Calea crucii

Calea crucii

Fiecare pas mă iau în urmarea lui Isus, la fiecare pas pe calea vieții, este un pas de a spune “nu” propria mea voință.

4 minute ·

Modul de viață

Calea crucii (calea lepădării de sine), este modul de viață, pentru "Dacă cineva dorește să vină după Mine, el trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă urmeze." Luca 9: 23. Fiecare pas mă iau în urmarea lui Isus, la fiecare pas pe calea vieții, este un pas de a nega (a spune "nu") eu, propria mea voință. Pentru fiecare nou pas Vreau să iau în urmele lui Isus, trebuie să răstignim auto-voință în mine, care ar rezista acest lucru.

propria mea voință trebuie, din necesitate, să fie negat; trebuie să moară moartea crucii, dacă voia lui Dumnezeu trebuie să fie făcut. Nu există nici o cale de mijloc! Este fie / sau: fie voia lui Dumnezeu sau voința mea! Deci, în loc de a fi scris, "Ar fi de preferat dacă el a făcut acest lucru" sau "Ar fi cel mai bine dacă …," spune, "trebuie să se lepede de sine." Noi trebuie să mergem pe calea crucii, dacă vrem să facem orice progres, pentru că aceasta este calea vieții.

Sursa și fundamentul pentru toate acestea este faptul că Hristos a luat crucea, a purtat-o, și a fost bătut în cuie pe ea. Dacă vrem ca să-L urmeze pe același drum și să devină ca El, și noi trebuie să poarte crucea și să fie bătut în cuie ea – prin credință! "Știind aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie departe cu, ca să nu mai fim robi ai păcatului." Romani 6: 6. Cuvântul credinței spune că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El.

Dacă ne apucăm acest lucru prin credință, ea va continua, în adevăr, să lucreze o răstignire în noi. Dacă nu vom face, atunci este de la sine înțeles că este imposibil să se facă progrese pe calea vieții. Omul cel vechi nu se poate face voia lui Dumnezeu. Omul cel vechi trebuie să fie răstignit, sau s-au înecat, dacă este voia lui Dumnezeu trebuie să fie făcut. (Romani 6: 4; Coloseni 2,12) Oamenii spun, fie prin ignoranță sau ne-credință, că "vechiul Adam" poate să înoate. Aceasta este o neînțelegere fundamentală. El nu poate înota deloc; el se scufundă ca o piatră! El apare doar să înoate, atâta timp cât el are picioarele pe partea de jos (el nu a fost, prin credință, a fost răstignit)!

Dezvoltare – o nouă lumină

Crezând Romani 6: 6, vom înceta să mai sluji păcatului; că este, de a comite păcatul conștient, să facă faptele cărnii. Cu toate acestea, păcatul inconștient, faptele trupului (Romani 8:13), continuă să se manifeste în acele zone în care nu avem lumină. "Am fost răstignit împreună cu Hristos; ea nu mai trăiesc eu este … "Galateni 2:20. Aceasta vorbește despre o viață de biruință și include tot păcatul conștient. "Iar cei ce sunt ai lui Hristos au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei." Galateni 5:24. Aceasta include toate poftele conștiente și dorințe, astfel încât să nu acționăm contrar a ceea ce știm este corect. "Dar, Doamne ferește să mă laud decât în ​​crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea a fost răstignită pentru mine și eu pentru lume." Galateni 6:14. Aceste cuvinte descriu din nou răstignirea lumii și a "I" – în măsura în care suntem conștienți și în măsura în care avem lumină.

Nu putem să-L răstignească pe un om înainte ca noi l-am găsit. Nici nu ne putem socoti pe noi înșine răstignit pentru ceva ce noi nu considerăm a fi păcat. Deci, este important să rămânem aproape de Dumnezeu, astfel încât să putem primi în mod continuu nouă lumină asupra noastră de auto-viață, astfel încât ceva mai poate fi răstignit. Acest lucru este tot prin credință. Prin credință devine realitate în viața noastră, altfel rămâne doar o teorie. Dacă ne, în realitate, sunt răstignit împreună cu Hristos prin credință, vom, de asemenea, în realitate, în avans cu privire la modul de viață. Și acest lucru este exact ceea ce am fost chemați să facem.

Așa că haideți acest lucru să fie motto-ul nostru (în ceea ce privește toate noastre de auto-viață): Pe cruce cu ea!

Acest articol este tradus din norvegiană, și este un fragment din broșura "Calea Vieții", publicată pentru prima dată de Skjulte Skatters Forlag în noiembrie 1935.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.