Importanța folosirii armurii lui Dumnezeu

Centura adevărului, coiful mântuirii, etc. Ce sunt aceste lucruri și de ce sunt ele importante pentru viața noastră?

Importanța folosirii armurii lui Dumnezeu

Întreaga armură a lui Dumnezeu – tot ce avem nevoie

Tot ce avem noi nevoie în lupta împotriva păcatului ne este 100% disponibil. Dar, pentru a folosi acest echipament crucial, trebuie să înțelegem ce reprezintă fiecare piesă și cum trebuie folosită. Odată ce înțelegem asta, și ne echipăm cu această armură a lui Dumnezeu, exact cum Pavel ne îndeamnă în Efeseni 6, vom reuși biruim fiecare ispită prin harul lui Dumnezeu.

Centura adevărului

„Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul …” Efeseni 6:14.

Cei care poartă centura adevărului iubesc adevărul și-l păzesc cu orice preț. Să iubești adevărul înseamnă două lucruri:

  1. Să iubești adevărul despre natura noastră, pe care Duhul Sfânt o evidențiază. Când recunoaștem adevărul despre păcatul din firea noastră, atunci putem fi transformați prin acest adevăr și suntem salvați și protejați de efectele unei vieți trăite în păcat voit.
  2. Să vorbim doar adevărul. O minciună, indiferent cât de „mică„ este, deschide posibilitatea puterilor întunericului să atace, dar adevărul le alungă departe, de exemplu când nu spunem o minciună ca să ne protejăm reputația sau să „ne salvăm pielea,” cum se spune des.

Când ne-am „încins cu adevărul,” suntem protejați de efectele dăunătoare ale minciunilor și decepțiilor și nu mai suntem legați de păcat și de firea noastră.

Platoșa dreptății

„…îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii…” Efeseni 6:14.

Dreptatea lui Isus Hristos ne-a fost socotită în momentul în care ne-am convertit. Păcatele vechi ne-au fost iertate și putem începe viața pe „o pagină nouă.”

Platoșa dreptății, pe de altă parte, este dreptatea personală pe care o primim, ca rezultat a vieții trăite în El. Această neprihănire este un rezultat al ascultării minuțioase poruncilor și voii Lui pentru viața noastră. Acuzațiile și viclania lui Satan nu pot penetra această dreptate și el rămâne fără nimic cu care să ne poată acuza. Dreptatea în lucrurile mici și mari ne va proteja ca o armură de piept împotriva săgeților imanicului nostru. Fapte mici de nedreptate, să nu mai menționăm pe cele grosolane, sunt precum găuri în armură, prin care Satan poate intra și distruge. Dreptatea ne oferă o protecție, încât nimic nu poate întrerupe relația cu Hristos și nimic nu ne poate provoca să reacționăm conform naturii noastre păcătoase. Când avem platoșa dreptății, Satan nu are nicio influență asupra noastră.

Încălțămintea Evangheliei păcii

„…având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.” Efeseni 6:15.

Evanghelia păcii constă din instrucțiuni despre cum să ajungem la pace de cerința firii. Pacea lui Isus este o pace care provine dintr-o luptă interioară împotriva păcatului din fire, unde toate poftele și dorințele firii care apar sunt învinse. Biruința din această luptă ne dă putere asupra duhurilor răutății care ne atacă din exterior. Știm că pentru a obține pace, mai întâi trebuie să purtăm o luptă și trebuie să fim pregătiți pentru acea luptă, fiind îmbrăcați cu toată armura lui Dumnezeu. Asta înseamnă să avem picioarele încălțate – trebuie să fim gata de luptă. Nu ajungem foarte departe mergând în picioarele goale pe pietre ascuțite sau sticlă, cu atât mai puțin să luptăm pe un astfel de relief. De aceea, picioarele noastre trebuie să fie încălțate. Pregătirea de care avem nevoie este gândirea lui Hristos – care presupune a fi voitor să ascult de voia lui Dumnezeu indiferent de costuri.

Lupta aceasta este pentru pace personală din partea poftelor firii și poate fi și o luptă de a împărtăși evanghelia păcii în lume. Ambele aceste lucruri pot fi realizate prin lupta împotriva „căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.(Efeseni 6:12.) Noi înțelegem că suntem invitați la o luptă spirituală. Dar în ambele cazuri de mai sus, trebuie să fim pregătiți pentru orice ne va întâmpina.

