Arca de astăzi

Arca de astăzi

Ce semnificație are istoria cu arca lui Noe pentru noi, care trăim mii de ani mai târziu?

5 minute ·

Poate ai învățat istoria despre arca lui Noe din copilărie: Un om cu frică de Dumnezeu, ascultând vocea lui Dumnezeu, a construit o arcă pentru a-și salva familia de la mânia lui Dumnezeu asupra pământului în forma unui potop de ape. Cât de recunoscători trebuie să fi fost Noe și familia lui în timpul acelor 40 de zile de ploaie – tocmai pentru că a fost ascultător la avertizările lui Dumnezeu! Ce însemnătate are această istorie pentru noi, care trăim mii de ani mai târziu?

Geneza 6:5 explică de ce a venit mânia lui Dumnezeu peste pământul din timpul lui Noe: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.”

În Romani 1:18-19, putem vedea care este această răutate mare a omului: „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.”

Există o „arcă” în care și noi putem urca?

Cu alte cuvinte, Dumnezeu are plăcere în oamenii care caută să umble credincioși conform înțelegerii lor, pe care Dumnezeu le-a dat-o, despre ce este adevărat și corect. Pe de altă parte, mânia lui Dumnezeu este îndreptată asupra acelora care în mod repetat se împotrivesc adevărului pe care Dumnezeu li l-a arătat. În Eclesiastul 7:29, Solomon a observat tendința omenirii de a se depărta de adevăr: „Numai iată ce am găsit: că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe şiretenii.”

Dumnezeu ne-a avertizat în multe locuri din Biblie că mânia Lui va veni din nou peste pământ, deși niciodată în forma unui potop. Există o „arcă” în care putem intra ca să fim salvați precum Noe și familia lui?

Pentru cei care tânjesc după a trăi o viață adevărată și neprihănită de creștin, răspunsul este da! „Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos.”  1 Tesaloniceni 5:9. În Ioan 15, Isus ne invită să intrăm în arca din zilele noastre: „Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.” Versetele 9-10. Dacă alegi să trăiești o viață în credincioșie față de Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta te duce în siguranța arcei din zilele noastre.

Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea

Totuși, ca oameni, chiar după ce ne dăm viața lui Hristos, noi suntem ispitiți să facem lucrurile care sunt contrare la ceea ce știm că este voia lui Dumnezeu. De exemplu, suntem ispitiți să mințim despre o greșeală pe care am făcut-o la locul de muncă, să bârfim pe ceilalți, sau să înșelăm în treburile bănești. Totuși, în Hristos este putere să scăpăm de aceste lucruri care provoacă mânia lui Dumnezeu, și putem trăi o viață spre plăcerea lui Dumnezeu.

În Corinteni 10:13, avem această promisiune: „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.” Dacă Îl căutăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră, atunci El va împlini acest verset în viețile noastre.

Cuvântul lui Dumnezeu dă instrucțiuni foarte clare despre cum să primești puterea necesară pentru a birui natura noastră păcătoasă:

– În Psalmi, David scrie despre a strânge Cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, ca să rezistăm când suntem ispitiți la păcat (Psalmi 119:10-11).

– În Evrei, suntem îndemnați să-L căutăm prin rugăciuni pentru a primi ajutor în ispită (Evrei 4:15-16).

– În prima lui epistolă, Ioan ne încurajează să avem părtășie cu ceilalți care au aceeași gândire de a birui păcatul (1 Ioan 1:7).

– În Luca, Isus spune ucenicilor Săi, „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” (Luca 9:23).

Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze

Trăind o astfel de viață de creștin, noi scăpăm de mânia pe care Dumnezeu o va trimite peste cei nelegiuiți; noi vom scăpa precum Noe și familia lui. Cât de bine și în siguranță vom fi în această arcă în mijlocul timpurilor diferite care vin peste viețile noastre și peste omenire!

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.” 2 Petru 1:3-4.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.