Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul!

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul!

Fiecare zi este un dar bogat și prețios de la Dumnezeu, cu har și oportunități noi.

3 minute ·

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea!” Psalm 118:24. Fiecare zi reprezintă un dar bogat și prețios de la Dumnezeu, cu har și oportunități noi.

Isus spune că avem doar această zi și nu trebuie să ne îngrijorăm de ziua de mâine. Chiar dacă înainte a mers prost, aceasta poate fi o zi nouă și glorioasă. Dacă avem ceva din trecut care ne încarcă cugetul, avem har și putere din abundență ca să punem lucrurile în ordine.

Să ne bucurăm

Așa cum spune Cuvântul, hai să fim bucuroși și să ne veselim în fiecare zi. Domnul a făcut-o și a plănuit-o pentru noi. El este credincios și are grijă ca azi să nu fiu ispitit sau încercat peste abilitatea mea de a purta. El va face și ispita și ieșirea din ea, ca să o putem purta. (1 Corinteni 10:13) Noi știm că toate lucrurile lucrează spre binele nostru. (Romani 8:28). Pentru azi sunt pregătite fapte bune, iar noi avem har și putere din abundență ca să umblăm în ele. (Efeseni 2:10).

Trebuie să învățăm să ne numărăm zilele și să trăim ca și cum azi este ultima zi. Azi poate fi ultima zi, ultima zi pe care o avem ca să arătăm bunătate și dragoste unul altuia. Azi noi trebuie să slăvim numele lui Isus în tot ce spunem și să lăsăm soarele dragostei să răsară peste bun și peste rău.

Azi vom suferi, îndura și purta totul cu bucurie, complet încrezători că Dumnezeu are controlul. Azi vom fi curajoși și nu vom pierde curajul, ci, mai degrabă ne vom uita la lucrurile care nu se văd, pentru că atunci necazurile noastre vor fi ușoare și scurte și vor lucra în noi o greutate eternă de slavă. (2 Corinteni 4:16-18)

Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o

„Porunca aceasta, pe care ţi-o dau eu azi, nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine.” Deuteronom 30:11. „Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti. Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui…” Deuteronom 30:14-16.

Azi aleg între viață și moarte, între bine și rău prin faptul că primesc sau resping legile Duhului Vieții scrise în inima mea. „De aceea, cum Duhul spune: Azi, dacă auziți vocea Lui, nu vă împietriți inimile…”Evrei 3:7-8.

Deciziile pe care le luăm azi sunt cruciale pentru eternitate! Isus va veni și îi va lua pe cei care Îl așteaptă azi și care sunt pregătiți să-L întâlnească. Ei sunt copiii luminii și a zilei.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.