Calea îngustă

Calea îngustă

Calea îngustă este calea vieții. Presupune renunțarea la anumite lucruri - dar rezultatele sunt minunate!

4 minute ·

„Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.” Matei 7:14.

Mergi pe calea îngustă către viață

Cei care nu găsesc calea îngustă, nu găsesc calea către viață. Toți vor să aibă viață, dar este o cale către viață, iar noi trebuie să mergem pe ea pentru a primi viață. Ce este viață? „Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul …” Deuteronom 30:15, 19. Viața reprezintă virtuțile lui Hristos - roadele Duhului. (Galateni 5:22). Moartea sunt faptele firii - viciile.

Există o diferență între roadele Duhului și darurile Duhului. Vorbirea și interpretarea în limbi, darul vindecării, darul minunilor, etc. - sunt daruri pe care le primim, iar corintenii nu duceau lipsă de niciunul dintre ele. (1 Corinteni 1:5-7). Însă noi nu primim roadele Duhului în dar, ci trebuie să umblăm în Duhul pentru a le primi. Trebuie să mergem pe calea cea îngustă, pentru că Duhul se împotrivește firii. Pentru a-L urma pe Isus pe calea îngustă, trebuie să ne luăm crucea în fiecare zi și să ne lepădăm/negăm pe noi înșine. Extrem de puțini găsesc această cale.

„Facă-se voia Ta, nu voia Mea!”

Nimeni nu vrea să se certe. Partenerii dintr-o căsnicie nu doresc ca relația lor să devină rece, dar ea se răcește oricum - ei se ceartă. De ce se ceartă, deși nu vor lucrul acesta? Pentru că nu au găsit calea către viață. Nerăbdarea, mânia, răutatea, invidia, etc., îi separă - aceasta este moartea. Pe de altă parte, răbdarea, bunătatea, generozitatea, etc., îi aduce împreună - aceasta este viața.

Poate te gândești să-l corectezi pe celălalt de lângă tine, spunând ceva care-l va schimba, ca el să devină așa cum tu crezi că el ar trebui să fie - dar nu aceasta este calea vieții. Calea vieții este să te negi pe tine însuți. Atunci Duhul capătă putere asupra firii. Asta înseamnă să umbli în Duhul și să nu împlinești poftele firii. (Galateni 5:16). Acest proces va produce fructe - primești viață - virtuți care unesc. Aceste virtuți nu ne pot fi dăruite. Noi primim Duhul Sfânt ca un dar, dar trebuie să ascultăm Duhul și să ne urâm viața după fire, pentru a putea aduce roadele Duhului.

Aceasta este calea pe care o găsesc atât de puțini. Mulți oameni nu o găsesc pentru că nu se văd pe sine și propria corupere. Sunt total scufundați și preocupați cu ceea ce le displace la persoana de lângă ei! Această atitudine este acompaniată de pretinderi și de moarte - de rău. Egoismul este miezul la tot acest rău.

Isus ne-a învățat să fim slujitori și să iertăm; ne-a învățat și să ne rugăm: „Facă-se nu voia Mea, ci voia Ta!” Cuplurile căsătorite care găsesc această cale vor descoperi că viața devine tot mai slăvită. Credincioșii care umblă pe această cale devin una, precum Tatăl și Fiul sunt una. Viața care a fost cu Tatăl - viața veșnică - crește și se dezvoltă, iar bucuria devine mai mare. (1 Ioan 1:2). Aceste lucruri sunt experimentate de toți cei care au găsit calea îngustă către viață și care umblă pe ea. Cei care nu trăiesc aceste lucruri nu umblă pe calea îngustă.

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.