Care este rezultatul mântuirii?

Care este rezultatul mântuirii?

Știi care sunt rezultatele fantastice ale mântuirii?

6 minute ·

Apostolul Pavel ne spune: „Lucrați la mântuirea [noastră] cu frică și cutremur.” (Filipeni 2:12) Dar ce produce această lucrare? Știi ce rezultate fantastice aduce sfințirea?

Pavel scrie că sunt diferite părți sau stagii ale mântuirii: „Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” Romani 5:10. Mântuirea începe cu marele dar al iertării pentru păcate prin sacrificiul lui Isus când a murit pentru noi. Această plată pentru păcatele pe care le-am făcut noi ne permite să fim împăcați cu Dumnezeu.

După împăcarea cu Dumnezeu, prin moartea lui Isus, urmează mântuirea prin viața lui Isus și la această mântuire trebuie să lucrăm ca ucenici ai lui Isus, care urmează pașii Lui. Acesta este un proces unde noi, negând poftele păcătoase care locuiesc în natura noastră, primim tot mai mult din viața lui Isus. Acest proces de mântuire se cheamă sfințire.

Slava naturii lui Dumnezeu

Ca noi să primim viața Lui și natura Lui, Dumnezeu trebuie să ne conducă prin multe feluri minunate și prin diferite circumstanțe. El ne apleacă prin suferințe și ne curățește prin cuptorul topitorului, iar prin acestea noi învățăm să cunoaștem voia Lui bună cu noi. Dacă în tot ce întâlnim, noi rămânem sub călăuzirea lui bună și puternică, pe calea slavei, rezultatul va fi, cum scrie, că întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. (2 Corinteni 4:17) Atunci noi putem să așteptăm bucuria care ne așteaptă, așa cum a făcut Isus, și să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru tot ce primim pe calea slavei.

Toți cei ce cred și sunt ascultători de evanghelia lui Isus, vor primi puterea și slava ei în viață, iar, când Isus se întoarce, El va dovedi cât de slăviți și admirabili au fost acești sfinți. Noi nu avem mai multă slavă decât cea adusă de fiecare Cuvânt pe care îl credem și ascultăm. Dar aceasta este slavă adevărată – una radiantă și eternă!

Perfecțiune

Rezultatul mântuirii prin diferitele încercări este și faptul că noi devenim perfecți și compleți, fără să ducem lipsă de nimic. Acesta este un rezultat fantastic pentru viețile noastre pe pământ.

Putem spune că suntem desăvârșiți și compleți când am fost încercați și am biruit diferite domenii în circumstanțele noastre-adică, am găsit voia lui Dumnezeu și am împlinit-o. Totuși, în toate celelalte domenii în care nu am fost încercați, nu am învățat cum să cunoaștem voia lui Dumnezeu c uadevărat; în acele domenii nu suntem desăvârșiți. O nouă încercare ne aduce mai departe pe calea de a deveni desăvârșiți. Cu fiecare test trecut, devenim mai compleți. De aceea, ar trebui să considerăm ca doar bucurie atunci când apare un nou test!

Este scris că Isus va „înfăţişa înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” Efeseni 5:27. Ce rezultat glorios! Noi putem deveni perfecți, fără pată sau riduri, în multele încercări ale vieții, căci noi suntem modelați prin suferințe la fel ca autorul mântuirii noastre. Ce zi va fi aceea când Isus Își va lua Biserica – cei care erau inițial suflete decăzute, dar care au fost voitori să fie mântuiți, și cărora Isus le-a dat biruință, și pe care i-a sfințit! Mireasa lui Isus va fi o ceată pe care El a putut s-o conducă la viața, slava și perfecțiunea Lui în mijlocul întunericului și răutății lumii. Ei vor lăuda pe Dumnezeu toată veșnicia din mulțumire pentru acest rezultat mare și binecuvântat.

Un loc în ceruri

„El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.” Efeseni 2:6-7.

Noi primim multe promisiuni ca rezultat al mântuirii și ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Printre altele, Cuvântul lui Dumnezeu promite că vom șede împreună cu Isus pe tronul Său, la fel cum El a stat cu Tatăl Său pe tronul Lui. (Apocalipsa 3:21, Evrei 2:5)

În această poziție ridicată în Hristos, noi nu avem niciun motiv să fim îngrijorați pentru viitor. De la începutul timpului noi am fost asigurați și înconjurați cu bunătatea și grija lui excesivă în toate situațiile vieții. „Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.” Psalm 23:6. Așa arată viitorul nostru dacă Îi permitem lui Dumnezeu să ne mântuiască și să ne sfințească în timp ce suntem pe acest pământ!

Este realitate faptul că Isus se va întoarce într-o zi cu un foc arzător ca să se răzbune pe toți cei care nu au fost ascultători de evanghelia Lui. Dar, la fel de sigur este că, pe toți cei care au fost ascultători, El îi va ridica și onora pentru toată veșnicia. Să fim noi dintre aceștia, ultimii. (2 Tesaloniceni 1:6-10).

Acest articol conține paragrafe din broșura „Noul Pact și misterul fărădelegii” de Sigurd Bratlie (Comori ascunse, June 1952); și articolele următoare din revista periodică a BCC„Comori Ascunse:” „Desăvârșit și Complet,” de Sigurd Bratlie (Februarie 1954); „Pe drumul spre slavă,” de Aksel J. Smith (Iunie 1953), „Slăvit și admirat,” de Aksel J. Smith (Mai 1954).
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Versetele biblice sunt luate din versiunea bibliei tradusă de Cornilescu cu drepturile de utilizare aferente. În cazul folosirii altor traduceri - se va menționa acest lucru.