Este trupul tău condus de Duhul lui Dumnezeu sau de păcat?

Este trupul tău condus de Duhul lui Dumnezeu sau de păcat?

Puncte vitale din doctrină cu privire la a pune totul la locul lui care ne ajută să biruim păcatul.

8 minute ·

Scripturile vorbesc despre:

  1. Trupul păcatului (Romani 6:6)
  2. Trupul poftelor firii (Coloseni 2:11)
  3. Trupul de moarte (Romani 7:24)

1. Trupul păcatului

Trupul păcatului este păcatul care locuiește în trupul tău. Acest păcat trebuie considerat ca mort atâta timp nu ești de acord conștient cu pretinderile lui. Omul cel vechi este răstignit cu Hristos ca trupul păcatului să fie distrus și noi să nu mai slujim păcatului. „Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. Romani 8:10. Duhul Sfânt este forța motoare care ne conduce direct la poftele din trupul nostru. Ca rezultat, trupul devine mort pentru că dorințele lui păcătoase nu mai este satisfăcut. Acest trup devine o jertfă pentru cerințele Duhului și este distrus. În puterea unui duh veșnic, Hristos s-a jertfit pe Sine ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. (Evrei 9:14).

Trupul păcatului, totuși nu este inactiv. În zone unde nu avem cunoștință și lumină și unde nu suntem făcuți vii, spiritul nostru uman încă este conectat la păcat și rezultatul este ceea ce scripturile numesc faptele trupului. Aceste fapte sunt făcute împotriva voii noaste și a judecății noastre – cu alte cuvinte, împotriva gândirii de a sluji legii lui Dumnezeu. Aceste fapte trebuiesc omorâte prin Duhul Sfânt după ce au fost făcute. (Romani 8:13). Pavel face referire la aceste fapte când spune:  „Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Romani 7:17. Dacă am făcut aceste fapte, cum pot spune că nu am fost eu care le-am făcut, ci păcatul care locuiește în mine? Pentru că mintea mea nu a fost de acord cu ele. Păcatul din mădularele mele – firea mea – m-a captivat și m-a forțat să fac ceva ce, de fapt, urăsc. Nimic care este născut din fire nu poate asculta de legea lui Dumnezeu.

După ce ne naștem din nou și primim Duhul Sfânt ca o garanție, acel Duh se luptă împotriva firii și firea împotriva Duhului. (Galateni 5:17). Unde spiritul meu uman nu a fost făcut viu, firea are avantajul și rezultatul sunt faptele trupului. Dar când noi omorâm aceste fapte ale firii, prin Duhul, imediat cum sunt făcute, Duhul primește răzbunare. Astfel, lumina cunoștinței ne întărește voia să facem binele, în timp cem după fire experimentăm judecată, suferințe și moarte. Odată ce primim lumină asupra unei fapte a trupului, din acel moment ea aparține omului cel vechi, și împreună cu omul vechi, este răstignită pe lemnul blestemului, și într-un anume timp va muri împreună cu trupul lui Hristos, împreună cu El.

Nu este nicio condamnare pentru faptele trupului. Pavel chiar a mulțumit lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru că slujea legii lui Dumnezeu cu mintea sa, dar legii păcatului cu firea. (Romani 7:25). Nu poate fi în niciun alt fel. Firea va fi mereu fire.

În orice caz, este speranță că trupul păcatului va fi distrus în timp ce omul vechi este răstignit. Oamenii întreabă: „Atunci care mai este omul cel vechi?” – Omul cel vechi este persoana care a trăit conform poftelor și dorințelor firești, chiar când știa că sunt rele. Acum noi am fost răstigniți față de tot ceea ce știm că este păcat. Unde ducem lipsă de lumină, păcatul tot se va manifesta. Dar nu suntem condamnați din acest motiv, pentru că nu îl vedem. Lumina Duhului expune faptele trupului și aceste păcate ascunse sunt aduse în fața ochilor minții și trebuiesc omorâte prin Duhul ca noi să putem trăi.

2. Trupul poftelor firii

Trupul poftelor firii este acel trup care permite să fie folosit de păcatul din acel corp – astfel păcatul stăpânește. Faptele care se manifestă, ca rezultat, sunt numite faptele firii, contrar faptelor trupului. Faptele firii sunt manifestate când mintea slujește legii păcatului, pe când faptele trupului sunt manifestate când mintea slujește legii lui Dumnezeu. „Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Galateni 5:19-21.

Aceste fapte nu pot fi omorâte de Duhul Sfânt pentru că cei care practică astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Ei slujesc legii păcatului cu mintea lor și pofta zămislește, dând naștere la păcat și moarte. Faptele firii necesită curățire – iertarea păcatelor. Prepuțul firii trebuie tăiat și înlăturat. Trupul firii trebuie dezbrăcat prin tăierea împrejur a lui Hristos și îngropat cu El prin botez. (Coloseni 2:11-12).

Trupul poftelor firii face faptele firii, care sunt fărădelegi. Ca rezultat, blestemul legii este activ, convingând persoana despre păcat, pentru că ea nu crede în Hristos. O persoană are un trup, suflet și spirit. Omul cel vechi este omul al cărui minte este legată de păcatul din fire și care se folosește de trupul firii. Omul cel nou slujește legii lui Dumnezeu cu mintea și își prezintă trupul ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu, ca un instrument al dreptății. Omul cel vechi poate acum fi înlăturat și trebuie îndepărtat, ca cel nou să poată fi îmbrăcat.

La fel, putem spune că păcatul din fire trebuie să-și primească judecata și moartea în Trupul firii lui Hristos. Noi vom primi destulă putere a învierii pentru a folosi mădularele trupurilor noastre pentru dreptate în fiecare zonă în care posedăm lumină și viață. Exact aici găsim noi libertate adevărată pentru spiritul nostru. Firea, ca sclav a lui Hristos este ținută la locul ei și nu i se permite să se bucure de libertate.

3. Trupul de moarte

Trupul de moarte este acel trup care va trece; este subiectul legilor stricăciunii pentru că păcatul locuiește în el, indiferent că este folosit ca un instrument al dreptății sau dacă este folosit în slujba păcatului, în orice caz, va muri.

Dacă el experimentează întoarcerea lui Hristos, va fi înghițit de viață. Voia lui Dumnezeu este ca el să fie dezbrăcat. El provine din pământ, este pământesc și, ca orice altceva din lumea această naturală, se supune legilor degradării Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii. Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Romani 8:22-23. (2 Corinteni 5:2)

Atâta timp cât suntem în acest trup, suntem absenți de la Domnul; dar când părăsim acest trup, vom fi acasă cu Domnul. „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: "Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?" 1 Corinteni 15:51-56.

În dimineața învierii, când vom fi îmbrăcați cu un trup nemuritor, nu vom mai susțina ca Pavel: „Cine mă va salva de acest trup de moarte?” Ceea ce este muritor va fi înghițit de viață și atunci toate învățăturile despre trupul păcatului, trupul poftelor păcatului și trupul de moarte vor dispărea în lumina strălucitoare a trupului slăvit. Totuși, atâta timp cât suntem acasă în acest cort, avem nevoie de aceste învățături ale lui Hristos ca să învățăm să punem totul în locul lui drept și să biruim păcatul, ca trupul nostru slăvit să devină și mai slăvit. La învierea morților, unul va avea slava soarelui, altul slava lunii iar altul slava stelelor. De aceea, haideți să fim activi ca să avem o intrare grandioasă în Împărăția eternă a lui Dumnezeu.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.