știind cu exactitate ce se va întâmpla după ce murim.

Noi primim o viață veșnică în cer, vom trăi mereu în pace și fericire ca Mireasa lui Isus! Isus a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” (Ioan 11:25-26)

„Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apocalipsa 7:16-17)

O viață veșnică în cer fără foame și sete, fără lacrimi; ce poate fi mai bine decât atât? Nimeni nu poate spune nu la o asemenea viață! Dacă ne gândim în profunzime, nu este oare asta ceea ce toți doresc? O viață veșnică plină de bucurie și fără suferință. Și singurul preț este ca noi să ne predăm viața noastră de pe pământ și să omorâm păcatul, exact cum a făcut Isus și să trăim doar conform voii lui Dumnezeu.

Când premiul este atât de mare, prețul este chiar nimic.

Când premiul este atât de mare, prețul este chiar nimic. Dumnezeu ne dă tot ce am putea dori și necesita. El Însuși vede clar cum noi trebuie să ne trăim viețile. El a pregătit viața perfectă înaintea noastră, iar dacă noi suntem sută la sută ascultători de tot ce El ne pune pe inimă, atunci viața aceasta ne va aduce într-o bucurie completă. Noi vom avea puterea să trecem prin viață fără să fim nenorociți, iar această viață plină de bucurie și libertate va continua în eternitate!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.