Așteptările unui copil

Așteptările unui copil

Ce răspundere avem noi asupra copiilor care au toată viaţa înaintea lor?

3 minute ·

Când un copil se naşte în lume, obişnuim să-l binecuvântăm în Biserică. Atunci când stăm cu un copil în braţe, ştim că sunt extraordinar de multe lucruri care-l aşteaptă de-a lungul vieţii.

Copilul are multe aşteptări. Noi ştim că în această lume, copii vor întâlni şi multe lucruri care îi vor dezamăgi, răni şi durea. Dar noi, care îi binecuvântăm pe aceşti copii mici, să fim noi printre acei care îi dezamăgesc sau rănesc? Haideţi ca împreună să zicem nu şi iarăşi nu!

Fraţii mei s-au arătat înşelători ca un pârâucitim în Iov 6,15. Şi în versetele 18-20:  Cete de călători se abat din drumul lor, se cufundă în pustiu şi pier. Cetele lor din Tema se uită ţintă la ele; călătorii din Seba sunt plini de nădejde când le văd. Dar rămân înşelaţi în nădejdea lor, rămân uimiţi când ajung la ele. 

Gândeşte, toate aceste caravane, mari cete de călători! Ei au venit şi au fost înşelaţi. Au murit, pentru că au umblat după apă şi nu au găsit nimic. Pârâul secase.

Tânjind după ocrotire

Este uşor aici să vezi toate aceste «caravane» de copii plini de aşteptări, care tânjesc după dragoste, tandreţe, înţelegere şi care caută modele de urmat. Unde vor găsi ei asemenea exemple dacă nu la noi, care vrem să fim ucenicii şi urmaşii lui Isus Hristos pe pământ? Aici avem toţi o răspundere mare. Haideţi să iubim şi să-i slujim lui Dumnezeu în aşa fel încât pârâul nostru să aibă apă de fiecare dată – să iasă izvoare de binecuvântări. Haideţi să nu cedăm, să nu dezamăgim! Fie ca dragostea dintre partenerii de căsnicie, dintre tată şi mamă, să facă din cămin o oază unde oricine caută refugiu, nu rămâne dezamăgit sau ruşinat. La fel şi în adunare.

Ajută-ţi copilul

Cineva a îndemnat pe părinţi astfel: Prin copilul primit, Dumnezeu se dă pe El însuşi ţie, ca tu să te poţi da cu totul Lui. Aşa cum tu te porţi cu copilul tău, aşa te porţi cu Dumnezeul tău. Ajută-ţi copilul în lupta vieţii. Căci neglijarea momentelor oportune va provoca suferinţe în anii care vor urma.

Gândeşte ce confuzie poţi să creezi în inimile copiilor când ei poate sunt educaţi să ducă o viaţă creştină, dar constată că în jurul lor viaţa şi învăţătura nu corespund. Prietene drag, fie ca pârâul nostru să fie mereu plin cu apă vie!

¹ Wettterlund, N.P., «Ditt Barn», Skjulte Skatter, januar 1931

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.