Are you ready to become a new creation?

Are you ready to become a new creation?

Isus ne poate transforma în creații noi, în ființe binecuvântate care trăiesc veșnic!

5 minute ·

„Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.” Apocalipsa 3:12.

Isus ne poate transforma cu adevărat și ne poate face o creație complet nouă - ființe binecuvântate care vor trăi veșnic. Din ființe slabe, firave și care se clatină pe toate drumurile lor, El ne poate face fermi și neclintiți - stâlpi în Templul Lui, unde vom rămâne pentru toată eternitatea.

Toate lucrurile sunt noi

Isus nu-Și scrie Numele Său Nou pe ceva vechi. „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” 2 Corinteni 5:17. Trebuie să aibă loc o naștere din nou. Acest lucru presupune o creație nouă cu o inimă și un spirit nou. Hristos nu toarnă vin nou în burdufuri vechi. (Luca 5:37.)

Pe Isus L-a costat propriul Său sânge ca să lupte și să ne elibereze de felul vechi și rău, pe care l-am moștenit de la strămoșii noștri, de aceea este foarte rușinos să continuăm cu o viață veche și, simultan, să mărturisim Numele lui Isus. Avem puterea de a dezbrăca omul vechi cu toate faptele lui prin Duhul Sfânt. Ne putem îmbrăca cu omul nou, care este creat conform dreptății și sfințeniei adevărate și putem fi continuu înnoiți în duhul și mintea noastră. (1 Petru 1:18, Romani 6:6, Efeseni 4:22, Efeseni 4:23-24).

„Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum! Şi nu vreţi să le mărturisiţi acum?… De acum, îţi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine. Ele se fac în timpul de faţă şi nu fac parte din trecut; până în ziua de azi n-aveai nicio cunoştinţă despre ele, ca să nu poţi zice: 'Iată că le ştiam.'” Isaia 48:6-7.

Nimic din ce știam și puteam presta înainte nu mai este folositor. Lucrurile noi sunt descoperite prin Duhul Sfânt.

O poruncă nouă = o creație nouă

„Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” Ioan 13:34. Aceasta este „dragostea Noului Testament.”

„Astfel, pe de o parte, se desfiinţează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinţei şi zădărniciei ei - căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit - şi, pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu.” Evrei 7:18-19.

Dumnezeu fie lăudat pentru noile porunci care sunt scrise în inima noastră. Ele generează viață și au ca rezultat o viață total nouă în cuvinte și fapte. Această viață este recunoscută de Dumnezeu - El Își poate scrie numele Lui pe ea, exact cum va face cu cetatea nouă - Noul Ierusalim și Numele Nou al lui Isus. Atunci putem aprecia faptul că este o viață care trece testul cu brio, căci este o lucrare a lui Dumnezeu. (Efeseni 2:10).

Trebuie să apucăm de toate cele noi cu o credință vie și să dedicăm întreaga noastră ființă acestui scop. Dacă ne iubim dușmanii din inimă și răbdăm nedreptatea cu bucurie și recunoștință, suntem o creație nouă. Ceea ce este imposibil omului, este posibil la Dumnezeu. Noi nu vom fi părăsiți în încercările vieții dacă viața noastră a devenit un stâlp în templul lui Dumnezeu. Mergând pe calea cea nouă și vie, primim natură dumnezeiască, care este „viața nou-testamentală.” (2 Petru 1:4).

Un nou fel de oameni

Isus a venit pe pământ ca noi să să primim viața cea nouă. Aici doar necredința, răzvrătirea și neascultarea ne pot împiedica în calea noastră de a o obține. Noi suntem ori reprezentanți ai felului vechi ori ai felului nou; ori îmbrăcăm omul vechi ori cel nou. Întreaga lume este plină de „felul vechi de oameni.” Ei murmură, se plâng, caută cinste și măreție și iubesc lucrurile acestei lumi. „Felul nou de oameni” sunt slăviți și prețioși în ochii lui Dumnezeu. Ei sunt smeriți cu inima, sunt credincioși și adevărați și au o atitudine de a sluji, de a se jertfi și de a oferi. Viața lor este glorioasă. Aceasta este viața nouă care este perfectă conform conștiinței noastre. (Evrei 9:9).

„Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare?” Isaia 43:19. Da, Dumnezeu fie lăudat că putem să experimentăm cum o nouă creație apare și cum cântarea nouă este pusă în gurile noastre - o cântare de laudă pentru Dumnezeu. Viața nouă și cântarea nouă aparțin una de alta. (Psalm 40:3; Efeseni 5:19; Apocalipsa 14:3).

Acest articol este tradus din norvegiană și este o variantă ușor editată a unui articol publicat în revista periodică a BCC, Skjulte Skatter (Comori Ascunse), în decembrie 1959, intitulat „Ceva nou.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.