Scutul credinței

„… Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.Efeseni 6:16.

Credința înseamnă să fii ascultător de voia lui Dumnezeu și să birui poftele și dorințele firii, indiferent de voia, sentimente, ego, opinii sau rezonanțe proprii, etc. Când suntem ispitiți de fire Satan își trimite săgețile sale de foc în mintea noastră, încercând să ne influențeze decizia și să provoace îndoială – dacă să ascultăm de Dumnezeu sau să cedăm poftelor firii. Dar când avem credința că doar voia lui Dumnezeu este cea mai bună pentru noi, atunci acest scut deviază toate eforturile lui Satan de a ne convinge să păcătuim iar ispita va fi mereu biruită.

Când Avraam a plecat să-l sacrifice pe Isaac, cu siguranță săgețile lui Satan erau prezente cu gânduri precum: „Ce crezi că va zice Sara? Inima ei se va rupe cu siguranță … Vei fi un criminal … Sigur ai înțeles greșit mesajul; un Dumnezeu iubitor nu putea niciodată să-ți fi dat o astfel de poruncă! Ai auzit și tu ce s-a întâmplat când Cain l-a omorât pe Abel. Și iată-te și pe tine gata să faci un lucru la fel de rău. Tu acum însă știi istoria și rezultatul de atunci – tocmai de aceea la tine este și mai rău decât la Cain.

Așa predică Satan în ureche atunci când cineva vrea să facă o faptă a credinței. În poziția în care se afla, fiecare dintre aceste cuvinte avea efectul unei săgeți de foc. Dar totuși, Avraam nu auzise greșit; el a acționat cu curaj și îndrăzneală, știind că Dumnezeu îi spusese ce să facă, iar noi știm ce s-a întâmplat: săgețile lui Satan au fost deviate de scutul credinței.

Coiful mântuirii

„…Luaţi şi coiful mântuirii …” Efeseni 6:17.

Pavel scrie despre acest coif și în 1 Tesaloniceni 5:8: „…şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.”

Când avem nădejdea mântuirii, cu alte cuvinte, încredințarea că sfârșitul credinței noastre va fi mântuirea sufletelor noastre (1 Petru 1:9), atunci voi putea să întâmpinăm orice diavolul aruncă în direcția noastră cu scopul de a ne dărâma credința. Această nădejde ne face puternici în Domnul și ne dă anduranță totală în încercările și necazurile de foc. Nădejdea ne face neînfricați; ne face să privim sus la răsplată. Cu acest coif suntem impasibili la toată ploaia și toate lucrurile care vin peste noi să ne doboare pentru că privim cu bucurie, în credință, la slava care îl așteaptă pe cel cu o credință încercată și testată.

„Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.Romani 8:18.

Sabia Duhului

„… şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 6:17.

Sabia Duhului este o parte crucială din toată armura lui Dumnezeu. Poate pune pe fugă întregi armate de duhuri rele. Cu această sabie putem fi întotdeauna victorioși asupra păcatului pentru că Cuvântul este cel care câștigă victoria. Vedem că așa a fost și la Isus: „Înapoia mea Satano, căci este scris …” Cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu – cercetează-l pe interior și pe exterior și folosește-l în lupta și în victoria împotriva firii. Cu această sabie – Cuvântul lui Dumnezeu – putem separa ce este bine de ce este rău, ce este greșit și ce este corect. Cuvântul ne va arăta mereu adevărul faptelor noastre. Dacă îl urmăm, Satan nu ne poate duce pe cărări greșite.

Dacă ești interesat poți citi și unul dintre articolele recomandate de noi:

Descarcă e-book gratis

Ce înseamnă să fii creștin

Scris de Elias Aslaksen

A fi creștin înseamnă o viață mult mai adâncă decât să te rogi la Isus să intre în inimă și să crezi în iertarea păcatelor. Este o viață de dezvoltare și creștere în Hristos. Această broșură reprezintă foarte clar și simplu lucrurile care reprezintă baza într-o viață de creștin.