Ai auzit vreodată despre „evanghelia imposibilă?”

Ai auzit vreodată despre „evanghelia imposibilă?”

Putem cu adevărat să îndeplini toate poruncile lui Dumnezeu și să obținem toate promisiunile?

7 minute ·

„Evanghelia imposibilă,” cum îmi place mie să o numesc, nu este o doctrină definită sau promovată de un grup specific de oameni. Ci, mai degrabă, este ceva ce pătrunde și corupe pe mulți creștini din toată lumea cu o învățătură falsă. Ce-i drept, chiar stând și citind biblia singur, acasă, poți fi corupt de „evanghelia imposibilă.”

„Evanghelia imposibilă” este convingerea că următoarele NU sunt adevărate:
– Noi putem deveni desăvârșiți, așa cum Tatăl și Fiul sunt desăvârșiți (Matei 5:48).
– Dumnezeu ne va face victorioși peste tot păcatul conștient (Romani 16:20).
– Noi nu trebuie să cedăm păcatului (Romani 6:12).

Cele menționate mai sus NU ar fi posibile. Făgăduințele din biblie sunt scrise foarte clar, dar, cumva, nu este posibil să le obții.

„Toți ajungem la limitele noastre,” spun ei. „Da, Dumnezeu a dat poruncile, iar noi ne dăm tot efortul, dar pur și simplu nu putem. Trăim în dreptate, atât cât ne duc puterile noastre, dar, în final, suntem prea slabi. Vom cădea, vom păcătui. De aceea avem nevoie de iertare.” Sună cumva familiar? Aceasta este „evanghelia imposibilă.”

Dar totul este un mare prostie.

Dumnezeu nu a glumit

Dumnezeu știa cât de importantă va fi biblia pentru omenire. Când a dat inspirație diferiților scriitori să o scrie, nu crezi că a acționat foarte direct ca să obțină exact ce voia pe hârtie? Nu crezi că S-ar fi asigurat foarte bine ca biblia să fie adevăratul și desăvârșitul Lui Cuvânt?

A greșit Dumnezeu când a scris Biblia? Chiar nu a înțeles nenorocirea și condiția decăzută a oamenilor când a scris-o?

„Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?” Numeri 23:19.

Este doar mândrie, prostie și rezonanță omenească să începi să evaluezi faptele lui Dumnezeu și să concluzionezi că El este cel care a greșit! Este încredere în oameni, nu încredere în Dumnezeu. Să te gândești că ceva din biblie nu este de o acuratețe perfectă, este doar mândrie, iar aceste gânduri vin de la diavol. Este clar că el ne trimite aceste gânduri. Gândește-te la cât de mult câștigă Satan când oamenii cred „evanghelia imposibilă.”

Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ! El a creat tot universul și te-a creat pe tine și mine, cu toate slăbiciunile și tendințele noastre. Asta înseamnă că El știe exact ce este nevoie ca noi să trăim într-un fel desăvârșit așa cum El este desăvârșit. (Vezi Psalm 139:1-3).

Crede în biruință asupra păcatului! De ce ar conține biblia astfel de versete minunate precum: 1 Petru 2:21-22 sau 1 Ioan 3:6-7 dacă nu era posibil să trăiești în biruință totală în toate zilele vieții noastre? De ce ar fi spus Dumnezeu dacă ele n-ar fi fost adevărate? Citește 2 Petru 1:10, Romani 6:12-14, Evrei 2:17-18, etc. Crede în ele! Poartă un război împotriva la toate gândurile de îndoială pe care le ai și apucă bine credința! Luptă să apuci aceste versete! Cuvântul lui Dumnezeu devine al tău când asculți de el, și-l urmezi cu minuțiozitate.

Adu toată zeciuleala în casa Domnului

Când ești total ascultător de toate poruncile date de Dumnezeu, vei primi toate promisiunile lui slăvite. Însuși motivul pentru care atât de puțini cred în promisiunile din biblie este că ei au încercat parțial să trăiască după porunci. Ei nu au dorit să plătească prețul total. Au ajuns poate chiar și la 99% credincioși la poruncile lui Dumnezeu. Dar există foarte puțini care sunt 100% credincioși, însă doar acei puțini experimentează că Evanghelia este posibilă!

„Voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului.” Evrei 12:4.

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” Maleahi 3:10.

De ce conține Biblia atâte îndemnuri ca cele de mai sus? Pentru că Dumnezeu știa că vom avea nevoie de ele. Dacă nu ai experimentat cum Dumnezeu își toarnă binecuvântarea peste tine; dacă nu ai experimentat toate promisiunile slăvite din biblie, atunci întreabă-te dacă ai adus cu adevărat toată zeciuiala în visterie. Te-ai împotrivit cu adevărat până la sânge, în lupta împotriva păcatului?

Foarte simplu spus: ai făcut absolut totul ce-ți stă în puterea ta; ai folosit tot timpul, energia și gândurile tale ca să slujești lui Dumnezeu și să asculți poruncile Lui? Te-ai rugat la Dumnezeu pentru puterea de a rezista? De fiecare dată când o persoană nu a primit făgăduințele din biblie, motivul este mereu același – nu s-au împlinit condițiile promisiunii – nu există excepție la această regulă. Dumnezeu este credincios! dacă îți faci partea ta, El Și-o face pe-a Lui.

Credincioșie minut cu minut

Gândește-te la porunca lui Isus: „Du-te și nu mai păcătui!” (Ioan 5:14; Ioan 8:11). Este un îndemn simplu și puternic, dar crezi tu cu adevărat în el? Să nu mai păcătuiești niciodată? Nici măcar o dată? Pare o comandă cam mare.

Dar ia în calcul momentul în care trăiești chiar acum. Poți să reziști până la următorul minut fără să păcătuiești? Cu credință în Dumnezeu este total posibil, chair dacă înseamnă să-ți dai voia proprie și să te lupți împotriva poftelor din fire. Până la urmă, un minut nu e așa de mult. Și minutul de după? De ce nu? Următoarele cinci minute? Cinci minute nu-i chiar așa mult. Chiar și o oră, dacă te gândești. Poți să treci printr-o oră fără să păcătuiești dacă asta este cea mai profundă dorință din inima ta. Dacă cedezi tot pentru Dumnezeu și ești exact și ascultător în toate lucrurile pe care ți le spune, Dumnezeu vede acea decizie și o întărește – îți dă ajutor ca să rămâi credincios. Iar dacă ai putut o oră, de ce nu ai putea să mai reziști o oră, apoi încă una? Toată ziua chiar!

Dar unde se oprește? În ce moment poți spune că nu mai poți și trebuie să păcătuiești indiferent căt de mult încerci să nu o faci? În ce moment puterea lui Dumnezeu nu mai este suficientă? Adevărul minunat este că, atâta timp cât ești credincios, atâta timp ai biruință, iar momentul în care „trebuie” să păcătuiești nu vine niciodată! Dumnezeu se va asigura să-ți dea destulă putere ca să nu duci lipsă!

El știe ce face.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.