Aștepți un miracol?

De ce este nevoie ca noi să ascultăm?

Scris de Nellie Owens
Aștepți un miracol?

De ce este nevoie ca noi să ascultăm?

Biblia este plină de minuni. Dumnezeu a despărțit Marea Roșie în două, a trimis mană din cer lui Israel în momente de nevoie și chiar L-a înviat pe Isus din morți!

Și Isus a făcut multe minuni în tmipul Lui. El a vindecat orbi, șchiopi, a transformat apa în vin și a readus la viață pe oameni care erau presupuși morți.

La toți oamenii le-ar place să experimenteze aceste lucruri.

Imaginează-ți că ești în ceata Israeliților pe care Moise a scos-o din Egipt. Tu stai în mijlocul Mării Roșii. Dumnezeu a despărțit-o în două și tu mergi pe pământ uscat, cu pereți enormi de apă în stânga și dreapta. Poate chiar vezi și pești prin apă. Ei înoată, uimiți, în timp ce tu mergi spre siguranță și libertate.

Sau poate ești un tâmplar din Betania. Un om numit Lazăr, pe care-l știai bine, a murit de patru zile. Ai ajutat la ducerea sicriului și ai văzut familia plângând. Dar acum, după ce Isus Hristos i-a spus să iasă din mormânt, el trăiește din nou! Deodată îl vezi pe Lazar ca vine spre tine, sănătos și bine și îți dă mâna călduros.

Dacă aș experimenta minunile acestea, nu m-aș mai îndoi niciodată, te gândești.

Încredere în semne și minuni

Totuși, exact asta li s-a întâmplat multora. Chiar dacă oamenii au trăit și au văzut asemenea lucruri, ei tot s-au îndoit. (Psalm 106:13, Ioan 12:37). Puțini s-au încrezut total în Dumnezeu, că El va avea grijă de ei, deși El le-a dovedit asta, dată după dată. Şi Domnul a zis lui Moise: “Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? Numeri 14:11

Natural, pentru noi, oamenii, este foarte ușor să ne îndoim. Ne încredem tare în simțurile noastre – ce vedem, auzim și simțim. Rezultatul acestui lucru este că des punem sub semnul înterbării pe Dumnezeu și cerem semne și minuni înainte să fim ascultător de El. Este clar că minunile joacă un rol important de-a lungul istoriei. Cuvântul lui Dumnezeu spune că minunile s-au întâmplat ca să ajute cititorii să creadă, chiar și azi. (Ioan 20:31). Dar, este important să realizăm că miracolele în sine, deși sunt fascinante, nu ne satisfac complet. Singurul lucru care ne mulțumește cu adevărat în situațiile vieții, este semnele și minunile sunt menite să evoce un lucru esențial: credință.

Credință vie

Trebuie să avem credință vie în Dumnezeu! Această credință depășește încredințarea că Dumnezeu există. O viață de credință înseamnă că ne încredem în Dumnezeu în fiecare situație și căutăm să facem voia Lui, indiferent de ce vedem sau simțim. Credință vie înseamnă că credem în Cuvântul lui Dumnezeu și în cuvintele profeților, ale lui Isus Hristos și ale apostolilor, chiar dacă nu apare niciun semn sau minune. Și, în final, credință vie înseamnă ascultare, chiar dacă nu înțelegi totul.

Dacă noi credem cu adevărat în Dumnezeu, atunci viețile noastre trebuie să fie în unitate completă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Când Cuvântul lui Dumnezeu spune „nu vă îngrijorați de nimic”, de exemplu, noi nu trebuie să începem să ne îngrijorăm de finanțele noastre, sau cât de imposibile și fără nădejde par situațiile noastre. Și nici nu trebuie să ne așteptăm să fie o ploaie cu bani din tavan. Nu, ci trebuie să fim ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu și să începem o luptă conștientă, respingând gândurile de neliniște și îndoială. La fel, când suntem în mijlocul suferințelor, când ne simțim pierduți și confuzi, nu trebuie să ne așteptăm că Dumnezeu va apărea deodată și va rezolva totul într-un mod miraculos și extraordinar. Nu, ci trebuie să ne bucurăm, așa cum spune Pavel; trebuie să continuăm să mulțumim lui Dumnezeu pentru încercările pe care le primim, în loc să devenim amari. Trebuie să credem că Dumnezeu va folosi fiecare ocazie ca să ne transforme, chiar și când nu înțelegem lucrurile sau dacă simțurile noastre sunt la pământ.

Rezultatul

Rezultatul adus de această credință și ascultare de Dumnezeu este că noi devenim stabili și de neclintit. Noi ne încredem în El și căutăm să facem voia Lui, iar astfel, el poate face să facă o lucrare minunată în noi. (Iosua 3:5). Dar, cei care se îndoiesc, cei care nu vor să creadă și să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu sunt precum „…valurile mării împinse și mânate de vânt.” Iacov 1:6. Astfel de oameni depind de lucrurile exterioare; ei sunt ușor distrași, confuzi și descurajați pentru că lipsa lor de credință și Dumnezeu nu poate face nicio lucrare în viețile lor.

Dumnezeu nu vrea ca noi să depindem de semnele și minunile exterioare. Să experimentezi un miracol este un lucru temporar, dar credința și ascultarea de Dumnezeu au valoare veșnică. Dumnezeu dorește de la noi tocmai aceste lucruri – ca noi să credem în El necondiționat și să căutăm să facem voia Lui fără să așteptăm ceva în schimb și fără să avem îndoieli și ezitări. Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. Evrei 11:6

Nu aștepta vreun semn, vreo minune sau vreun eveniment miraculos.  “‘Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.Maleahi 3:10. Dacă faci asta, dacă alegi să crezi în Dumnezeul Cel viu și asculți de Cuvântul Lui, dacă Îi dai Lui toată viața fără să păstrezi ceva, cu siguranță vei experienta binecuvântările lui bogate și puterea Lui mare în viața ta!

Descarcă e-book gratis

Eu sunt răstignit cu Hristos

Scris de Elias Aslaksen

Această broșură este bazată pe ce scrie Pavel în Galateni 2:19-20 «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.” Aici explică Elias Aslaksen ce înseamnă aceasta. El spune că cititorul poate primi aceeași mărturie despre viața sa, precum Pavel.