Bucurie adevărată în inimă

Bucurie adevărată în inimă

Fericirea nu provine din lucrurile căutate de majoritatea oamenilor …

3 minute ·

Fericirea este un bun căutat și dorit de toți oamenii. Din păcate, majoritatea îl caută în lucruri pământești - valori, titluri și experiențe. Ei nu înțeleg că singura bucurie adevărată există în prezența Domnului: „Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.” Psalm 16:11.

Trupurile noastre sunt făcute din pământ, iar din natură suntem atrași către ce este pământesc. Totuși, Dumnezeu ne-a făcut să nu fim niciodată fericiți până când nu intrăm în contact cu El. Autorul epistolei către Evrei spune: „nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim?” Evrei 12:9.

Unde găsim împlinire adevărată

„Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.” Proverbe 14:12. Căutarea plăcerii în tărâmul pământesc pare corect simțurilor noastre, dar avem multe exemple de oameni care au multe comori ale acestei lumi, dar care nu au experimentat niciodată bucurie adevărată. Din natură lucrurile stau cu susul în jos, de aceea trebuie să ascultăm de Tatăl nostru ceresc și „Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.” Coloseni 3:1-2. Vom găsi împlinire adevărată la dreapta lui Dumnezeu.

Acolo învățăm să „omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.” Coloseni 3:5. Prin Duhul Sfânt, Isus ne învață să omorâm tocmai acele lucruri pe care noi, ca ființe provenite din pământ, le socotim esențiale în obținerea bucuriei. Experimentăm că profeții oamenilor din vechime doreau cu ardoare să privească în „ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.” 1 Petru 1:11.

Acum că Isus a consacrat „o cale nouă și vie … prin perdea, care este trupul Lui,” noi putem intra în prezența lui Dumnezeu, în spatele perdelei. (Evrei 10:19.) Căderea în păcat a cauzat o separare între Dumnezeu și om, dar Isus, al doilea Adam, a restaurat această conexiune. Acum, ca niciodată înainte, noi putem sta la dreapta Lui și aducem sub piciorul nostru orice dușman din fire. (Psalm 110). Cu cât mai mult acești dușmani sunt puși sub picioarele noastre, cu atât mai mult intrăm noi într-o viață de fericire. De exemplu, să putem iubi în situații în care înainte eram ofensați, jigniți sau deveneam mânioși, aduce bucurie adevărată în inimă. Aceasta este vestea cea bună a evangheliei care este disponibilă oricui care dorește să preda totul pentru o asemenea viață.

Acest articol a fost publicat sub numele de „Fericire adevărată” în revista periodică a BCC Comori Ascunse, în decembrie 2007.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.