Care este rezultatul creștinismului?

Care este rezultatul creștinismului?

Ce produce credința ta?

4 minute ·

Fără îndoială, venirea lui Hristos a avut un impact semnificativ asupra lumii. Fără nașterea lui Isus, lumea așa cum o știm noi, nu ar exista.

Nu ar exista catolici, protestanți și niciun fel de sărbători creștine. Pe dolarul american nu ar mai scrie „Ne încredem în Dumnezeu.” De fapt, Statele Unite ale Americii, așa cum le știm astăzi (care au la bază valori creștine), nu ar exista. Dar, ignorând impactul cultural și social provocat de creștinism, ne putem pune întrebarea iminentă: Ce a reușit să îndeplinească creștinismul? Ce putem scrie dedesubt, dacă tragem o linie?

A soluționat creștinismul foametea din lume? N-aș spune. Criminalitatea? Nu prea cred. A adus pace mondială? Nici pe departe… Atunci, există vreun rezultat?

„Cine rămâne în Mine aduce mult rod”

Isus a spus: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic. Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.” Ioan 15:5, 8.

Aici vedem că este un rezultat care vine în urma unei vieți creștine. Acest rezultat nu vine imediat cu etichete precum „pace mondială” sau încheierea problemelor personale. Isus ne spune că ucenicii Lui adevărați vor aduce multă roadă.

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” Galateni 5:22-24. Roadele despre care Isus vorbește sunt roadele Duhului – acestea sunt virtuțile lui Hristos, obținute prin ascultare de Cuvântul și voia Lui în viețile noastre.

O natură nouă

Când alegi să cedezi voia proprie (poftele și plăcerile), pentru a împlini voia lui Dumnezeu, atunci tu îți „răstignești firea proprie,” așa cum o exprimă Biblia. Tu cedezi, în mod conștient la poftele, dorințele și tendințele păcătoase, care te conduc doar la neliniște și nefericire, pentru a fi plăcut lui Dumnezeu cu viața ta. Iar rezultatul ascultării voii lui Dumnezeu, în toate situațiile vieții, este că primești o gândire nouă. Ești transformat în imaginea lui Isus Hristos și aduci roade pentru El. (Romani 12:2, Romani 8:29).

Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că dacă ești întotdeauna credincios voii lui Dumnezeu, dată după dată, vei ajunge în unitate cu voia și natura Lui, iar virtuțile Lui înlocuiesc natura ta și tendințele tale păcătoase. Unde înainte era neliniște, acum este pace în inimă. Unde erai dur, acum ești fin. Unde erai limitat de natura ta omenească și nu puteai fi bun, acum poți arăta bunătate și dragoste infinită celorlalți. Iar lista poate continua.

Îi veți cunoaște după roade

În Matei 7:15-18 Isus ne spune: „Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.”

Mulți oameni pretind a fi creștini, în zilele noastre, dar nu-L urmează pe Hristos cu adevărat. Acest lucru poate cauza confuzie uneori, și nu știi cui să acorzi încredere, căci pare că creștinismul duce lipsă de multe lucruri. Dar adevărul este că creștinismul veritabil, acela care duce la predarea voii proprii în orice situație, aduce rezultate. Iar Isus ne spune că îi vom putea recunoaște pe creștinii adevărați în urma acestui test – dacă au rezultate.

Deci, întrebarea este: Ce produce credința ta? Se pot vedea roadele Duhului în viața ta?

Iacov ne îndeamnă să „fim împlinitori ai Cuvântului, nu doar ascultători.” (Iacov 1:22) Când ești un împlinitor al Cuvântului, urmându-L pe Isus în toate aspectele, atunci va fi natural pentru tine să aduci roade bune și să faci progres în viața ta de creștin. Dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, finețea, credincioșia, și înfrânarea vor fi rezultate ale credinței tale.

Acesta este rezultatul creștinismului!

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.